Lokale subsidiemogelijkheden via het VSB Fonds Woerden

Willen jullie investeren in jullie club? Vergeet het VSB Fonds Woerden niet! 
Het VSB Fonds Woerden is er voor Woerden. Dat is al zo sinds de oprichting in december 1992.

Elk jaar stelt het Fonds een flink bedrag beschikbaar voor verschillende projecten. Verenigingen en stichtingen uit de verschillende kernen van de gemeente Woerden kunnen aanvragen indienen voor financiële steun bij plannen voor bijzondere projecten.

De meeste clubs weten hoe een aanvraag werkt, maar een aantal verenigingen heeft de weg naar het Fonds nog niet gevonden.

Juist omdat het Fonds zich wil laten zien als ‘duurzaam betrokken’ zal het bestuur aanvragen voor bijvoorbeeld aanpassingen op het gebied van energiebesparing graag positief bekijken. Ook projecten op het gebeid van participatie en ontplooiing hebben onze speciale aandacht.

Op de site van het Fonds staan de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Alle stukken kun je makkelijk uploaden in het aanvraagsysteem. Is iets niet helemaal duidelijk dat kun je altijd telefonisch contact opnemen met Gert Blonk, de directeur van het Fonds. Hij begeleidt aanvragers graag bij het goed formuleren van hun aanvraag.

Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar en besluit dan over de aanvragen. Een aanvraag die compleet is ingediend, ligt meestal binnen een week of zes op tafel. Zodra over een aanvraag is besloten ontvangt de contactpersoon uitsluitsel.

Het VSB Fonds Woerden wil wel graag dat verenigingen melden dat de sponsoring door het Fonds ertoe heeft bijgedragen dat een project is gerealiseerd.

Voor informatie en aanvragen: www.vsbfondswoerden.nl

Voor contact en vragen: info@vsbfondswoerden.nl