Voor professionals

Uitgebreidere uitleg ketenaanpak

Valanalyse voor professionals Woerden

Hierboven ziet u een uitgebreidere versie van de ketenaanpak. Deze lichten wij hieronder verder toe.

Opsporen en signaleren

Het opsporen van inwoners met een valrisico kan door iedereen gedaan worden. Denk aan de huisarts, thuishulp of een familielid die opmerkt dat een inwoner steeds slechter begint te lopen of hoort dat er onlangs een val heeft plaatsgevonden. Om in te schatten hoe groot het valrisico is worden drie vragen gesteld. Deze vragen kan de inwoner zelf of met hulp beantwoorden. Op basis van de inschatting wordt de inwoner verder geholpen. Klik hier voor meer informatie. 

Laag valrisico

Inwoners met een laag valrisico krijgen meer informatie over wat zij zelf kunnen doen om het valrisico zo laag mogelijk te houden. Klink hier om naar deze pagina te gaan. 

Verhoogd valrisico, valbeoordeling en informatiebijeenkomst

Inwoners met een verhoogd valrisico worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar een valbeoordeling plaatsvindt. Op basis van de uitkomst wordt de inwoner doorverwezen in de keten. Klik hier voor meer informatie.

Matig valrisico en Inbalans

Inwoners met een matig valrisico krijgen een Balanscursus aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Hoog valrisico, valanalyse, Otago en advies

Voor inwoners met een hoog valrisico wordt een valanalyse ingepland om de risico’s beter in kaart te krijgen. Na de analyse wordt de inwoner doorverwezen naar een passende interventie. Indien nodig kan de inwoner ook worden aangeraden één of meerdere specialisten (opticien, diëtist) te bezoeken. Klik hier voor meer informatie.

Regelmatig bewegen

Ongeacht het valrisico wordt elke inwoner in de keten, eventueel na een interventie, aangeraden om voldoende te bewegen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie zijn er twee aanspreekpunten. Hieronder ziet u overzichtelijk wie u wat kunt vragen.

Daan van Koert, Beweegteam Woerden
daan@beweegteamwoerden.nl
Marije den Hengst, Woerden gezond M.den.Hengst@regiozorgnu.nl
Sport- en beweegaanbod in de gemeenteAanbieden interventies
Aanmeldingen informatiebijeenkomstenVragen vanuit het zorgdomein
Verdere toelichting ketenaanpak
Belemmering eigen bijdrage
Vragen vanuit het gemeentelijk domein

Zelf sport- en beweegaanbod geven

Wij juichen meer sport- en beweegaanbod van harte toe. Op deze website staat al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Woerden. Staat uw aanbod hier nog niet bij? Stuur dan een mail naar linda@beweegteamwoerden.nl om ook uw aanbod te vermelden.

Gemeente Woerden
Beweegteam Woerden logo
Woerden Gezond logo