Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – bijeenkomst 5. 1 juli 2021

 

 

Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – online bijeenkomst 1 juli 2021

Aanwezig:
Jan Louwers – Clytoneus Triathlon (aanvoerder)
Adriaan de Zeeuw – Badmintonvereniging Unicum (telefonisch)
Agatha van Baalen – Bridgevereniging Victoria
Gerda Boere – Sportlust ’46 en Vep gym
Rita Zwiers – Beweegteam Woerden (neemt activiteiten van Linda over)
Linda van Amerongen – Beweegteam Woerden (notulen) 

Opening
Er zijn geen nieuwe deelnemers bij dit overleg aanwezig.

Alle betrokkenen zijn gevraagd om voorafgaand aan de vergadering het sportaanbod in te voeren op inwoerden.nl. Sommige verenigingen hebben dit gedaan/zijn ermee bezig, anderen nog niet.
De deadline voor het invoeren van Sjors-activiteiten ligt op 12 juli 2021. De deadline voor het invoeren van activiteiten voor overige doelgroepen ligt op 16 juli 2021. Zie ook:
https://beweegteamwoerden.nl/activiteit/promoot-jullie-sportaanbod-op-inwoerden-nl/

Notulen van vorige vergadering en actiepunten

-Rita en Linda zijn bezig met een template voor het invoeren van informatie in de Beweegwijzer, die meegestuurd kan worden met de mail naar alle aanbieders. Deze mail wordt door Linda of Rita verzonden als de nieuwe site actief is en we de sportaanbieders rechtstreeks kunnen verwijzen/laten zien hoe hun informatie op de site te zien is.
-Er is een oplossing gevonden voor de aansprakelijkheid, dit wordt besproken in het overleg van de kerngroep op 14 juli.

-Jan geeft aan dat het nog steeds wenselijk is dat er een communicatieplan komt overkoepelend voor alle deelakkoorden. In onze aanvraag staan al wel  communicatiemogelijkheden voor doelgroepen uit deelakkoord 3 en 4 (kennismakingsaanbod op inwoerden.nl voor 0-4 jarigen en volwassenen 55+ en 75+).

-Linda heeft een appgroep aangemaakt voor onze werkgroep. Zes partijen die wel de mailings ontvangen zitten hier niet in, zij hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben.

Terugblik op stuurgroepvergadering van 31 mei en 14 juni 2021
Dit zijn goede overleggen geweest. Voor 2 deelakkoorden (waaronder deelakkoord 1) zijn de budgetten goedgekeurd.

Voortgang promotie-activiteiten
-Wat gaat er gebeuren?
We lopen het Excel document door Sportakkoord Woerden actielijst promotie-activiteiten. Zie bijgewerkte versie in de bijlage.

-Nog openstaande acties
Communicatieboodschap wordt nog afgestemd in het kernteam. Jan en Rita stemmen de communicatie ook onderling af.

Er zijn ook nieuwe ideeën:
– reclameruimte aanvragen bij Annex voor een filmpje. Jan vraagt een offerte op.
– Benefietavond organiseren waarbij een sportfilm (bijv. De Marathon) wordt getoond, met een borrel met alle mensen die erbij betrokken zijn.
– Kunnen we de Nationale Sportweek ook aankondigen in de Woerdense Vakantieweek.  Agatha vraagt dit na bij de organisatie van de WvW.

Rondvraag


Plannen nieuwe vergadering

Er is nog geen vervolgdatum vastgesteld, dit volgt als er weer iets concreets te melden is.

Afsluiting

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en input en een fijne zomer gewenst