Thema: Veilig Sportklimaat – awareness bijeenkomst

Vele sportbonden, gemeenten en vooral sportclubs zetten zich al jaren in om sportiviteit en respect op en rond het sportveld te bevorderen. Uit onderzoek blijkt ook dat het Nederlandse sportklimaat veiliger is geworden.  Problemen zijn meer bespreekbaar en worden nu ook echt aangepakt. Dat is pure winst, maar garanderen dat er geen excessen meer voorkomen durft niemand. Want een veilige sportomgeving is nog altijd geen gegeven. Daar moet iedereen aan blijven werken.

Om de Woerdense sportvereniging hierbij te ondersteunen organiseerde Beweegteam Woerden samen met NOC*NSF een awareness bijeenkomst over ‘Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag’. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestuurders en vertrouwens(contact)personen aan het denken gezet over de situatie binnen hun club op het gebied van ongewenst of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit alles gebeurde onder leiding van Maaike Pekelharing, pedagoge, eigenaresse van Veiliger Sporten en tevens vertrouwenscontactpersoon voor de KNVB, Gehandicaptensport Nederland en volleybalvereniging US.

Middels interactieve werkvormen zijn praktijkvoorbeelden behandeld, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer, de bestuurder en de vereniging. Ook zijn we dieper ingegaan op het ‘grijze gebied’ van wat wel of geen grensoverschrijdend is, wat het verschil is in interpretatie en wie welke rol heeft (zoals de verschillen tussen vertrouwenspersonen en bestuurders). Tijdens de avond is veel informatie in korte tijd besproken.
Hieronder hebben wij nog enkele uitspraken en uitkomsten van de werkgroepen puntsgewijs weergegeven:

  • Er was veel discussie: gaan we regels opstellen of gaan we het met elkaar bespreekbaar maken? Het is goed om dit allebei te doen! Borging in het beleid én erover praten!
  • Denk na over gedragsregels op de club.
  • Maak een plan voor het eerste jaar (je kunt niet alles tegelijk, maar begin wel)
  • Denk na over een aanspreekpunt vanuit het bestuur / heeft iemand een portefeuille Sociale Veiligheid?
  • Wie hebben de voorbeeldfuncties binnen de vereniging en wie kun je dus goed inzetten om dit onderwerp op de kaart te zetten?
  • Praat over dit onderwerp bij de start van het seizoen. Denk aan een Top Down aanpak om het bij de leden te laten landen. Werk vanuit het bestuur en het beleid, naar trainerscoördinatoren, trainers/coaches, ouders en leden. Vergeet ook de andere vrijwilligers, zoals barpersoneel niet.
  • Je kunt bij je sportbond of NOC*NSF nagaan of er e-learnings beschikbaar zijn.
  • Wil je een cursus doen tot ‘vertrouwenscontactpersoon’, klik dan hier.
  • Maak ook gebruik van de stappenplan sportclubs.
  • Tot slot: doe niet alles zelf als bestuur!

Wilt u de presentatie nog eens rustig nalezen?
Bekijk de presentatie dan hier.

Daarnaast vindt u nog meer ondersteuningsmateriaal via de onderstaande links: