Notulen Werkgroep 1.1 – projectgroep Sportspullenbeurs – Bijeenkomst 3. 4 januari 2024

Datum: 4 januari 2024
Tijd: 19:30 – 20:45 uur
Plaats: Duurzaamheidswinkel Woerden

Aanwezig: Lex Albers, Gillian de Koning, Evina Dijs-Sharrott, Rita Zwiers

 • Rita opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 • Budget Sport akkoord is toegekend.
 • Communicatievoorstel Nieck is nog in ontwikkeling.
  • Voorstel om het woord Swap niet te gebruiken – enkel Sport Spullen Beurs.
  • Rita liet de eerste opzet zien rondom logo. Leden waren het eens dat het nog niet volledig aansluit bij gedachtes zoals circulair, verduurzaming. Wellicht meer rondingen en de kleur groen inbrengen.
 • Doel van deze vergadering is om meer duidelijkheid en structuur te creëren.
 1. Visie – brainstorm
  • Een visie is een omschrijving van een ½ A-4
  • Sportspullen verduurzamen
  • Te doen: Formuleren van doelgroepen die we willen bereiken vs groepen die we willen aansporen
   • De minima
   • Groeiende kinderen, wisselende sport, we focussen niet enkel op kinderen
  • Halen, brengen, ruilen van sport spullen (zowel kleding als materiaal)
   • In het Operationele concept zal duidelijk worden welke maatstaven worden ingezet, bijv. wel een hardlooplegging maar niet een joggingbroek waarbij het elastiek is vergaan.
  • Aanleiding: Kinderen groeien uit hun spullen. Ze worden maar een beperkte tijd door een gezin gebruikt. Hoe zorgen we dat de levensduur van deze spullen wordt verlengd? Hoe zorgen we de drempel tot sporten verlagen voor de minima in de samenleving.
  • We starten met organiseren in Woerden. In de toekomst zouden we kunnen uitbreiden naar Kamerik, Harmelen
 1. Doel (product)
  • Sporten stimuleren, iemand op het idee brengen om de sport te proberen
  • Sporten stimuleren doordat kosten lager zijn en drempel is verlaagd, lagere aanschaf (doelgroep de minima)
  • Bewustwording bij gezinnen – het aansporen tot ontspullen en sociale bijdrage te geven
  • Sociale cohesie bereiken bij gezinnen
 1. Missie:
  • Nog in concept: “Organiseren van laagdrempelige activiteiten om sportartikelen een langere levensduur te geven en sporten/bewegen te stimuleren”
  • Door middel van 2 keer per jaar een sport spullen ruilbeurs te organiseren in Gemeente Woerden waarbij sport spullen, gebracht, geruild en gehaald kunnen worden

4. Netwerk – brainstorm

  • Met hulp van meerdere groepen kunnen we tot de doelstelling komen
  • Er zijn nog een hoop vragen te beantwoorden zoals:
   • Welke verenigingen hebben al een ruil/verkoop proces/zelf organisatie?
   • Er is een overzicht/database van alle huidige verenigingen in gemeente Woerden
   • Wat is de omvang van de doelgroep?
  • Maatschappelijke organisaties betrekken zoals: Voedselbank, FermWerk, TerugWinning, DuurzaamWoerden, Kwadraad, WoerdenWijzer, MVO, Roemenië markt, Noppes, wijkcentra, Scholen/Praktijkonderwijs
  • Sponsoren? InterSport, Gemeente Woerden, WoerdenTV, indebuurt Woerden, krant, RPL, RTV Utrecht, SocialMedia
  • Sportclubs

5. Huisvesting spullen – brainstorm

  • Ideeën rondom een kleine container
  • Magazijn
  • Hal
  • Wellicht bij een sport vereniging achter een slagboom
  • Opslag op Barwoutswaarder

6.Communicatie – enkel maar kort besproken – moet nog verder uitgewerkt worden

  • Promotie via Sportclubs, bibliotheek, Fysio’s/Praktijken, Scholen etc.
  • We zullen een weppagina creëren. Kan op een bestaande website
  • App groep voor ruilen kan een uitvloeisel worden

7. Personeel – nog te bespreken

8. Financiën – nog te bespreken

9.  Documenteren – nog te bespreken

Operationeel:

 • Wanneer gaan we de beurs houden? 21 juni??
 • @Rita: tot wanneer lopen de sport seizoenen? Vragen wanneer een juist moment zou zijn?
 • Locatie ideeën:
  • Technohub
  • School?
  • Voetbal kantine? VEP?
  • Intechnium/De Hal?
  • Bedrijfskantine
  • Niet bij FermWerk ivm te specifieke doelgroep
 • Rita en Gillian zullen zich richten op het communicatie plan
 • Lex en Evina zullen zich richten op het operationele deel / concept
  • Jolanda contacten ivm SwapSint – wat kunnen we leren/kopiëren

Nieuwe datum:  1 FEB – 19.30 – Project groep – DuurzaamheidsWinkel