Valanalyse en Otago

Blijkt uit de valbeoordeling dat u een hoog valrisico heeft dan krijgt u een aanvullende valanalyse aan huis. Na de valanalyse krijgt u verschillende adviezen om het valrisico te verlagen.

Valanalyse

De valanalyse bestaat uit een aantal vragen en tests om te kijken waardoor u een hoger valrisico heeft. Vervolgens krijgt u van degene die de valanalyse bij u afneemt een advies wat u zelf kunt doen. Deze wordt teruggekoppeld naar de huisarts. Op basis hiervan kan deze bijvoorbeeld het medicijngebruik aanpassen, of doorverwijzen naar een diëtist, geriater (specialist in ouderengeneeskunde), oogarts, ergotherapeut of andere specialist.

Otago

Uit de valanalyse kan het advies volgen om een Otago-programma te volgen. Bijvoorbeeld als u merkt dat u weleens moeite heeft met het opstaan uit een stoel of regelmatig uw evenwicht verliest. Met het Otago oefenprogramma verbetert u snel uw kracht en evenwicht waardoor de kans op vallen afneemt. Dit programma duurt 12 maanden waarin u zelf 3 maal per week thuis oefeningen uitvoert. U krijgt 11 maal telefonische begeleiding en de therapeut zal 6 maal op huisbezoek langskomen. De therapeut is een erkende Otago-instructeur.

Het Otago oefenprogramma helpt u bij:

  • het verminderen van de kans op vallen
  • het verbeteren van kracht
  • het verbeteren van evenwicht
  • het verbeteren van herstelreacties
  • gemakkelijker opstaan
  • meer zelfvertrouwen om activiteiten uit te voeren
  • het verminderen van angst om naar buiten te gaan
  • het vergroten van kwaliteit van leven

Praktische zaken en kosten

U krijgt het Otago-programma vergoed als regulier consult bij de fysiotherapeut. Alleen bij aanvullende verzekeringen, kunt u deze consulten vergoed krijgen.

LET OP!  Momenteel wordt het programma nog niet vergoed uit de basisverzekering. Gesprekken hierover zijn nog lopende; we passen de informatie op deze website aan wanneer dit verandert.

Gemeente Woerden
Beweegteam Woerden logo
Woerden Gezond logo