Nieuwe Beweegroute op het landgoed Bredius

Op 1 november is een nieuwe Beweegroute geopend op landgoed Bredius. Voor de officiële opening is om 11 uur het startbord onthuld door onder andere Farid Gamei van de Nederlandse Sportraad en Henri van Middelaar, voorzitter van stichting Landgoed Bredius. De route bestaat uit 10 borden met oefeningen die verdeeld zijn rond de speelweide. Het doel van de Beweegroute is om het belang van het dagelijks bewegen onder de aandacht te brengen en dit op een laagdrempelige wijze, dichtbij huis, mogelijk te maken voor (kwetsbare) ouderen.

 

Wekelijkse begeleiding Beweegroute Bredius
De Beweegroute is een initiatief van Anita Thuis, oefentherapeute Cesar, in samenwerking met Beweegteam Woerden en Stichting Landgoed Bredius. Anita heeft eerder in Haastrecht een beweegroute opgezet. Verder is Anita geschoold in drie erkende valpreventie interventies: In Balans, Otago, Zicht op Evenwicht. Anita is voornemens om in ieder geval één keer per week de Beweegroute Bredius te begeleiden, voor de periode van minimaal een jaar. Deelname is gratis. Ook op de andere dagen kunnen bezoekers van het landgoed zelf gebruik maken van de Beweegroute.

 

Bezoek Nederlandse Sportraad
De opening van de Beweegroute was als ‘Beweegpauze’ een onderdeel van het programma van het werkbezoek van de Nederlandse Sportraad in Woerden. Dit bezoek wordt gehouden in het Brediushonk en is georganiseerd door de Nederlandse Sportraad in samenwerking met Beweegteam Woerden. Tijdens het werkbezoek zullen gemeente, zorgverleners, sportaanbieders voor senioren, koepelorganisatie VML, Kenniscentrum Sport en Bewegen, de Beweegalliantie en het RIVM samen de kansen, belemmeringen en oplossingsrichtingen voor (het stimuleren van) bewegen onder senioren bespreken. Ook is er aandacht voor wat lokaal nodig is vanuit het Rijk om 65-plussers in beweging te brengen en houden.