Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 6. 30 augustus 2022

Datum: Dinsdag 30 augustus 2022
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Kantine TV Cromwijck

Aanwezig: Gerrit van Assem (TV Cromwijck), Liesbeth van Beusekom (MBvO Bredius, Weddesteijn en Physical Fitness), Adriaan de Zeeuw (BV Unicum), Maarten Stiggelbout (Beweegteam Woerden), Willem van Essel (TTV Woerden), Riet van Heul (Welzijn Zegveld), Ger Banis (Bowlsgroep Woerden), Henk van Leeuwen (ASV Bredius).

Afwezig: Gert van Oudenallen (Sportlust), Bert Maijenburg (vv Kamerik), Tineke van Dam ( VTC Woerden), Hanny Stam, Willy Molenaar (OKV Harmelen), Liesbeth de Jonge (Sol Sport).

Afgelopen / lopende activiteiten

We organiseerden op woensdag 7 september de 3e Woerdense Walking Football toernooi. Deelnemers: FC Utrecht met 2 teams, Sportlust, vv Kamerik, OldStars Maarssen en SV Huizen. In 2023 streven we naar lokaal toernooi met naast VV Kamerik, Sportlust ook zoveel mogelijk andere Woerdense teams.

We zijn in de periode 16/9 – 6/10 gestart met de (ansicht)kaarten actie ‘Neem ze mee, Plezier voor 2!’ Het doel is de kaarten mee te geven met de huidige deelnemers die het kunnen uitdelen aan de partner, kennis, vriend, buurman etc. De definitieve kaarten zijn rond 30 augustus uitgedeeld aan de organisaties.

Komende acties werkgroep

Media mix

– We zetten een media werkgroep op. De werkgroep  heeft als leden: Willem van Essel TTV Woerden, Linda van Amerongen (Beweegteam Woerden, Maarten Stiggelbout, idem, Gerrit van Assem, TV Cromwijck.

– De artikelen die we eens in de 3-4 maanden plaatsen in Kontakt Woerdense Courant levert relatief veel contacten. De meeste organisaties krijgen hierdoor diverse nieuwe leden binnen. Eerst kennismaking en dan lidmaatschap.

– We hebben afspraak met RPLFM om serie interviews bij RPLFM Actueel op dinsdag 700-800 uur en 1800-1900 uur en waarschijnlijk zondag in het programma Sweet Sixty van Jans Baan en op donderdag van 19-20 uur in het Sportprogramma. Per week streven we naar 2 organisaties (met een deelnemer). De interviews komen ook bij RPLFM als linkje op de website en zijn altijd terug te horen. Deelnemers kunnen zich opgeven bij Maarten

 

We gaan in de 4 kernen, Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik een Sport/beweeg en gezondheidsmarkt organiseren in 2023. We zullen dan aanhaken bij bestaande initiatieven en / of bestaande beweegactiviteiten. Volgende vergadering (22 november) meer hierover.
Locaties: Woerden: Sporthal Snellerpoort;
Kamerik: Schulenburg;
Harmelen: Dorpshuis;
Zegveld: Milandhof.

Er komt in 2023 weer een Sport en Beweegboekje voor senioren.

We verwachten dit jaar nog enige nieuwe verenigingen bij de werkgroep, o.a. SCH’44. Triaq Harmelen, Bridge vereniging, Physical Fitness.

Cursussen

Op maandag 12 september is de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden, met ondersteuning van het Beweegteam Woerden gestart met een nieuwe In Balans groep. Vanwege grote belangstelling is men zelfs met een dubbele groep (N=20) gestart.

In de week van 3 = 10 oktober is de landelijke Valpreventie week. Op maandag 3 oktober zal mw Marriet Pennarts, wethouder Gezondheid uit Woerden deze week openen in het Brediushonk. Zij zal ook meedoen met de groep.

VeiligheidNL organiseert een basiscursus Valpreventie  Deze wordt op woensdag 16 november (onder voorbehoud) georganiseerd.

Volgende vergadering:
dinsdag 22 november 2022, 19.30-21.00 uur
locatie: Bestuurskamer TV Cromwijck.

Voor meer informatie mail naar maarten@beweegteamwoerden.nl.