Thema: Veilig Sportklimaat

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Want de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt, de bestuurder die niet durft in te grijpen of een kind dat gepest wordt in een team.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Om dit te bereiken ondersteunen we verenigingen naar een veilig sportklimaat. Dit doen we onder andere door het organiseren van informatieve en interactieve thema-bijeenkomsten, maar ook door de inzet van onze collega’s en het verspreiden van kennis en ervaringen omtrent dit thema. Ter inspiratie delen we daarom graag alvast de volgende landelijke tools en tips omtrent diverse thema’s die raakvlakken hebben met een veilig sportklimaat:

Landelijk voorbeeld (academie voor sportkader, NOC NSF):
<
link volgt>

Introductie verenigingsbox:

Voor meer algemene informatie en praktische informatie over een veilig sportklimaat, kunt u ook de website sportplezier.nl bezoeken en de verenigingsbox via deze link kosteloos downloaden. Via de verenigingsbox kunt u ook informatie terug vinden over grensoverschrijdend gedrag en bijvoorbeeld tips voor de omgang met fanatieke ouders langs de lijn.

Voor meer informatiedeling (lokale ervaring) en ondersteuning op maat kunt u contact opnemen met Katinka Meiborg en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief voor verenigingen.