Lokaal Sportakkoord

Het Sportakkoord voor Woerden maken we samen! 

De definitieve versie van het Lokale Sportakkoord van Woerden is afgerond!
> Klik hier om het Lokale Sportakkoord van Woerden te lezen en/of te downloaden. 

Op dinsdag 8 december is het Lokaal Sport Akkoord ondertekend door meer dan 35 sportaanbieders in Woerden. Omdat het fysiek helaas niet mogelijk was om bij elkaar te komen vanwege de corona maatregelen, is het akkoord digitaal ondertekend waarbij de deelnemers symbolisch hun pen voor de camera hebben laten zien. 

Ons lokale akkoord kent 4 deelakkoorden:

  • Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders
  • Sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
  • Vaardig bewegen voor (jonge) kinderen
  • Werving en behoud van senioren

In de digitale bijeenkomst zijn per deelakkoord de aanvoerder(s), spelers en supporters al kort besproken. De verschillende werkgroepen per deelakkoord komen nu onderling samen om de vervolgstappen te gaan zetten. 
Op deze website plaatsen wij de notulen van die bijeenkomsten van de werkgroepen, zodat iedereen mee kan lezen met de ontwikkelingen, en nog kan aanhaken als hij/zij dat wil. 

Services
Naast het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord, zijn er via de gelden vanuit het Nationale Sportakkoord ook bepaalde ‘services’ beschikbaar voor verenigingen (dus niet voor commerciële aanbieders). Afhankelijk van de stap die uw club wilt zetten, kan de inzet van een service u ondersteunen. Bijvoorbeeld via een opleiding voor uw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. Voor meer algemene informatie over het Lokale Sportakkoord en de mogelijkheden voor services, klik hier.

Services voor aangepast sportaanbod
Biedt u als sportvereniging aangepast aanbod aan en bent u benieuwd welke services er voor dit aanbod beschikbaar zijn? Klik op de link voor het overzicht van de services Aangepast sporten.  

Agenda volgende bijeenkomsten

  • Deelakkoord 1: maandag 19 april 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur – aanmelden bij linda@beweegteamwoerden.nl
  • Deelakkoord 2: dinsdagavond 11 mei 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden bij daan@beweegteamwoerden.nl
  • Deelakkoord 3: maandag 7 juni 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur voor project 1 (bso/kdv/verenigingen) – aanmelden bij Loes Wieman, l.wieman@kmnkindenco.nl 
  • Deelakkoord 3: maandag 26 mei 2021 voor project 2 (cjg/kdv/onderwijs) – aanmelden bij Loes Wieman, l.wieman@kmnkindenco.nl 
  • Deelakkoord 4: maandagavond 12 april 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur – aanmelden bij maarten@beweegteamwoerden.nl
  • Volgende bijeenkomst kerngroep / stuurgroep: medio mei, datum wordt gepland

Het LSA is een levend document, meedenken en meedoen is binnen alle deelakkoorden altijd mogelijk! 
Heeft u interesse om deel te nemen of meer informatie te ontvangen? Neem dan contact op met Rita Zwiers via rita@beweegteamwoerden.nl

Wilt u meer weten over waarom er een Lokaal Sportakkkoord is, wat het precies is en/of voor wie het Lokale Sportakkoord is bedoeld? Lees dan hier verder!