Gezondheidslessen op school: Lekker in je lijf!

Lekker in je Lijf is een lespakket dat wij hebben ontwikkeld om kinderen en jongeren te leren hoe belangrijk het is om gezond te eten en drinken, voldoende te bewegen en gezonde keuzes te maken, zowel op school als thuis. Op een positieve, leuke, laagdrempelige en interactieve manier wordt het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ bij de leerlingen en bij de ouders/verzorgers onder de aandacht gebracht. Hierbij is ook aandacht voor sporten met een beperking, duurzame voeding, vegetarisch eten en bijvoorbeeld slaap- en screentijd.

Thema’s

In de Lekker in je lijf-lessen wordt er gewerkt met 3 thema’s: Beweeg voldoende, Eet en drink gezond en Weet wat je kiest. Binnen de verschillende thema’s zijn 15 lessen ontwikkeld, waaruit docenten kunnen kiezen. Scholen kunnen ervoor kiezen om één of meerdere thema’s aan bod te laten komen gedurende het schooljaar. Tevens is het mogelijk om in de lessen aandacht te besteden aan specifieke situaties van leerlingen, zoals een glutenallergie, een lactose-intolerantie of over- of ondergewicht. Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen of over de aansluiting van de lessen op het schoolprogramma? Neem gerust contact met ons op!

Ondersteuningsmogelijkheden

De lessen kunnen gegeven worden door een collega van het Beweegteam of door de docenten zelf. In dat geval wordt het lespakket opgestuurd. Ook is het voor scholen mogelijk om promotiemateriaal aan te vragen bij het Beweegteam, wat zij kunnen gebruiken om leerlingen, ouders en docenten te informeren en stimuleren gezonde voedingskeuzes te maken. Op verzoek van de scholen bieden we ook ondersteuning bij het organiseren van een gezonde themaweek, waarin zowel de lessen worden gegeven, alsook andere gezondheidsactiviteiten worden georganiseerd.

Als Beweegteam zijn we altijd ‘in beweging’. Momenteel zijn wij bezig een nieuwe samenwerking op te zetten met het Marnix college / de Regenboogschool in Woerden. Hierbij worden stagiairs door ons begeleid en opgeleid om de Lekker in je lijf-lessen op school te geven. We hopen deze young professionals te inspireren om in hun loopbaan de gezonde leefstijl nog meer uit te dragen en het goede voorbeeld te geven. Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u contact opnemen met Imke van der Meer via imke@beweegteamwoerden.nl

Onderbouwing van het lespakket

De inhoud van de lessen is gebaseerd op de SLO-leerdoelen en de richtlijnen van het Voedingscentrum. Tevens sluit de inhoud aan bij de criteria die gesteld worden voor een Gezonde School, binnen de thema’s Voeding en Bewegen & Sport.

Samenwerkingspartners

Naast de Lekker in je lijf-lessen kijken we ook naar aanvullende mogelijkheden om het lesprogramma nog interessanter, interactiever, leuker en rijker te maken. Zo bespreken we met de scholen de wensen en mogelijkheden voor sportieve clinics, bewegend leren of gastlessen. Hiervoor hebben we zelf filmmateriaal ontwikkeld en werken we samen met Woerdense sportverenigingen en landelijke organisaties zoals Scool on Wheels.

Hebben jullie op school meer aandacht voor de herkomst van voedsel en het duurzaamheidsaspect? Dan kunnen de lessen van het NME-Centrum InBredius ook goede aanvulling zijn op het lesprogramma! De NME lessen kunnen zorgen voor een verbreding / verdieping in de lesstof, als deze worden gekozen in combinatie met de Lekker in je Lijf-lessen. Er is een leskist voor de les Alles voor een pannenkoek (voor groep 1-2). Daarnaast biedt het NME ook lessen en excursies in de praktijk zoals de praktijkles ‘Alle groenten in de soep’ (voor groep 7-8) en een bezoek aan de boerderij bij ‘Boerderij in de kijker’ (voor groepen 5-8). Tot slot kun je bij het NME terecht voor Advies op maat over de subsidie Jong Leren eten.  Voor meer info, kijk op de website van NME Woerden of stuur een e-mail naar NME Woerden, via nmewoerden@odru.nl

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over Lekker in je lijf contact op met Linda van Amerongen, via linda@beweegteamwoerden.nl