Financiële ondersteuning voor leden met een laag inkomen

Mogelijk heeft u in uw vereniging leden die zichtbaar of onzichtbaar kampen met een laag inkomen. Voor hen kan het betalen van contributie voor het lidmaatschap van de vereniging een grote kostenpost zijn. Gemeente Woerden wil al haar inwoners in staat stellen mee te doen met sociale activiteiten, daaronder valt ook het lidmaatschap aan verenigingen. Verschillende organisaties bieden hulp voor alle inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld met geldzorgen. 

  • Stichting Leergeld Groene Hart

Bij Stichting Leergeld Groene Hart kun je hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Zoals muziekles, tekenles of dansles of lidmaatschap van een sportvereniging. Per jaar is een vast bedrag beschikbaar per kind. Je kunt meerdere aanvragen per jaar doen, zolang je maar binnen dat budget blijft.
Stichting Leergeld Groene Hart betaalt altijd rechtstreeks aan de school, club of vereniging. Ze vergoeden geen kosten achteraf. Je kunt hulp krijgen als je een besteedbaar inkomen hebt van maximaal 120% van het bijstandsniveau. Nadat er een aanvraag is ingediend, neemt een vrijwilliger contact met je op om je persoonlijke situatie door te nemen. Na deze beoordeling krijg je duidelijkheid of je in aanmerking komt voor een bijdrage.  Voor meer informatie, kun je kijken op de website https://www.leergeldgroenehart.nl/

  • Ferm Werk- Declaratieregeling

Ferm Werk voert namens de gemeente Woerden de Declaratieregeling uit. Deze regeling is er om inwoners te helpen bij het betalen van de kosten voor sport, cultuur en onderwijs. Mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen er gebruik van maken. Het geld kan gebruikt worden voor welzijnsactiviteiten (denk aan leuke dingen in het buurthuis), een abonnement op krant/tijdschrift of internet en zaken voor school (ouderbijdrage). Er is een maximum per gezin. Zo is in 2024 voor welzijnsactiviteiten (denk aan bv. sport, muziek, theater en buurtactiviteiten) de vergoeding maximaal €255,00 per gezinslid per jaar. Voor meer informatie over de Declaratieregelingen en andere regelingen, kun je kijken op de website https://www.fermwerk.nl/extras.

  • Cromwijck Jeugdfonds

Tennisvereniging Cromwijck zet zich, samen met de Voedselbank Woerden en Stichting Leergeld Groene Hart, in voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een klein inkomen en voor wie het lid worden van een sportvereniging om deze reden geen optie is. Het Cromwijck Jeugdfonds is er voor deze kinderen in Woerden en omgeving en biedt hen de kans om toch kennis te kunnen maken met tennis of padel. Met het Jeugdfonds wil de vereniging ervoor zorgen dat deze kinderen toch kunnen spelen, zonder dat de ouders zich zorgen hoeven te maken over de kosten van contributie, een racket of sportkleding. Meer weten? Kijk dan op https://www.tvcromwijck.nl/jeugdfonds

  • Kwadraad – Maatschappelijk Werk

Bij Kwadraad Maatschappelijk Werk kun je terecht voor informatie, hulp en advies, ook op het gebied van financiën.

Zo kun je met Thuisadministratie hulp krijgen bij het ordenen van je administratie en financiën. De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. Met het Maatschappelijk Werk kun je in een persoonlijk gesprek ondersteuning krijgen. Ook biedt Kwadraad (online) cursussen aan. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/woerden/

  • Gemeente Woerden / WoerdenWijzer

WoerdenWijzer zorgt ervoor dat je met al je vragen op één plek terecht kunt en dat je de juiste ondersteuning krijgt. Welzijnscoaches van WoerdenWijzer kunnen je helpen met je vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. Zij zoeken samen met jou naar een antwoord. Zij kennen en werken samen met o.a. huisartsen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Er zijn geen kosten aan een gesprek met een Welzijnscoach.

Heb je schulden of betalingsachterstanden waar je zelf niet meer uitkomt? Dan kun je schuldhulpverlening krijgen via de gemeente. Samen met je schuldhulpverlener maak je een financieel plaatje van je situatie: de inkomsten, vaste lasten en uitgaven. Vervolgens werk je aan de aanpak van de problemen. Het ligt aan je situatie welke mogelijkheden er zijn. Neem hiervoor contact op met WoerdenWijzer. Kijk hiervoor op www.woerdenwijzer.nl.

  • Voedselbank Woerden

Voedselbank Woerden verstrekt na een intakegesprek voedselpakketten aan de inwoners van de gemeente Woerden. Voedselbank Woerden biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen in financiële problemen. Wekelijks worden vanuit het uitgiftepunt gratis voedselpakketten uitgedeeld. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers.

Kijk op https://voedselbankwoerden.nl/ voor meer informatie en de link naar de criteria om in aanmerking te komen.

  • SchuldHulpMaatje – Stichting Maatjes voor Woerden

SchuldHulpMaatje helpt mensen gratis bij het orde op brengen van hun administratie en financiën. In Woerden wordt het werk van SchuldHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Maatjes voor Woerden.

Maak je je zorgen of je nog uitkomt met je geld? Heb je vragen over het aanvragen van toeslagen of het invullen van formulieren rondom geldzaken? Heb je minder te besteden doordat je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid) is veranderd? Heb je schulden of dreig je in de schulden te komen? Je bent niet de enige en je staat er ook niet alleen voor. Bij SchuldHulpMaatje Woerden staan getrainde maatjes klaar om samen met jou op weg te gaan naar financiële vrijheid. Zij helpen jou te ontdekken hoe je zelf aan de slag kunt met je financiën en ze denken met je mee, maar nemen het niet van je over.

Meer informatie kun je vinden op https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-woerden. Je kunt ook bellen naar 06-18149306.

  • Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart begeleidt statushouders 2 jaar. In die tijd helpen ze bij het aanvragen van verschillende regelingen bij Ferm Werk en Stichting Leergeld Groene Hart en verbinden ze statushouders aan Woerdenwijzer en/of Kwadraad als dat nodig is. Voor meer info, zie https://vluchtelingensteunpunt.nl/

  • Andere tips

Er zijn ook nog andere initiatieven die je kunt gebruiken om de kosten laag te houden. Er is bijvoorbeeld een Speelgoedbank, die gratis speelgoed geeft aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (www.speelgoedbankwoerden.nl).

Ben je op zoek naar een andere vorm van ondersteuning? Dan kun je dit bespreken met de medewerkers van Kwadraad, de Welzijnscoaches van WoerdenWijzer of Ferm Werk.

Maak de info beschikbaar op de club! Print een ingekorte versie van het document en leg het neer. 

Wilt u een document met informatie over ondersteuningsmogelijkheden printen en bij u op de vereniging neerleggen, zodat ouder(s)/verzorger(s) dit ongezien een keertje mee kunnen nemen? Download het hier: Mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bij geldzorgen