Notulen werkgroep Deelakkoord 2 – bijeenkomst 3. 11 mei 2021

Aanwezig:
Gerard Riemen – Basketbalvereniging Blue Drakes
Joost Roede – Volleybalvereniging VTC Woerden
Ton Friederichs – WoerdenSport
Rolf de Jong – Buurtwerk Woerden
Pepe Pont – Fast Forward Sports
Daan van Koert – Beweegteam Woerden

Afwezig:

Ella Launspach, Macy Hartman, Tom van Wijk, Richard Fox

1: Mail van Ton

Wilt iemand mee denken met de participatie omgevingsvisie? Ton gaf een korte toelichting. Ton stelt voor eerst even na te gaan wat er precies van stakeholders wordt verwacht, daarna dit voor te stellen in deze groep. Wij kunnen met hen bijv sparren over de locatie van het beachvolleybalveld en het project van Pepe. Daan gaat checken wat zij precies van ons willen en hoe wij vanuit het LSA kunnen aanvullen.

2: Wat heeft Gerard bij de buurtplatforms gehoord?

Hij is in het Schilderskwartier geweest. Is doorverwezen naar een volgend persoon. Daarna doorverwezen naar weer een andere. Daar gaat Gerard contact mee opnemen. Zijn ervaring is dat iedereen het leuk vind, maar niemand heeft iets concreets wat ze willen. Hij heeft aangeven contact met ons op te nemen als dat veranderd.

Voorzitter Snel en Polanen gaf aan dat er weinig gebeurd, mail is doorgestuurd naar andere nog niets van gehoord. Van andere wijkplatforms nog geen reacties.

Rolf denkt dat de weinige reacties te maken kunnen hebben met de maatregelen. Hierdoor zijn er geen fysieke bijeenkomsten en krijg je minder input. We hebben besloten dit even in de koelkast te zetten en in het najaar fysiek bij de wijkplatforms langs te gaan.

3: Beachvolleybal veld:

Joost; er zijn 3 thema’s die spelen. Belangrijkste is dat het enthousiasme er is bij Joost zijn contactpersonen.

1: De locatie is nog niet helemaal zeker. De vraag is hoe het gaat passen tussen het bestaande gebied en het huidige gebied.
2: Hufterproof/vernielingen. Er zijn vanuit de wijk ideeën om dit te voorkomen maar de kans op vernieling blijft reëel. Daar liggen uitdagingen
3: Financieel: Wie gaat wat betalen.
4: Mankracht erachter. Joost doet het nu alleen en dat kost veel tijd.
5: Draagkracht lijkt er in de wijk te zijn. Tot nu toe locaties gezocht waar weinig mensen direct aan wonen.

Joost vraagt de reden van overlast bij Blue Drakes aan Gerard om daar op in te kunnen spelen mocht het beachvolleybalveld meer in een woonwijk komen. Gerard gaf aan dat het vooral om het geluid van de bal gaat

Tip van Ton: probeer de wijk als een mede project verantwoordelijke te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met scholen.

Joost weet nog niet exact hoe dit deelakkoord hem op het moment verder kan helpen behalve het uitwisselen van expertise en contactpersonen. Hij heeft op het moment geen concrete vraag liggen.

Gerard geeft aan dat Joost ook vooral vragen moet stellen als hij voor de volgende vergadering heeft.

4: Nieuw voorstel Pepe:

Overal in het land ontstaan sport en spel parken, zogenaamde urban sporten die samen in een ‘speeltuin’ gebruik kunnen maken van multifunctionele materialen. Kracht van deze sporten is dat iedereen er op zijn eigen niveau aan mee kan doen (dus ook 60+). Kunnen wij iets soortgelijks in Woerden realiseren?

Pepe is aangeraden om zijn plan verder te concretiseren. Binnen dit deelakkoord kunnen wij hem op dezelfde manier helpen zoals Joost wordt geholpen.

Nieuwe afspraak voor zomervakantie

Daan stuurt nieuw voorstel voor datum, weer om 20:00