Thema: Veilig Sportklimaat

Als bestuurder wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een veilige situatie scheppen waarin sporters zich prettig voelen en volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, zoveel mogelijk te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Wat kun je doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Jaarlijks komen (jammer genoeg) verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders.

Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd. Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social-) media naar buiten komt heb je vaak niet in hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van Grensoverschrijdend Gedrag er één teveel vinden!
De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.

De landelijke Sportkoepel NOC*NSF heeft een website opgezet waarop veel informatie te vinden is over dit thema.
Die website vind je via de link: https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag 

blijf_er_niet_mee_zitten

Het Beweegteam ondersteunt verenigingen naar een veiliger sportklimaat
Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol, zelf een voorbeeldfunctie te vervullen en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Dit doen we onder andere door het organiseren van informatieve en interactieve themabijeenkomsten, maar ook door de inzet van onze collega’s en het verspreiden van kennis en ervaringen omtrent dit thema.

 

Hebben jullie al een vertrouwens(contact)persoon aangesteld op de club? 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon op de vereniging is een belangrijke stap om een Veilig Sportklimaat te creëeren! Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt voor sporters, maar ook voor ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar hulp.

Het Beweegteam adviseert verenigingen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Tevens is er een werkgroep van vertrouwenscontactpersonen bij Woerdense sportverenigingen. De leden van de werkgroep staan ervoor open om contact te hebben met en advies te geven aan andere verenigingen. Er is bij het Beweegteam geen vertrouwenspersoon aangesteld die door verenigingen kan worden ingeschakeld.
Wilt u over dit thema contact hebben, mail dan naar linda@beweegteamwoerden.nl

Tot slot: Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag? Blijf er niet zelf mee zitten! Maak er melding van bij een vertrouwenspersoon, het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of Centrum Veilige Sport Nederland!

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De medewerkers luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met het CVSN opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden. Uiteindelijk is het doel dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan.

Voor meer algemene informatie en praktische informatie over een veilig sportklimaat, kunt u ook de website sportplezier.nl bezoeken. Op deze website vindt u ook tips voor de omgang met fanatieke ouders langs de lijn.