Bijeenkomst Lokaal Sportakkoord 6 februari 2024 – verslag werkgroepen

Hieronder kunt u de verslagen per werkgroep terugvinden per groep. Voor de presentatie van de avond zie de link hieronder:

Klik hier om de presentatie te bekijken. 

De acties die hieronder beschreven staan, zijn aanvullende acties naast de acties die al lopen (uit de presentatie) of van de werkgroepen die niet aanwezig konden zijn, zoals de werkgroep sociaal veilige sport.

Ten slotte zijn de betrokken partijen bij onderstaande actie per werkgroep bekend bij het Beweegteam, maar vanwege privacy overwegingen niet toegevoegd aan dit verslag.

 

Groep 1:

Thema Inclusie en Maatschappelijke waarde van topsport (incl. communicatie)

Samen in Woerden zaterdagactiviteit voor momenteel vooral statushouders. Wandelen en activiteiten in lokale omgeving

 • Samenwerking met Happy Fit 4u en andere aanbieders.
 • Koppelen van andere doelgroepen aan deze activiteit (inclusie)

Aandacht voor specifiek sportaanbod (denk aan aangepast beweegaanbod voor mensen met een beperking)

 • Via berichten of film of krant. Kan bijv. i.s.m. Hogeschool voor de media / kunst. Berichten of filmpjes waar deelnemer wordt gevolgd van fiets4daagse / aangepast sporten / migranten / statushouders /etc.

Huisartsen / POH: vraag naar sportaanbod voor specifieke groepen? Aanbod ook bij hen in beeld via flyers, gezamenlijke flyer of….. (andere suggesties ook mogelijk).

Groep 2:

Thema: Jeugd > meerdere thema’s van toepassing

De groep aanwezigen heeft  met name gekeken welke huidige acties in het Sportakkoord 2.0 staan en welke nog relevant zijn of waar nog aanvullende acties nodig zijn.

Sportkennismaking bij kinderopvang / BSO

 • Zou fijn zijn als dit voortgezet kan worden. Onderzoeken of Zoeff (beweegmethode peuters) verder verspreidt kan worden onder kinderopvanglocaties in Woerden (nu alleen start via KMN Kind en Co)

Vergroten kennis van trainers en sportaanbieders en versterken samenwerking en kennisoverdracht naar alle aanbieders jeugd

 • MQ scan, goed instrument, alleen niet jaarlijks op dezelfde school (herkenning baan). Onderzoeken of doorverwijzing naar en via GGD ook mogelijk is. Keten signalering en doorverwijzing opzetten?
 • Top onderwijs / sport, kans Sport / BSO

Sjors 0-4 en 4-12 jaar werkt top!

 

Groep 3

Thema: Vitale sportaanbieders (incl. ASM) / Ruimte voor Sport en Bewegen

Deelnemers van/voor ASM niet aanwezig. Oppakken in volgend overleg. Daarom focus op buitenruimte.

 • Nadenken over bootcamp locaties in de buitenlucht, bij centrum of bij de plas
 • Aanbieders willen graag meedenken over buitenruimte / beweeglint ideeën. Kunnen meer creëren door bijv. mogelijkheden provincie, gemeente, Sportakkoord en evt. Gala gelden te bundelen. Kan in toestellen i.c.m. met aanbod, maar ook creatieve oplossingen. Denk ook aan QR boxen met materiaal waar bijvoorbeeld Supplanken of materiaal als frisbees in kunnen. Groepje gevormd die hier op uitnodiging graag over mee wil denken.

Beachsporten:

 • Waterpolo veld is er, nu verschillende mogelijkheden voor (Beach)sportdagen en buitenactiviteiten. Combi met koningsspelen is er al, nu kans op samenwerken met voortgezet onderwijs? In juni maand?
 • Organiseren Beachsport dag? Combi met VTC onderzoeken voor mogelijkheden dag met waterpolo en beachvolleybal. Ervaring is er ook in andere gemeenten, bijv. in Huizen. Beweegteam ontvang informatie over aanpak daar.

Groep 4

Thema: senioren > meerdere thema’s van toepassing

De werkgroep behoud graag de volgende acties:

 • Promotie: Sportproeverij en ansichtkaartenacties, DoeMeeInWoerden- gids en aanbod
 • Bekijken mogelijkheden nieuw en bestaand aanbod: we hebben nu 19 organisaties en 28 activiteiten. TTV Woerden kijkt naar mogelijkheden opstarten 3e
 • Aansluiten bij valpreventie

Nieuwe actie:

Organiseren van passend EHBO aanbod voor kader verenigingen. Liefst in cursusvorm van 2 dagdelen. Aandachtspunten: AED, reanimatie, onderkennen problemen, “wanneer bel je 112?”, “waar zijn alle AED’s terug te vinden”?