MQ Scan voor het basisonderwijs

De eerste levens jaren van een kind zijn cruciaal in het creëren van voorwaarde voor een leven lang sport en bewegen. De onderwijs inspectie heeft echter geconstateerd dat de jeugd in de afgelopen 10 jaar significant minder goed is gaan bewegen. In 2018 is gemeten dat ruim 20% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zin. Motoriek is een cruciale voorspellende waarde met betrekking tot de algemene gezondheid. Ook gaat een verslechterde motoriek hand in hand met een verhoogde Body Mass Index (BMI) en kan dit leiden tot meer blessures. Zitgedrag (door veel schermtijd) is een belangrijke factor in de terugloop van het aantal kinderen met een goede motoriek. Om iets te kunnen doen aan de verminderde motoriek van de jeugd en de tendens dat steeds minder kinderen goed kunnen bewegen, is het belangrijk om in kaart te brengen wat het motorische niveau van elk kind is. Met deze inzichten kan er gericht gewerkt worden aan de achterstanden van de kinderen.

Wat is de MQ Scan?

De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwde tool om het motorische niveau van kinderen in kaart te brengen. In één gymles kan de gymleerkracht al zijn leerlingen testen, dit gebeurt door middel van MQ tracks. Er zijn drie verschillende tracks (onder-, midden- en bovenbouw), die met standaard gymmateriaal worden uitgezet. Met de app neemt de gymleerkracht de MQ Scan af. De tijd die het kind loopt over de track, de leeftijd en het geslacht bepalen uiteindelijk de MQ-score. Er zijn vijf verschillende motorische niveaus, van onder gemiddeld tot bovengemiddeld. De rapportages zijn na het scannen direct te vinden op kind, klas en school niveau in de digitale omgeving.

Een groot aantal scholen werkt inmiddels met de MQ Scan of gaat werken met de MQ Scan. De provincie Zeeland heeft recent de MQ Scan aangeschaft voor alle basisscholen in de provincie.

AVG
Met de MQ Scan wordt de motoriek van kinderen in kaart gebracht en verzameld in een digitale omgeving. De MQ Scan is volledig ‘AVG-proof’, dit is gecontroleerd door gespecialiseerde data juristen.

Alleen de school kan bij de persoonlijke informatie over de kinderen. De deelnemende school krijgt een afgeschermde digitale omgeving waarin medewerkers van de school kunnen inloggen. Scholen die gaan werken met de MQ Scan ondertekenen een verwerkersovereenkomst om vast te leggen wie toegang krijgt tot welke data.

MQ Scan in de Gemeente Woerden

Binnen de gemeente Woerden komt ruimte voor 9 basisscholen die dit schooljaar de MQ Scan via het Beweegteam kunnen gaan starten. Het Beweegteam wordt in Woerden de schakel tussen de MQ Scan (bedrijf) en de scholen. Ook kan de gymleerkracht van een deelnemende school via het Beweegteam ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van de MQ Scan.

Rol van de school

 • 2x per schooljaar uitvoeren van de scan tijdens de gymles, 1x periode herfst/kerst en 1x periode mei/zomer
 • Gymleerkracht voert de scan (eventueel met ondersteuning van uit het Beweegteam)
 • Het is aan de school wat met de resultaten uit de scan wordt gedaan.

Rol van Beweegteam Woerden

 • Implementatie binnen gemeente Woerden
  Informatiebrief – MQ Scan gemeente Woerden
 • Opleiding en begeleiding stagiaires die ondersteunen bij MQ Scans op scholen
 • Analyse van de anonieme data

Kosten voor de school

 • Licentiekosten: €0,- (normaal €395,- per schooljaar. Wordt gedekt door Beweegteam)
 • Eenmalige aansluitkosten: €99,-

Dataverwerking en vervolg

De school krijgt op individueel, klas en school niveau inzicht in het motorische niveau van de leerlingen. Het Beweegteam krijgt als enige partij binnen de gemeente inzicht in de anonieme data. De anonieme data wordt gebruikt in rapportages richting de gemeente en in planvorming voor de toekomst.

Fictief voorbeeld:
het Beweegteam constateert na analyse van de anonieme data dat in de wijk Molenvliet een groot aantal kinderen woont met een lichte motorische achterstand. Deze kinderen belanden normaal gesproken niet in de zorg, maar zouden wel extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun motoriek te verbeteren. Het Beweegteam kan aanbod zoeken/ontwikkelen voor deze doelgroep, om buiten schooltijd te werken aan hun motorische vaardigheden. De school verwijst (zonder dwang) leerlingen door naar dit aanbod.

Planning

 • Periode zomer / herfst 2019: voorbereidingsfase (werving scholen, aanmelden scholen, enz.)
 • Periode herfst / kerst 2019: uitvoering eerste meetmoment MQ Scan
 • Periode mei / zomer 2020: uitvoering tweede meetmoment MQ Scan

School aanmelden voor de MQ Scan
Scholen die meer informatie willen over de MQ Scan en wellicht geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de MQ Scan kunnen zich aanmelden bij Stephan Hoes van Beweegteam Woerden (stephan@beweegteamwoerden.nl).

MQ-SchoolTest