Informatie en links voor sporten tijdens coronacrisis – mei 2020

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten trainen. Op landelijk niveau zijn er regels uitgevaardigd waaraan sportaanbieders zich dienen te houden. Daarnaast zijn er vaak ook per sportbond nog aanvullende regels die gelden specifiek voor de betreffende sport.
Bent u een sportvereniging, sportaanbieder, bestuurder, trainer, ouder/verzorger of sporter en bent u benieuwd welke regels er gelden?
Kijk dan bij de informatie via de onderstaande links.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.
Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar Linda van Amerongen, via linda@beweegteamwoerden.nl.

Sportprotocol van NOC*NSF

Met een landelijke sportprotocol wil NOC*NSF, samen met de sportbonden en de VSG aan de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen. In het sportprotocol leest u de richtlijnen voor gemeenten, bestuurders, trainers, ouders/verzorgers en sporters.
Ook is via de pagina van het sportprotocol materiaal te downloaden voor verenigingen, zoals posters en informatieborden (voor een voorbeeld, zie hieronder).
Zie: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Regels vanuit de sportbonden

Hiervoor verwijzen wij u graag naar uw eigen sportbond.

Noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht is gebaseerd op landelijk beleid. De grondslag zijn maatregelen van het kabinet die door de Minister van VWS worden vertaald in een aanwijzing. Vervolgens stelt de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van deze aanwijzing de noodverordening voor de hele regio vast. Via de website van de VRU is meer informatie over de noodverordening te lezen en de verordening te downloaden.
Zie: https://vru.nl/nieuws/1199-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-van-11-mei-2020

Website van de Vereniging Sport en Gemeenten

Ook op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten staat meer informatie over coronaproof sporten, afspraken en handhaving.
Zie: https://sportengemeenten.nl/

Informatie op de website van de gemeente Woerden over corona

Op de gemeentepagina vindt u ook informatie over corona, via www.woerden.nl/coronavirus. Voor alle coronagerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via omgevingsloket@woerden.nl.