Interview met de vertrouwenspersoon van Sportlust '46: Corrie Vermeulen

Leden, vrijwilligers, bestuursleden en bezoekers moeten zich welkom voelen op een  sportvereniging om met plezier te kunnen sporten. En mocht er toch iets zijn, dan is het fijn als het voor iedereen snel duidelijk is, voor wat je bij wie terecht kunt. Het Beweegteam wil verenigingen ondersteunen op een laagdrempelige manier gastvrijheid uit te stralen en tegelijkertijd ook te laten zien dat er niet wordt weggekeken bij problemen. Zo hopen we het positieve te benadrukken (Je bent welkom bij gastvrije Woerdense sportclubs om lekker te sporten!) en de vertrouwenspersonen op een warme manier voor het voetlicht te brengen.

Voor dit interview sprak het Beweegteam met de vertrouwenspersoon van Sportlust ’46, Corrie Vermeulen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Bij een vertrouwenspersoon denken veel mensen direct aan misbruik door trainers of coaches, maar er zijn veel meer zaken die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan pesten, ongelijke behandeling binnen een team en het selectiebeleid. Maar ook het taalgebruik van leiders of ouders langs de lijn en het wisselbeleid tijdens wedstrijden kunnen tot spanningen leiden. Veel mensen vinden het lastig om andere leden, ouders en trainers/coaches aan te spreken op hun gedrag. Dan ga ik met hen in gesprek om samen tot een oplossing te komen.

Hoe ga je te werk als vertrouwenscontactpersoon?

Vaak help ik de vraagsteller al een eind op weg door alleen maar te luisteren naar het probleem. Door er vervolgens samen over te praten komen we soms al tot een oplossing. Ik ga ook na of bemiddeling mogelijk is en indien nodig verwijs ik door naar hulpverlening.

Mocht ik er zelf niet uitkomen, dan kan ik bij het bestuur terecht voor raad. Ik kan situaties bespreken zonder namen te noemen. Zo blijft de melder anoniem. Mochten er ernstige problemen zijn, dan zijn er bij de KNVB deskundigen die ik kan raadplegen.

Hoe komen sporters bij jou terecht?

In de hal van Sportlust ’46 hangt mijn foto en ik sta in de presentatiegids vermeld. Op de website sta ik als vertrouwenspersoon vermeld, met een foto, e-mailadres en telefoonnummer. Ik ben per mail en telefoon altijd bereikbaar voor iedereen. Dagelijks check ik de mail. En als ik bij de club ben, houd ik natuurlijk ook mijn oren en ogen open om zaken te kunnen signaleren.

Waarom ben jij vertrouwenspersoon geworden?

Ik vind belangrijk om de leden een veilige sportomgeving te kunnen bieden, dat maakt deze functie voor mij heel waardevol. Ik denk dat ik gevraagd ben omdat ik al meer dan 25 jaar meeloop bij Sportlust in verschillende rollen, onder andere als teamleider en bardienstvrijwilliger. Maar ik heb ook verschillende bestuursdiensten gedaan en momenteel ben ik coördinator van de trainingen voor de allerkleinsten. Door deze werkzaamheden ben ik een vertrouwd gezicht geworden op de club.

Daarnaast werk ik in het dagelijks leven al ruim 30 jaar in de gezondheidszorg. Daar heb ik ook vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor deze rol, zoals goed luisteren, geduld hebben, oplossingsgericht denken en vooral geheimhouding kunnen bewaren.

Vind jij dat elke vereniging een vertrouwenspersoon moet hebben?

Ja. Iedereen moet weten dat ze ergens terecht kunnen met vragen, opmerkingen of klachten die ze niet direct bij trainer, coach of bestuur durven of kunnen neerleggen.

Wat is jouw sportieve boodschap voor de Woerdense bevolking?

Laat een meningsverschil of een probleem bij de club geen reden zijn om te stoppen met sporten maar zoek samen met de vertrouwenspersoon of met iemand anders naar een oplossing!’

Dank voor je medewerking Corrie!

Vertrouwenspersoon Sportlust '46 Corrie Vermeulen