Speciale nieuwsbrief over de ondersteuning bij de regelgeving – 31 maart 2021

Namens de gemeente Woerden is een speciale editie van de nieuwsbrief verzonden om alle sportaanbieders te informeren over de regelgeving rondom het coronavirus. Heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u contact opnemen met Maurits van Tubergen Lotgering, Beleidsadviseur Sport, door te mailen naar lotgering.m@woerden.nl of te bellen naar 06-42131581. 

Beste collega sportliefhebbers,

Wij werken al meer dan een jaar thuis en jullie hebben ongetwijfeld ook al een jaar te maken met allerlei maatregelen en beperkingen. Wat een rare tijd en wat enorm vervelend dat het einde ook nog steeds niet echt in zicht is. Gelukkig is tijdens de laatste persconferentie niet aangekondigd dat de maatregelen nog strikter worden, er was zelfs een klein beetje versoepeling voor de sport te vinden. Ondanks de weinig-veranderd status wil ik jullie toch nog even een mail sturen. Het lijkt ons goed om jullie als sportaanbieder proactief te ondersteunen bij de regelgeving, zodat jullie minder tijd en energie kwijt zijn aan het doorgronden van de regels. Het streven is om iedere keer binnen enkele dagen na een persconferentie een soortgelijke mail te sturen.

Financiële regelingen

De afgelopen maanden zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Het is niet makkelijk om overzicht te hebben in de regelingen. De afkortingen vliegen je om de oren. TVL, TOGS, NOW, TASO, TVS… Daarom geven we hieronder een overzicht van de verschillende regelingen.

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020
Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor deze ronde is 29 miljoen euro. Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 zowel gebruik te maken van de TASO en van de TVL. Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.
Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt. Klik HIER voor meer informatie.

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q4-2020
Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden. Bij veel verenigingen is sprake van zogenaamde niet-gebruiksgebonden huur. Dat houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% van de gederfde huur gecompenseerd. Bij gebruiksgebonden huur (waarbij je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt) wordt 100% van de gederfde huur gecompenseerd. Clubs kunnen de TVS dus alleen zelf aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 9 maart t/m 3 mei 2021 worden ingediend. Net zoals in het voorjaar van 2020 zullen wij een aanvraag indienen en overgaan tot compensatie. De betreffende verenigingen zullen hierover binnenkort bericht krijgen. Klik HIER voor meer informatie.

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1-2021
Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode januari – maart 2021 en is de normale omzet in die periode meer dan € 8.824,-, dan is de TVL een interessante regeling. Tot 18 mei (17.00 uur) 2021 kunnen bij RVO hiervoor aanvragen ingediend worden. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €330.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%. Op 21 januari zijn uitbreidingen voor de TVL aangekondigd. Bij de opening in begin februari zijn die nog niet verwerkt. Tot dat moment worden aanvragen nog beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ criteria. Verenigingen die voor die update een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen want de subsidie wordt automatisch gecorrigeerd. Ook in het tweede kwartaal van 2021 blijft de TVL bestaan. Klik HIER voor meer informatie.

NOW 5.0: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Q2-2021
Enkele clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW kunnen namelijk de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aaneengesloten maanden. Tot 14 maart 2021 konden verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021 (NOW 4.0). Deze aanvraagperiode is momenteel gesloten. Van 17 mei t/m 13 juni 2021 kunnen aanvragen ingediend worden voor NOW 5.0 (over de maanden april t/m juni 2021).  Klik HIER voor meer informatie.

Tweetallen of viertallen

Wat op dit moment de meeste verwarring oplevert is de toezegging dat er ook in viertallen gesport mag worden. Ik zal proberen uit te leggen hoe deze regeling precies in elkaar zit:

  • De basisregel staat nog steeds overeind: je mag overal sporten in tweetallen plus een coach. Het is daarbij toegestaan om meerdere tweetallen te coachen, waardoor er alsnog een groep te vormen is. Echter, en daar zit hier de crux: je moet alle tweetallen apart van elkaar instrueren. Je mag dus geen startsignaal aan de groep geven, dat moet je aan elk tweetal apart doen. Behandel je de groep ook daadwerkelijk als groep: dan ben je strafbaar en loop je het risico op een boete.
  • Het is nu ook toegestaan om in viertallen te sporten, maar enkel op sportaccommodaties! Het is dus niet toegestaan om in de openbare ruimte met vier hardlopers te rennen of bootcamp-lessen te verzorgen.
  • Er wordt door diverse partijen aangegeven dat je de gemeente kan verzoeken jouw sportlocatie aan te wijzen als sportaccommodatie. Dat klopt, dat kan, maar we zullen hier niet in mee gaan. Theoretisch is de gemeente in staat om nagenoeg elke regel vanuit het Rijk lokaal aan te passen. In de eerste lockdown gebeurde dit ook met regelmaat, waardoor er veel gedoe was omdat gemeente A het op deze manier deed, en gemeente B op een andere manier. Daar is van geleerd. Er wordt nu op het niveau van een veiligheidsregio afgestemd wat de lijn van de gemeenten gaat worden. Nagenoeg altijd is dat de landelijke lijn. Dus ook op dit punt: er worden geen sportaccommodaties aangewezen door ons. Als je dus persé in een viertal wil werken, benader dan een sportvereniging met de vraag of je bij hen op de locatie mag sporten.
  • Overigens is het ook toegestaan om in viertallen te sporten op de sportvelden van scholen. Hiervoor geldt eveneens dat je hiervoor contact dient op te nemen met de betreffende school om te kijken of je tot een samenwerking kan komen.
  • Vraag je echter af waarom je in viertallen wil sporten. De meeste groepen zijn groter dan vier, waardoor je alsnog in groepjes moet werken. Daarnaast moet je ook in viertallen 1,5m afstand houden, dus daar win je niets mee. Iedereen die ik sprak over de viertallen concludeerde uiteindelijk dat deze regel niet zoveel toevoegt voor hen. De tennissers zijn blij, want die kunnen nu dubbelen.

Jongeren van 18 jaar tot en 26 jaar

Ook voor deze doelgroep is er een speciale uitzondering gemaakt. Tijdens het sporten hoeven zij namelijk geen afstand meer te houden en mogen ze in groepen actief zijn. Echter, wederom, alleen op een sportaccommodatie of op een sportveld van een school en dus niet in de openbare ruimte of op een parkeerplaats.

Tent

Sommige sportaanbieders maken gebruik van tenten om sporters droog te laten sporten. Denk er aan dat er drie open zijden moeten zijn, bij twee open zijden of minder wordt de tent gezien als binnenaccommodatie en daar mag je niet sporten op dit moment.