Lokaal Sportakkoord in Woerden

Het Sportakkoord voor Woerden maken we samen! 

De definitieve versie van het Lokale Sportakkoord van Woerden is afgerond!
> Klik hier om het Lokale Sportakkoord van Woerden te lezen en/of te downloaden. 

De volgende stap is om een coronaproof kick-off te organiseren voor alle werkgroepen inclusief een feestelijke ondertekening. Op korte termijn ontvangen alle betrokkenen een persoonlijke uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u via onze website, nieuwsbrief en socials hierover informeren.

Waarom een lokaal Sportakkoord?
Medio 2018 is het nationaal Sportakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen rijksoverheid, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten, onderdeel van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en NOC*NSF. Doel van het Sportakkoord is dat alle inwoners plezier hebben in sport, nu en in de toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. In het lokale Sportakkoord staan afspraken over hoe het nationale Sportakkoord naar Woerden wordt vertaald.

Wat is het lokale Sportakkoord?
Het lokale sportakkoord is geen beleidsstuk van de gemeente. Het is een aantal afspraken tussen verenigingen en organisaties, waarvan de gemeente er één is. Partners in het Sportakkoord zijn: sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, evenementenorganisatoren, instellingen en organisaties uit onderwijs, welzijn en zorg, het bedrijfsleven en de gemeente. In Woerden zetten we specifiek in op het versterken van de sportaanbieders en het stimuleren/faciliteren van vaardig bewegen voor jong en oud.

Voor wie is het Sportakkoord Woerden?
Het lokale Sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Doel van de afspraken is om zoveel mogelijk inwoners van Woerden te ondersteunen in een gezonde leefstijl door ze te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.

Wat is een voorbeeld van een afspraak in het lokaal Sportakkoord?
Een verzorgingstehuis organiseert samen met andere ouderenorganisaties en de wandelvereniging activiteiten. Dit dient een aantal doelen: ouderen komen meer buiten, worden actief, hebben contact met elkaar en zijn gezellig samen. De wandelvereniging heeft meer toeloop bij haar activiteiten, kan zich profileren en krijgt mogelijk meer leden. Rondom gezamenlijke activiteiten kunnen weer andere zaken worden georganiseerd, zoals samen eten, een potje kaarten, bingo, etc. Uiteraard is dit alles ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Alle organisaties werken samen en kunnen door het bundelen van mensen en middelen hun eigen doelstellingen realiseren.

1+1=3
Door samenwerking slaan organisaties meerdere vliegen in één klap. Denk aan meer activiteitenaanbod voor zorg/welzijnsinstellingen en hun cliënten, meer leden en inkomsten voor de sportverenigingen, betere verbinding met reguliere sportaanbod voor de fysiotherapeut, beter en meer bewegingsonderwijs voor de basisschoolleerlingen, enzovoort. 1 + 1 is dan 3. Sportverenigingen kunnen, als het Sportakkoord is gesloten, ondersteuning krijgen van een adviseur lokale sport.

Via de pagina Lokaal Sportakkoord kunt u de huidige stand van zaken terugvinden over de activiteiten in de verschillende werkgroepen en de bijeenkomsten. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over het Lokale Sportakkoord van Woerden? Neem dan contact op met onze collega Rita Zwiers, via rita@beweegteamwoerden.nl