ANBI

Stichting Beweegteam Woerden is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. HIeronder staan de gegevens die het Fonds als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken. 

Bestuurssamenstelling

De Stichting Beweegteam Woerden wordt in beginsel bestuurd door tenminste 2 en hoogste 3 natuurlijke personen. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid, niet zijnde de voorzitter kan meer dan één functie bekleden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van vier jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur een rooster van aftreden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mevrouw K. Hogenbirk, voorzitter (aftredend 2022)
De heer J.A. Avis, secretaris (aftredend 2023)
De heer G.S. van der Vlist, penningmeester (aftredend 2024). 
De bestuursleden hebben bij voorkeur een brede interesse in sport, bewegen en gezonde voeding en hebben banden met sociaal culturele organisaties. Bij het samenstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de gewenste specialiteit die bij de ontstane vacature behoort.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 5.5. van de statuten voor hun werkzaamheden een beloning. De hoogte van de beloning is vastgesteld in lijn met de governance code sociaal werk. Eventuele kosten worden hen vergoed.

Klik hier voor het beleidsplan.

Contactgegevens

Stichting Beweegteam Woerden
Jan Steenstraat 25
3443 GZ Woerden
Telefoon: 06 – 53 10 46 25 
E-mail: info@beweegteamwoerden.nl
Website: www.beweegteamwoerden.nl 

Fiscaal Nummer: 8617 85 472
RSIN: nog niet bekend