Financiële ondersteuning voor leden met een laag inkomen

Mogelijk heeft u in uw vereniging leden die zichtbaar of onzichtbaar kampen met een laag inkomen. Voor hen kan het betalen van contributie voor het lidmaatschap van de vereniging een grote kostenpost zijn. Gemeente Woerden wil al haar inwoners in staat stellen mee te doen met sociale activiteiten, daaronder valt ook het lidmaatschap aan verenigingen. Via Ferm Werk kunnen zij een aanvraag indienen voor de Declaratieregeling. Deze regeling is een vergoeding voor sport, cultuur en educatie. Met deze regeling kunnen gezinnen met lage inkomens per gezinslid jaarlijks tot € 245,- vergoed krijgen van Gemeente Woerden. Meer hierover leest u op www.fermwerk.nl/uw-inkomen/extra-bij-laag-inkomen/declaratieregeling-en-ondersteuningsfonds.

Wilt u uw leden over de Declaratieregeling informeren?

Hieronder vindt u een kort stukje wat u in uw nieuwsbrief of op uw social media account zou kunnen plaatsen.

Heeft u te maken met een laag inkomen en bent u lid van een vereniging? Dan kan het betalen van contributie veel stress opleveren. Gemeente Woerden heeft daarom de Declaratieregeling: via deze regeling kunt u een vergoeding krijgen voor verschillende kosten, zoals de contributie voor uw lidmaatschap. Via de Declaratieregeling kunnen gezinnen met lage inkomens per gezinslid jaarlijks tot wel € 245,- vergoed krijgen van Gemeente Woerden. Mensen met een bijstandsuitkering doen automatisch mee met de Declaratieregeling, zij kunnen via Ferm Werk kosten declareren met behulp van een declaratieformulier. Andere mensen met een laag inkomen kunnen bij Ferm Werk een aanvraag indienen.

Meer weten? Kijk dan op https://www.fermwerk.nl/inkomen/extras-bij-laag-inkomen/declaratieregeling-en-ondersteuningsfonds

Deze Declaratieregeling geldt ook voor inwoners van gemeente Oudewater.

Cromwijck Jeugdfonds

Daarnaast zet ook Tennisvereniging Cromwijck zich samen met de Voedselbank Woerden en Stichting Leergeld in voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een klein inkomen en voor wie het lid worden van een sportvereniging om deze reden geen optie is. Het Cromwijck Jeugdfonds is er voor deze kinderen in Woerden en omgeving en biedt hen de kans om toch kennis te kunnen maken met tennis of padel. Met het Jeugdfonds wil de vereniging ervoor zorgen dat deze kinderen toch kunnen spelen, zonder dat de ouders zich zorgen hoeven te maken over de kosten van contributie, een racket of sportkleding.

Meer weten? Kijk dan op https://www.tvcromwijck.nl/jeugdfonds

 

 

Hebben uw leden hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Dan kunnen zij terecht bij het Inloopspreekuur bij Sociaal Raadsliedenwerk van Kwadraad.

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. In het inloopspreekuur, wat bemenst wordt door vrijwilligers, helpen we met het aanvragen van regelingen en voorzieningen, het schrijven van een brief of het bemiddelen met een instantie.

Contact
Inloopspreekuur: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur & donderdag van 9.30 tot 11.30 uur
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 via het telefoonnummer 088 9004000

Bezoekadres: Derkinderenstraat 32, 3443 CZ Woerden

Hebben de leden dreigende financiële problemen? Dan kunt u ze verwijzen naar de Thuisadministratie van Kwadraad.

Geldzorgen? Vrijwilligers helpen bij je thuis.
Samen neem je de post door en ordent de administratie en financiën.

Zij helpen met:

  • overzicht krijgen van inkomsten en uitgaven
  • gebruik maken van regelingen
  • berekenen van het budget, om haalbare betalingsregelingen te kunnen treffen
  • contact leggen met instanties

Zijn de schulden te groot om samen een oplossing te vinden, dan kunnen zij helpen bij een aanvraag schuldhulpverlening.

Doel is je geldzaken weer zelfstandig te kunnen regelen.

Hulp is gratis.
Aanmelden/informatie: Saskia Hijzelendoorn
E   s.hijzelendoorn@kwadraad.nl
T   06-4075 7300 (ma-do)