Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – Bijeenkomst 1. 11 januari 2021

Online meeting maandag 11 januari 2021 van 19:30 – 20:30 uur

Aanwezig: Beweegteam woerden (2 personen), ASV Bredius (1 persoon), TV Cromwijck, VV Vep, Begrijpbaar Bewegen, Wereld dansvereniging Machar, Fysio Aktief.

Niet aanwezig: Nudoen! Woerden, ASV Bredius (1 persoon), Schaakclub Woerden.

Besproken:

 • Uitleg gegeven over de inhoud van het deelakkoord 4 en de werkzaamheden en doelstellingen binnen het deelakkoord:
  – Inventariseren beweegaanbod senioren (wat is er al en wat mist er nog?)
 • Intensiveren samenwerking zorg & sport (Beweegadvies, bewegen op recept)
 • Wensen en mogelijkheden inventariseren voor uitbreiding van het aanbod
 • Communicatie van het sportaanbod senioren in alle dorpskernen (daar waar mogelijk aansluiten bij bestaande communicatiemogelijkheden)
 • Er is nog geen aanvoerder benoemd. TC Cromwijck gaat nog eens in overleg of er een aanvoerder van het deelproject kan worden bepaald en komt hierop terug.
 • VV Vep stelt zich beschikbaar als deelnemer in de kerngroep vanuit deelakkoord 4
 • Doelgroep aangepast sporten (G teams) is geen apart deelakkoord maar deze doelgroep moet in elk deelakkoord worden meegenomen
 • Verenigingen geven aan op dit moment druk te zijn met de coronaregels, sportakkoord heeft niet de eerste prioriteit. Eventueel kan er klein gestart worden om bv te bekijken of de Derde Helft door meerdere verenigingen georganiseerd kan gaan worden, daarna kan er dan uitgebreid worden.
 • Fysio Aktief geeft aan dat er ook binnen de doelgroep Senioren een groot verschil zit en dat het goed is om hier onderscheid in te maken binnen het deelakkoord. Zij begeleiden een grote groep senioren om weer te gaan bewegen, een voortraject voor het ‘normale’ sportaanbod.
 • Begrijpbaar Bewegen geeft aan wel een eerste inventarisatie van het aanbod te willen maken. Op beweegwijzerwoerden.nl is een heel groot deel van het aanbod al verzameld.

Volgende bijeenkomst: nog geen datum geprikt.

In deze notulen zijn vanwege de privacy van de deelnemers de namen van de betrokkenen weggelaten. Heeft u vragen over de deelnemers van deze groep, over de notulen of over de activiteiten van de werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Rita Zwiers, via rita@beweegteamwoerden.nl