Derde Helft

De Derde Helft is de volgende stap van het Ouderenfonds in de strijd tegen eenzaamheid onder ruim twee miljoen ouderen in Nederland. Door voort te bouwen op de kracht van het verenigingsleven en de verbroedering van sport, creëren we met elkaar een oudervriendelijke sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.

 

Met vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten bieden wij 55-plussers de kans om sociaal actief te blijven in hun eigen buurt. We willen 55-plussers de gelegenheid geven een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Tijdens De Derde Helft organiseert de sportvereniging in samenwerking met ouderen activiteiten in het clubhuis en op hun accommodatie.

Bekijk hier ook het filmpje met uitleg over de Derde Helft:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYWhTak7OIM

 

Verenigingen kunnen de Derde helft zelfstandig uitvoeren, maar men kan ook kiezen om het samen met andere verenigingen te doen. Het is de bedoeling dat er wekelijks – op een vast moment in de week – een Derde Helft programma wordt georganiseerd. Wanneer je het samen doet met meer verenigingen kun je er voor kiezen de locatie te rouleren. De Derde Helft is inmiddels gestart bij Tennis en padelvereniging Cromwijck.

Vanuit het Ouderenfonds is er ook enig opstart budget voor een aantal verenigingen beschikbaar. Dat is bijvoorbeeld voor de organisatie van de Kick-off, of aanschaf van diverse materialen, e.d. Alle deelnemende verenigingen ontvangen een deel van de ondersteuning, naar rato van hun werkzaamheden.

Voor meer informatie over de Derde Helft kunt u contact opnemen met Maarten Stiggelbout, via maarten@beweegteamwoerden.nl.