Notulen Kerngroep – bijeenkomst 25 januari 2024

Datum: 25 januari 2024
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Online

Aanwezig:   Jan Louwers, Ton Friederichs,  Maarten Stiggelbout (namens werkgroep 4 i.p.v. Agatha van Baalen),  Katinka Meiborg (voorzitter en notulen)

  • Katinka opent de vergadering.
  • Voorstel agenda: toevoegen agendapunt budget
  • Actiepunten notulen november 2023, 1: logo en huisstijl Sportakkoord? Aanpak en dus ook evt huisstijl is bij iedere gemeente anders ingevuld, sommigen hebben logo en huisstijl voor apart, maar er zijn ook die één loket hebben en in stijl van het loket nemen of waar Sportakkoord zelfs niet meer is dan een plaats voor aanvragen. We zouden ook kunnen vragen of initiatieven in ieder geval kunnen vermelden dat het project “mede mogelijk gemaakt wordt door het Sportakkoord” zodat we in ieder geval zichtbaar zijn. Vraag is ook voor wie we zichtbaar willen zijn. We komen er nog niet uit. Dit blijft een aandachtspunt!
  • Actiepunten notulen november 2023, 2: Er is nog geen nieuwe beleidsambtenaar, Christel blijft nog achterwacht. Hein Veerman als lokaal adviseur sport zal 6 februari aansluiten.
  • Financiën: Katinka laat zien welke financien er zijn voor 2024. Naast de goedgekeurde aanvragen van december (sCool on Wheels, Theatervoorstelling i.h.k.v. sociaal veilige sport en het (beach)waterpolo veld) en het gereserveerde budget voor de sportspullenbeurs, blijft er nog €1809,- euro over van 2023. Dit met het budget van 2024: € 33.832,- maakt dat we €35.093,- euro hebben voor 2024. MAAR hier moeten de restanten van de aanvragen van werkgroep 1 (communicatie en inclusie) en werkgroep 4 (senioren) nog vanaf, dit is nog een totaal van € 6016,50. Dit maakt dat er daadwerkelijk voor 2024 nog € 29.076,50 te besteden is. Dit willen we ook openbaar en transparant delen met de aanwezigen van de bijeenkomst op 6 februari.
  • Tijdens deze bijeenkomst proberen we ook de werkgroep jeugd en ASM weer op te starten, dit is het najaar nog niet gelukt.
  • We lopen de voorwaarden uit het Sportakkoord door om het nieuwe format voor budgetaanvragen vorm te geven. We nemen hierbij het format van Sportakkoord 1.0 als basis. We proberen hierbij het formulier niet ingewikkelder te maken dan nodig, het moet laagdrempelig blijven. Een aanvraag mag per project of per werkgroep, beiden zijn mogelijk. De voorwaarde “Op rekening van welke organisatie + IBAN kan het budget worden overgemaakt?” laten we uit de aanvraag. Dit stemt het Beweegteam met de aanbieder af zodra de goedkeuring van de kerngroep binnen is. Zo ging het ook bij Sportakkoord 1.0.. De overige punten zijn toegevoegd aan het formulier.
  • Bij het kopje “voorwaarden” op pagina 19 staat: “Wanneer een aanvrager financiële middelen heeft ontvangen uit het uitvoeringsbudget en een substantieel” en dan wordt de zin niet meer vervolgd. Actie: we zoeken uit wat het vervolg van deze zin was, zodat deze misschien volledig gemaakt, aangepast en/of verwijderd kan worden.
  • Voorbereiding 6 februari: locatie is net als in juni bij AV Clytoneus met dank aan Jan. Ton en Agatha hadden ook meegedacht, maar deze locaties vielen voor nu af. We proberen de volgende bijeenkomst op een andere locatie te organiseren. Iedereen is aanwezig. Beweegteam maakt een presentatie, Jan wil wel mede presenteren om ook te laten zien dat het Sportakkoord van het veld / van iedereen voor het veld/ van iedereen is. Katinka en Jan houden contact over de voorbereidingen. Maarten en Jan nodigen ook hun contactpersonen uit, Katinka zal de contactpersonen voor Jeugd en ASM ook uitnodigen en collega’s activeren om hetzelfde te doen.
  • Volgende Bijeenkomst van de kerngroep prikken we na 6 februari omdat we dan waarschijnlijk een beter overzicht hebben van de urgentie van de volgende bijeenkomst i.v.m. de te verwachten aanvragen. Katinka stuurt een datumprikker.