Valanalyse en Otago

Blijkt uit de valbeoordeling dat u een hoog valrisico heeft dan krijgt u een aanvullende valanalyse aan huis. Na de valanalyse wordt u doorverwezen naar een passende interventie.

Valanalyse

De valanalyse bestaat uit een aantal tests waarmee in kaart wordt gebracht wat bij u mogelijke risico’s zijn. Risico’s zijn bijvoorbeeld problemen met mobiliteit (lopen, evenwicht), voetproblemen, vitamine D tekort, angst om te vallen, oogproblemen, medicatiegebruik, duizeligheid en veiligheid in huis. Vervolgens krijgt u van degene die de valanalyse bij u afneemt een advies wat u zelf kunt doen. Deze wordt teruggekoppeld naar de huisarts. Op basis hiervan kan deze bijvoorbeeld het medicijngebruik aanpassen, of doorverwijzen naar een diëtist, geriater (specialist in ouderengeneeskunde), oogarts, ergotherapeut of andere specialist.

Otago

Uit de valanalyse kan het advies volgen om een Otago-programma te volgen. Bijvoorbeeld als u merkt dat u weleens moeite heeft met het opstaan uit een stoel of regelmatig uw evenwicht verliest. Met het Otago oefenprogramma verbetert u snel uw kracht en evenwicht waardoor de kans op vallen afneemt. Dit programma duurt 12 maanden waarin u zelf 3 maal per week thuis oefeningen uitvoert. U krijgt 11 maal telefonische begeleiding en de therapeut zal 6 maal op huisbezoek langskomen.

Het Otago oefenprogramma helpt u bij:

  • het verminderen van de kans op vallen
  • het verbeteren van kracht
  • het verbeteren van evenwicht
  • het verbeteren van herstelreacties
  • gemakkelijker opstaan
  • meer zelfvertrouwen om activiteiten uit te voeren
  • het verminderen van angst om naar buiten te gaan
  • het vergroten van kwaliteit van leven

Praktische zaken en kosten

Op dit moment is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat verzekeraars vooralsnog de valpreventieve beweeginterventie niet vergoeden. Samen met lokale en landelijke partijen werken wij er hard aan om vergoeding zo snel als mogelijk te regelen. Als er meer duidelijkheid is over de vergoeding van de valpreventieve beweeginterventie, dan laten we het u hier weten.

Beweegteam Woerden logo
Woerden Gezond logo