Thema: Veilig Sportklimaat

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Want de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt, de bestuurder die niet durft in te grijpen of een kind dat gepest wordt in een team.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol, zelf een voorbeeldfunctie te vervullen en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Om dit te bereiken ondersteunen we verenigingen naar een veilig sportklimaat. Dit doen we onder andere door het organiseren van informatieve en interactieve thema-bijeenkomsten, maar ook door de inzet van onze collega’s en het verspreiden van kennis en ervaringen omtrent dit thema.

Bekijk ter inspiratie alvast het volgende filmpje over de ‘4 inzichten voor trainerschap’

Voor meer algemene informatie en praktische informatie over een veilig sportklimaat, kunt u ook de website sportplezier.nl bezoeken. Op deze website vindt u ook tips voor de omgang met fanatieke ouders langs de lijn.

Centrum voor Veilige Sport Nederland
Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De medewerkers luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met het CVSN opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden. Uiteindelijk is het doel dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan.
Voor meer informatie, zie https://centrumveiligesport.nl/Vanuit het Beweegteam is er ook een werkgroep met vertrouwenscontactpersonen van verschillende Woerdense verenigingen. De leden van de werkgroep staan ervoor open om contact te hebben met en advies te geven aan andere verenigingen. Heeft u een vraag aan deze groep of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Katinka Meiborg via katinka@beweegteamwoerden.nl