Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

 • Bijscholing vrijwilligers, thema-avonden en Sportcafés

  Vrijwilligers binnen de sport kunnen zich op verschillende manieren (bij)scholen om hun werk bij de vereniging zo goed mogelijk uit te voeren, geïnspireerd te raken door nieuwe werkwijzes of aan de hand van ervaringen van andere vrijwilligers. Veel opleidingen worden daarbij verzorgd door (landelijke) bonden, waarbij je jezelf, via aanmelding van de vereniging, kunt laten bijscholen. Neem contact op met jouw vereniging als je op zoek bent naar een sportspecifieke opleiding.

  Daarnaast zijn er ook nog landelijke en Woerdense initiatieven waarbij je inspiratie, scholing of informatie kunt uitwisselen met vrijwilligers van de eigen vereniging of juist met vrijwilligers van andere verenigingen die eenzelde functie vervullen (trainers van bepaalde doelgroepen, bestuurders, sponsorcommisies etc) over bepaalde onderwerpen en thema's. Waar het Beweegteam en het Sportoverleg veel overlap in vraagstelling van de verenigingen tegenkomen, halen we deze cursussen of themabijeenkomsten naar Woerden. Zo kun je dichter bij huis, behalve kennis en inspiratie ophalen, ook kennismaken met vrijwilligers van andere verenigingen over onderwerpen die verenigingsoverstijgend spelen. 

  Bijscholing bestuursleden, trainers en kader (landelijk)

  Op de website www.sportopleidingen.nl staan opleidingen van een zevental sportbonden (Badminton Nederland, KNBB, Nederlandse Handbal Bond, Handboogsport Nederland, KNKV, KNLTB, KNGU, KNRB) en NOC*NSF Academie voor Sportkader. Ook opleidingen van organisaties als Start2Move en Xoet zijn te vinden op het platform. De website heeft ook een zoek- en boekfunctie, waardoor het voor trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers binnen de sport nóg gemakkelijker is om een (sportgenerieke) opleiding, cursus of scholing te vinden die aansluit bij hun interesses en behoeften. Kijk voor de kalender en het hele scholingsaanbod op de website via de link https://sportopleidingen.nl/

  Thema avonden en sportcafe's (binnen de gemeente Woerden)

  Drie keer per jaar organiseert het Beweegteam een thema-avond. Deze thema-avonden zijn toegankelijk voor bestuursleden, kaderleden, trainers, coaches en vrijwilligers van (sport)verenigingen, maar daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Zo hebben we al eens een thema-avond georganiseerd over Sport-EHBO, maar ook over vrijwilligersbeleid en themagerichte onderwerpen als een veilig sportklimaat. Voor de onderwerpen en de locaties maken we gebruiken van de actuele vragen, onze ervaringen bij de Woerdense verenigingen en landelijke trends en ontwikkelingen. 

  De sportcafés zijn een gezamenlijk initiatief van het Woerdense Sportoverleg en het Beweegteam. De sportcafés worden twee keer per jaar georganiseerd. Deze informatieve avonden zijn vooral interessant voor de bestuursleden van Woerdense sportverenigingen en gaan vaak over beleidszaken, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebesparing op de sportaccommodatie of subsidiemogelijkheden. Voor de sportcafés wordt vaak ook samengewerkt met de gemeente Woerden en met andere externe partijen die als gastspreker kunnen optreden en hun kennis en/of ervaringen kunnen delen om daarmee de Woerdense verenigingen te kunnen inspireren. Uitnodigingen en informatie van lokaal (verenigingsoverstijgend) bijscholingsaanbod, thema-avonden en sportcafe's wordt gedeeld via de nieuwsbrief voor verenigingen.

  Sportcafe3

 • Thema: Sportstimulering

  We proberen met onze activiteiten zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om in beweging te komen én in beweging te blijven. Het promoten van het sport- en beweegaanbod en het stimuleren van deelname komt in veel van onze activiteiten terug. Op school, in de buurt en via diverse intitiatieven en evenementen. Ook uw vereniging of sportaanbod kan hier een actieve rol in spelen. Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden die er zijn.
   
  1. Sportstimulering via het onderwijs (jeugd)
  We betrekken verenigingen bij het sportstimuleringsaanbod op de scholen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De jongste jeugd maakt vaak een eerste sportkeuze die geïnspireerd wordt door de ouders. En dat is goed! Want iedere stimulans om op jonge leeftijd te starten met veelzijdig bewegen, maakt de kans op een leven lang plezier in sporten en bewegen groter. Maar een ouder kan zijn/haar kind lastig meenemen langs al het sport- en beweegaanbod wat er binnen de gemeente Woerden beschikbaar is. Daarom proberen wij via het onderwijs de kinderen in aanraking te laten komen met meer en andere sporten, zodat kinderen rustig op zoek kunnen naar sportaanbod wat bij hen past. Of dat nu traditionele sporten zijn (voetbal, hockey etc.) of meer trendgevoelige sporten (urban dance, freerun etc.).

  Vanaf oktober 2018 zijn we daarom, samen met Brede Scholen Woerden, gestart met het project 'Sjors, ontdek je talent!'. 
  Sjors is een project voor alle basisschoolleerlingen van Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. Verenigingen kunnen zich als aanbieder registreren op www.inwoerden.nl en hun aanbod opgeven. Dat kan door het openstellen van reguliere trainingen maar ook door aparte trainingen te organiseren speciaal voor Sjors-deelnemers. Dit aanbod wordt dan zichtbaar in het Sjors-boekje dat één keer per jaar wordt uitgebracht, maar ook op de actuele website www.sjorsinwoerden.nl en in de Sjors-app. Meer informatie over het Sjors-project leest u hier. 


  Naast deze initatieven zijn wij ook bereid om samen met de verenigingen te kijken welke wijze van sportstimulering het best bij welke (beoogde) doelgroep past. Neem hiervoor gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
   
  1. Sport en gezondheids evenementen (alle leeftijden)
  Naast de impuls die wij verzorgen binnen het onderwijs, ondernemen wij ook acties in de buurt en in de vrije tijd om

   

  mensen te stimuleren om mee te doen aan sport en beweegaanbod wat bij hen past.

  Nationale Sportweek en de Sport- en gezondheidsmarkt
  Gedurende het jaar hebben wij ook specifieke momenten waarop we de sportstimulering extra aandacht geven. Dat is bijvoorbeeld tijdens de Nationale Sportweek, waarbij de actie ‘Ik neem je mee’ wordt georganiseerd. Bij deze actie worden bestaande leden van de vereniging uitgenodigd om een vriend, vriendin, collega, buurman- of vrouw of kennis mee te nemen naar de vereniging. 

  1.  Sportstimuleringsprojecten voor volwassen inwoners (18+)
  Ten slotte ondersteunt het Beweegteam ook de meer kwetsbare inwoners van Woerden bij hun zoektocht naar passend sportaanbod. Iedereen kan natuurlijk zelfstandig op zoek via databanken zoals de Beweegwijzer, maar er zijn inwoners voor wie alleen deze optie niet toereikend is. Denk aan inwoners met een financiële drempel of een fysieke of mentale beperking. Het Beweegteam (dan al niet in samenwerking met Team Sportservice Utrecht, waar het niet lokaal vorm gegeven kan worden) ondersteund deze doelgroepen met interventies zoals Stapjefitter (reïntegratie), speciaal aangepast sportaanbod en bijvoorbeeld het Beweegconsult.
   
  Wilt u als een vereniging uw sport ook promoten voor een bepaalde doelgroep of meedenken hoe kwetsbare doelgroepen ook bij uw vereniging terecht kunnen? Neem dan contact op met Stephan Hoes voor meer informatie!

Zoek je sport

Je kunt al het sport- en beweegaanbod terugvinden op de volgende pagina:

Zoek eenvoudig naar sportaanbod wat bij jou past!