Notulen Kerngroep – bijeenkomst 7 november 2023

Datum: 7 november 2023
Tijd: 20:00 uur
Locatie: BS de Kring

Aanwezig:  Floris van Veldhoven ( online), Jan Louwers, Ton Friedrichs,  Agatha van Baalen,  Katinka Meiborg (voorzitter), Rita Zwiers (notulen)

 • Katinka opent de vergadering.
 • Katinka geeft aan hoe de Kerngroep is samengesteld: deelnemers van de vorige Kerngroep, Agatha en Annika hebben zich aangemeld voor deze nieuwe kerngroep
  Beleidsmedewerker Sport vanuit de gemeente zou ook in de kerngroep moeten zitten, maar er is nog geen nieuwe beleidsmedewerker sinds Maurits weg is. Christel Soede vanuit de gemeente is op de achtergrond onze contactpersoon voor vragen.
  Hein Veerman is de lokaal adviseur vanuit NOC NSF  en neemt de rol over van Sportservice Team Utrecht. Aanvragen voor de services (opleidingen en workshops) kunnen we nu zelf doen via het Beweegteam. Hein Veerman heeft een regionale functie en ondersteund met ervaring vanuit de regio, NocNSF en de bonden. Hein zal een volgende keer  aansluiten bij de kerngroep om zichzelf en zijn rol verder toe te lichten.
 • Katinka legt uit hoe het Sportakkoord 2.0 tot stand is gekomen. Het was een race tegen de klok om het vervolg op Sportakkoord 1.0 en het budget van 2023 nog veilig te stellen.
 • Een deel van de werkgroepen van SA 1.0 is gebleven. Werkgroep 1 (communicatie en inclusie) , werkgroep 4 (senioren) bestaan nog en werkgroep 3 staat nog “on hold”.  Werkgroep veilig sportklimaat is nieuw (aangesloten bij bijeenkomst van 13 juni).
 • Floris wil graag de werkgroep jeugd (weer) opstarten. Hij zal contact opnemen met Katinka en Annika om dit verder uit te werken.
 • Er zijn nog thema’s die niet vastgelegd zijn in werkgroepen, zoals Buitenruimte. Vanuit de gemeente is Martijn Smits. Verantwoordelijk voor de speeltoestellen aangesloten. Wachten is op zijn plannen en dan zal ook deze werkgroep gestart worden. Actie Katinka.
 • Verder zal er ook een aanvraag uitgewerkt worden voor ASM bij en vanuit de betrokken verenigingen, als vervolg op 13 juni. Deze volgt waarschijnlijk eind november.
 • Katinka geeft aan dat we nog voldoende budget hebben voor 2023. Er mag nog 20% meegenomen worden najaar 2024. Het budget is de afgelopen jaren beheert door de gemeente, vanaf 2023 zal dit in overeenstemming met en via de kerngroep en het Beweegteam lopen.
 • Katinka stelt voor dat de aanvragen die nu nog binnenkomen voor dit jaar worden goedgekeurd zonder dat de hele kerngroep fysiek bij elkaar komen. Zij zal de nieuwe aanvragen per e-mail versturen naar de kerngroepleden, zodat ze snel goedgekeurd kunnen worden en het budget nog gebruikt kan worden in 2023.
 • Taken kerngroep: Voorzittersschap en voortgang van de plannen ligt bij het Beweegteam, de Kerngroep bewaakt het jaarplan, bekijkt en beoordeeld de budgetaanvragen en is verantwoordelijk voor de goedkeuring.
 • Werkwijze voor 2024 wordt besproken. Voorwaarden aanvragen zie blz 19 van het sportakkoord.
 • Ton geeft aan dat een eigen aanvraag vanuit de werkgroep niet door de vertegenwoordiger van de werkgroep in de kerngroep mag worden goedgekeurd, diegene mag niet meestemmen.
 • Katinka vraagt iedereen of ze in het kernteam willen blijven voor het Sportakkoord 2. Agatha wil graag een rol blijven spelen, Floris wil graag juist alleen in de werkgroep Jeugd deelnemen, maar niet in de kerngroep. Annika heeft zich zelf aangemeld als deelneemster van de kerngroep, Jan en Ton blijven lid.
  Nieuwe kerngroep bestaat nu uit: Jan, Ton, Agatha, Annika, beleidsmedewerker sport gemeente Woerden (vacature) en Katinka (voorzitter).
 • Afgesproken is dat de voorwaarden voor de budget aanvragen en het format voor de aanvragen etc. op 23 januari (volgende bijeenkomst) definitief worden vastgesteld. Het Beweegteam zal voor de 23ste een voorstel doen voor een template en werkwijze voor een budgetaanvraag.
 • Beide huidige budget aanvragen (werkgroep 1 en werkgroep 4) worden goedgekeurd door het kerngroep. Eventuele nieuwe aanvragen voor dit jaar zullen via de mail worden doorgestuurd. Reacties worden online gegeven aan elkaar, eventueel in een online map gezet. Dit om de doorlooptijd te verkorten. De werkwijze voor de budgetaanvragen voor volgend jaar worden besproken in de volgende bijeenkomst.
 • Vanuit de groep Jeugd (Floris) komt binnenkort waarschijnlijk nog een aanvraag. Daarnaast verwachten we nog een aanvraag vanuit ZPC Woerden en partners aansluitend aan actie vanuit juni, vanuit ASM en vanuit werkgroep 1 komt binnenkort waarschijnlijk nog een aanvraag voor de Sportspullenbeurs. Buitenruimte is nog onbekend. Allen nog voor het budget van 2023.
 • Moet er een bepaald logo komen voor het Lokaal SportAkkoord ? Zodat het duidelijk is dat een project uit het sportakkoord betaald is. Katinka gaat navragen hoe dit in andere gemeentes wordt gedaan.
 • Jaarplannen 2024:
  Kerngroep bijeenkomst : 23 januari 20:00 tot 21:15 uur bij BS de kring
  Grote bijeenkomst Sport Akkoord (met alle verenigingen, organisaties en geïnteresseerden): 6 februari en ergens in juni.
 • Katinka sluit de vergadering af om 21:20 uur.