Werkgroepen: willen jullie ook ervaringen delen met andere verenigingen?

Wij hebben van contactpersonen van verenigingen vernomen dat er behoefte is aan samenwerking en het uitwisselen van ervaringen tussen verenigingen. De verbindingen kunnen worden gelegd per thema en afhankelijk van de wensen van de verenigingen. Door online contact te hebben, elkaar te ontmoeten of door eens mee te kijken bij een andere club, kunnen jullie meer bereiken en hoeven jullie zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Best practices gezocht! 

Hebben jullie bijvoorbeeld een project binnen de vereniging waar jullie trots op zijn en wat jullie graag willen delen met andere clubs?
Bijvoorbeeld een succesvol buddysysteem, een aantrekkelijk sponsorbeleid of een goed vrijwilligersbeleid?
We horen het graag! Jullie kunnen met jullie aanpak wellicht andere verenigingen in Woerden inspireren.

Sparringsmaatjes gevraagd?

Hebben jullie juist behoefte om te sparren met andere verenigingen, knelpunten te bespreken met andere besturen en van elkaars ervaringen te leren?
Bijvoorbeelden over thema’s als horeca-afspraken, vrijwilligers of ouderbetrokkenheid?

Laat het ons weten! 

Zowel de best practices als de vragen, kunt u ons laten weten door een e-mail te sturen naar linda@beweegteamwoerden.nl.
Op basis van de reacties kunnen wij besluiten nieuwe werkgroepen te formeren.

Interesse om aan te haken bij een bestaande werkgroep? Dat kan!

Er is momenteel 1 werkgroep geformeerd: de werkgroep van Vertrouwens(contact)personen van Woerdense sportverenigingen. Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda via linda@beweegteamwoerden.nl