Notulen Werkgroep 1 Communicatie, Inclusie en Diversiteit – bijeenkomst 25 april 2024

Locatie: Duurzaamheidswinkel
Aanwezig: Lex Albers (LA), Bert van den  Bogaard (BB), notulist:Rita Zwiers (RZ)

 • RZ heet BB, RG en LA welkom en meldt de afmeldingen.
 • RZ legt kort uit waarom we samen zitten en Bert stelt zichzelf voor.
 • Update van de lopende projecten:
  – Communicatie  over Sporten in Woerden :
  Het Beweegteam Woerden voert het communicatieplan uit wat deze werkgroep heeft opgezet. Hierin zijn de borden langs de weg (januari, april en mei), advertenties in de Woerdense courant / Het Kontakt (jan, april en mei), doorlopende bioscoopreclame (dec 23 – mei)  en het meesturen van een flyer over sporten in Woerden met Het Kontakt (januari) opgenomen. Plan loopt nu tot de zomer.
  – Fietsvierdaagse en Doortrap project
  Fietsvierdaagse gaat door 12 -15 juni 2024, wordt georganiseerd door een (semi)commercieel bedrijf Utrechtse fietsvierdaagse. Beleef Woerden wordt betrokken bij het uitzetten van de route.
  Het doortrapproject vindt voorafgaand aan de vierdaagse plaats. Trekker van dit project is de gemeente (beleidsmedewerkster Femke Buitenhuis) Liesbeth zal helpen bij de uitvoering. Statushouders zullen ook betrokken worden bij dit project.
  Wordt Ferm werk nog betrokken bij dit project om ook deze doelgroep mee te nemen? -> navragen bij Liesbeth
  – Sportspullenbeurs
  wordt gehouden op 21 en 22 juni (21 ’s avonds inleveren, 22 ’s ochtends ophalen. Communicatie rondom de beurs wordt nu opgezet.
 • Uitwerken nieuwe ideeën 
  – 24 uur van Woerden gebruiken voor communicatie van de SportSpullenBeurs ( 31 mei – 1 mei) thema is dit jaar geld inzamelen voor hersenstamkanker bij kinderen. Kunnen we hier niet flyeren en banner neerzetten voor de Sportspullenebeurs? RZ neemt dit mee in het communciatieplan voor de SportSpullenBeurs.
  – Statushouders / mensen met een kleine beurs: kennismaken met sporten tegen een klein tarief , sociaal contact is belangrijk. Eritreeëse vrouwengroep wil door met zwemmen om het diploma te halen, gaat om ca 7 vrouwen. LA vraagt het na bij BT, refereren naar mail van Lex (gemeente stelt geld beschikbaar) maar er is nog geen vervolg aan gegeven.
  – BB geeft aan dat er ook binnensporten en inclusie sporten moeten worden meegenomen in de zomercommunicatie. Uniek sporten, G sporten, rolstoeldansen etc . Ledental loopt terug, willen graag meer leden. Sporters die tussen wal en schip vallen meenemen. RPL radio Woerden vragen of zij iets kunnen doen voor de Brediusrollers.
 • Afsluiting (rond 21:00 uur)