Thema: Duurzaamheid

Sportaccommodaties verbruiken veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Door besparende maatregelen kan gemakkelijk 30% worden bespaard.

Ook bij de Woerdense sportverenigingen staat energiebesparing en duurzaamheid op de agenda. Woerdense sportverenigingen worden over deze thema’s geinformeerd en hierbij ondersteund door het Sportoverleg Woerden, de gemeente Woerden en het Beweegteam. Tijdens sportcafé’s worden deze thema’s besproken en worden landelijke en lokale sprekers uitgenodigd om de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming van de sportaccommodaties in de gemeente te bespreken.

Sportcafe 29 maart 2017
Op 29 maart 2017 is bij Tennisvereniging Cromwijck een sportcafé georganiseerd waarin de belangrijkste aandachtspunten, subsidies en financieringsmogelijkheden zijn gepresenteerd door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Daarnaast zijn er 2 pitches gegeven van aanbieders van advies en ondersteuning op het gebied van verduurzaming: Sportstroom en Stichting Scoren met energie.

Sportcafé 28 mei 2019 
Op 28 mei is er door het Woerdense Sportoverleg en Gemeente Woerden, in samenwerking met Team Sportservice provincie Utrecht en Green Leisure een interactieve workshop georganiseerd, genaamd ‘Verduurzaam uw sportvereniging’. Dit sportcafé had als doel sportverenigingen bewuster te maken van hun energieverbruik, te informeren over de gevolgen van de veranderde Wet Milieubeheer en te ondersteunen bij het voldoen aan de informatieplicht.

Werkgroep Duurzaamheid en Energiebesparing 

Naar aanleiding van de sportcafés en de actualiteit van deze thema’s bij de verenigingen zullen er jaarlijks bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de (grote én kleinere) Woerdense sportverenigingen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Op deze manier kunnen de verenigingen actuele ontwikkelingen bespreken en van elkaar leren.
Wilt u ook aansluiten bij deze werkgroep? U bent van harte welkom! De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.
Stuur een e-mail met uw aanmelding naar sportoverleg@woerden.nl

Handige links voor meer informatie
Informatieplicht: website van de RVO over de informatieplicht.
Duurzaam Woerden: www.duurzaamwoerden.nl

Voor meer informatie over dit thema kunt u een e-mail sturen naar sportoverleg@woerden.nl