De werkgroepen van het Lokaal Sportakkoord zijn gestart!

Op dinsdag 8 december is het Lokaal Sport Akkoord (LSA) ondertekend door meer dan 35 sportaanbieders in Woerden. Omdat het fysiek helaas niet mogelijk was om bij elkaar te komen vanwege de corona maatregelen, is het akkoord digitaal ondertekend waarbij de deelnemers symbolisch hun pen voor de camera hebben laten zien.

Het LSA Woerden is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord, een initiatief van het ministerie van VWS samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Doel van het akkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Ons lokale akkoord kent 4 deelakkoorden:

  • Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders
  • Sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
  • Vaardig bewegen voor (jonge) kinderen
  • Werving en behoud van senioren

In de digitale bijeenkomst zijn per deelakkoord de aanvoerder(s), spelers en supporters besproken. De verschillende werkgroepen per deelakkoord komen nu onderling samen om de vervolgstappen te gaan zetten.
Op deze pagina plaatsen wij de data en de notulen van die bijeenkomsten van de werkgroepen, zodat iedereen mee kan lezen met de ontwikkelingen, en nog kan aanhaken als hij/zij dat wil.

Het LSA is een levend document, meedenken en meedoen is binnen alle deelakkoorden altijd mogelijk! 

Heeft u interesse om deel te nemen of meer informatie te ontvangen? Neem dan contact op met Rita Zwiers via rita@beweegteamwoerden.nl.