Voor professionals

Valanalyse voor professionals Woerden

Hierboven ziet u een uitgebreidere versie van de ketenaanpak. Deze lichten wij hieronder verder toe.

Opsporen en signaleren

Het opsporen van inwoners met een valrisico kan door iedereen gedaan worden. Denk aan de thuishulp of een familielid dat opmerkt dat een inwoner steeds slechter begint te lopen of hoort dat er onlangs een val heeft plaatsgevonden. Om in te schatten hoe groot het valrisico is worden drie vragen (link naar 1) gesteld. Deze vragen kan de inwoner zelf of met hulp beantwoorden. Op basis van de inschatting wordt de inwoner verder geholpen. 

Laag valrisico

Inwoners met een laag valrisico krijgen op deze pagina (link naar 2) meer informatie over wat zij zelf kunnen doen om het valrisico zo laag mogelijk te houden.

Verhoogd valrisico, valbeoordeling en informatiebijeenkomst

Inwoners met een verhoogd valrisico worden uitgenodigd voor een van onze informatiebijeenkomsten (link naar 3). Door middel van de valbeoordeling kan het valrisico verder worden bepaalt. Op basis van de uitkomst wordt de inwoner doorverwezen in de keten.

Matig valrisico en Inbalans

Inwoners met een matig valrisico worden doorverwezen naar de Inbalans (link naar 4) interventie.

Hoog valrisico, valanalyse, Otago en advies

Voor inwoners met een hoog valrisico wordt een valanalyse ingepland om de risico’s beter in kaart te krijgen. Na de analyse wordt de inwoner doorverwezen naar een interventie. Vanuit de analyse kan de inwoner worden aangeraden één of meerdere specialisten (opticien, diëtist) te bezoeken.

Regelmatig bewegen

Ongeacht het valrisico wordt elke inwoner in de keten, eventueel na een interventie, aangeraden om voldoende te bewegen. Op deze pagina (link naar 2) is meer informatie te vinden over sport en bewegen in de gemeente Woerden.

Wanneer met wie contact opnemen

Voor meer informatie zijn er twee aanspreekpunten. Hieronder ziet u overzichtelijk wie u wat kunt vragen.

Daan van Koert
daan@beweegteamwoerden.nl
Marije den Hengst M.den.Hengst@regiozorgnu.nl
Sport- en beweegaanbod in de gemeenteAanbieden interventies
Aanmeldingen informatiebijeenkomstenVragen vanuit het zorgdomein
Verdere toelichting ketenaanpak
Belemmering eigen bijdrage Inbalans
Vragen vanuit het gemeentelijk domein

Zelf sport- en beweegaanbod geven

Wij juichen meer sport- en beweegaanbod van harte toe. Op beweegwijzerwoerden.nl staat al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Woerden. Staat uw aanbod hier nog niet bij? Stuur dan een mail naar linda@beweegteamwoerden.nl om ook uw aanbod te vermelden.

Beweegteam Woerden logo
Woerden Gezond logo