Sportoverleg

Het Sportoverleg Woerden is een adviesorgaan dat de gemeente (gevraagd en ongevraagd) adviseert. Het Sportoverleg organiseert in samenwerking met de gemeente Woerden ook sportcafés, waarbij de Woerdense sportaanbieders bijgepraat worden over actuele thema’s uit de landelijke en Woerdense sport. De onafhankelijke leden van het overleg zijn deskundig op het gebied van spelen, sport en bewegen en nemen vrijwillig deel aan het overleg. 

Het Woerdense Sportoverleg komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen van het Sportoverleg zijn openbaar. Lijkt het u/je leuk om mee te denken over het sportbeleid van de Gemeente Woerden? Woon dan gerust eens een vergadering bij! Het wordt op prijs gesteld als je dit vooraf laat weten, door een e-mail met je aanmelding te sturen naar de voorzitter Tom van Wijk via sportoverleg@woerden.nl 

Agenda

De volgende vergadering van het Sportoverleg is op maandagavond 8 november 2021.

In 2022 zijn de vergaderdata op de maandagen: 10 januari, 14 maart, 9 mei, 11 juli, 12 september en 14 november.

De vergaderingen worden normaliter gehouden in een ruimte in het vergadercentrum van de gemeente Woerden (gevestigd op de Blekerijlaan 14 in Woerden). In verband met de coronamaatregelen bestaat de mogelijkheid dat de vergaderingen online worden gehouden.
De vergaderingen starten om 20.00 uur en worden afgerond rond 22.00/22.30 uur.

VACATURES: 

Het Sportoverleg streeft naar een samenstelling met vertegenwoordiging vanuit alle kernen en verschillende takken van sport. Op dit moment is het Sportoverleg op zoek naar een nieuw lid uit Kamerik  en/of iemand met affiniteit met de watersport. Bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan gerust eens contact op met de voorzitter Tom van Wijk voor meer informatie. Ook kunt u een keer een openbare vergadering bijwonen om een indruk te krijgen van de activiteiten van het Sportoverleg.