Sport als middel: Stapjefitter (re-integratie)

Stapjefitter is een programma waarin mensen met een uitkering en ongezonde leefgewoonten en mogelijk onvoldoende vaardigheden in de Nederlandse taal, groepsgewijs actief aan de slag gaan met hun eet- en beweeggedrag en actieve deelname in de samenleving. Bij Stapjefitter krijgt de groep lessen in gezonde voeding, die worden gegeven door onze collega. Op een ander moment in de week wordt een actieve beweegles georganiseerd op het terrein van atletiekvereniging Clytoneus, onder leiding van een fysiotherapeut van Fysiomaatschap Woerden. Tot slot staan ook lessen ‘participatie’ op het programma, die worden verzorgd door een welzijnsconsulente van gemeente Woerden

Wie doet er mee?
De doelgroep betreft re-integratie cliënten uit de participatieladder treden 1-2 met een ongezonde leefstijl – deels met een achterstand in hun kennis van de Nederlandse taal. De trainingsvorm in groepsverband is de eerste stap om isolatie te doorbreken en/of het sociale netwerk te vergroten. De groepsgrootte van 12 tot 16 deelnemers is afgestemd op het verwachte niveau van de deelnemers (de geconstateerde status op de participatieladder wordt hierbij als vertrekpunt gezien).

Samenwerkingspartners
De kracht van Stapjefitter is dat verschillende disciplines die zich bezig houden met re-integratie de handen ineen slaan. Het project is ontwikkeld door Welzijn Woerden ism Woerden Actief.  Voor de uitvoeringsfase wordt samengewerkt met Ferm Werk voor de werving, een taalaanbieder voor het taalonderwijs en Fysiotherapeutenmaatschap Woerden voor de fitheidstesten, beweegactiviteiten en coördinatie. Ook de welzijnsorganisatie en een lokale sportvereniging zijn betrokken, zij bieden de locatie voor de activiteiten gegeven en het team van docenten.
We sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingsstructuren.

Erkende interventie
Stapjefitter is in december 2016 door Kenniscentrum Sport erkend als ‘Goed Beschreven interventie’ en in juni 2021 als ‘Goed Onderbouwde interventie’.

Oud-deelneemster: ‘Ik ben door mijn deelname aan Stapjefitter inmiddels 10 kilo ben afgevallen. Ik voel me sterker en mijn dagelijkse handelingen  gaan steeds makkelijker. Ik krijg meer zelfvertrouwen en het is makkelijker geworden om de dagen af te kunnen sluiten met een positieve gebeurtenis. En zo kan ik nog wel doorgaan met vruchten plukken…! Dank jullie wel!

Voor meer informatie over Stapjefitter, lees hier het artikel op de website van het Kenniscentrum Sport of neem contact op met onze collega Maarten Stiggelbout.