Notulen kernteam – bijeenkomst 17 januari 2022

 

 

Aanwezig:
Loes Wieman (Kind & Co – deelakkoord 3)
Katinka Meiborg (Beweegteam Woerden)
Rita Zwiers (Beweegteam Woerden)
Ton Friederichs (WoerdenSport)
Dick Wahl (Sportoverleg)
Maurits van Tubergen Lotgering (Gemeente)

Afwezig:
Floris van Veldhuizen (Basisschool Notenbalk – deelakkoord 3)
Jan Louwers (AV Clytoneus – deelakkoord 1)

1. Op welke wijze willen/kunnen we het LSA onder de aandacht brengen?

 • Nieuwsbrief naar alle partners en vereniging
  – Update over vorderingen van het LSA
  – Peilen of er interesse is in een fysieke bijeenkomst
  – Opnemen voorwaarden voor ondersteuning van fysieke voorzieningen
  – Maurits en Katinka pakken dit op
 • Nieuwe bijeenkomst in het voorjaar
  – Mikken op begin april bij H2O Harmelen
 • In de krant
  – Sportakkoord vorderingen melden
  – Jan Louwers en Rita Zwiers pakken dit samen op

  2. Welke groepen bedienen we nog niet goed genoeg?

  Maurits wil graag meer commerciële aanbieders betrekken omdat zij iets extra’s kunnen brengen. Katinka geeft aan dat zij in het begin wel betrokken waren maar vooral in de realisatie van voorzieningen kansen zagen.

  3. Wat vinden we van de officiële aanvragen (A, B, C)?

  • Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie
   – We zijn enthousiast over het idee, maar hebben nog diverse vragen. Dick Wahl neemt contact op om meer duidelijkheid te krijgen.
   – Hoe groot is de doelgroep? Hoeveel deelnemers kunnen we er verwachten?
   – Waarom is onze financiering nodig? Waarom zijn er geen inkomsten vermeld?
   – Kunnen we niet zorgen dat de revalidanten doorvloeien naar een sportvereniging? Hoe meenemen van deze mensen naar structureel beweegaanbod?
   (scholing, een specifieke aanbieder specialiseren)
  • Beweegpark Kamerik
   – Voorstander van idee
   – Veel cofinanciering is fijn
   – Programmatische invulling is een duidelijke pré
   – Als er een bord komt willen we graag ook Lokaal Sport Akkoord genoemd wordt. Anders is vermelding geen wens.
  • WoerdenSport Specials
   – Sportdag voor aangepast sporten
   – Een aanvraag van € 17.500 is ruim voor een sportdag
   – De aanvrager wordt gevraagd meer informatie te sturen over de begroting en het dagprogramma.

  4. Wat is jullie reactie op de inspiratievoorstellen?

  • Fietsen voor pokemons om fietsen (en wandelen) naar school te stimuleren.
   – Op dit moment zijn scholen erg druk met andere zaken, dus wellicht later in het jaar nog eens kijken naar de mogelijkheden.
   – Enige tijd geleden al eens iets soortgelijks geprobeerd, toen was de animo onder scholen niet erg groot
   – Invulling van het project moet later nog eens goed vormgegeven worden
   – Katinka neemt het initiatief om hier een vervolg aan te geven
  • Knokken zonder vechten (kickboksen voor jongeren)
   -14-18 jaar is doelgroep
   -Maurits zoekt uit of de NPO-middelen hier bij passen
   -Online bijeenkomst vechtsporten. Maurits en Katinka gaan de mogelijkheden met deze groep verkennen.
   • Instuifvoetbal voor volwassenen
    – Er wordt getwijfeld of dit in een behoefte voorziet. Idee is om extra waarde toe te voegen bovenop het gewoon voetballen. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken te spelen of door profs uit te nodigen.
    – Gym by Tim en Wifi sports doen al zoiets. Maurits neemt contact op met deze partijen.

    5. Welke reeds bestaande plannen/projecten hebben financiering nodig in 2022?

    Maurits vraagt alle kerngroep-leden na te denken over de financiële middelen die nodig zijn om reeds in 2021 gestarte projecten voort te zetten. Graag volgend overleg inbrengen of voor die tijd sturen naar Maurits.

    6. Rondvraag

    Ton heeft nieuwe interventie op het oog, genaamd Fitalo. Hij zal informatie hierover rondsturen.

    Rita stelt voor een verslag te maken van onze bijeenkomsten zodat we de voortgang ook kunnen delen met geïnteresseerden.