Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – bijeenkomst 1. 17 februari 2021

Aanwezig:

Jan Louwers – Clytoneus Triathlon (aanvoerder)
Mathijs Mekes – Tafeltennisvereniging TTV Woerden
Eric van den Hoeven – Voetbalvereniging Siveo ’60 Zegveld
Anouk Bolsenbroek – Gemeente Woerden, Projectleider ‘Iedereen doet mee’
Linda van Amerongen – Beweegteam Woerden (notulen)

Opening

Korte kennismaking en toelichting op het proces van het Sportakkoord tot nu toe

Doornemen LSA en deelakkoord 1 
We nemen samen de belangrijkste dingen uit het Sportakkoord door en bespreken de mogelijkheden die genoemd zijn bij deelakkoord 1.

Project 1: toelichting bij sommige punten

  • Strippenkaart: een ‘gimmick’, een communicatiemiddel om het aanbod bekender te maken
  • Beweegwijzer: site bestaat al, www.beweegwijzerwoerden.nl, Beweegteam heeft ook een flyer.
  • Nieuwe inwoners: is er een informatiepakket voor nieuwe Woerdenaren? De online gemeentegids is verouderd. Er was ooit een 10 daagse. Is er nu een bestaand informatiemoment?
  • BeweegAdvies: bestaat al. Doorverwijzing via zorgverleners. Doelgroep is meestal niet de reguliere volwassen sporter, dit zijn vaak meer kwetsbare inwoners.

Brainstorm over mogelijke vervolgstappen: Waar krijg je energie van?

  • Meer mensen kennis laten maken met de sport, ledenwerving (zowel jeugd en volwassenen)
  • De Beweegwijzer. Maar is hij al voldoende bekend? Hoe krijg je hem toegankelijker?
  • Nieuwe en bestaande inwoners informeren over het aanbod en uitdragen dat we een sportminnende gemeente zijn. In een A4tje/flyer kun je mensen sportief welkom heten en de sport onder de aandacht brengen. Uitdragen dat Woerden geïnteresseerd is in sport en streeft naar gezonde inwoners.
  • Ontmoeting faciliteren tussen nieuwe vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Nieuwe vrijwilligers hoeven niet perse iets met de sport te hebben, bijvoorbeeld als welkomstcomité op de club, of bij het draaien van bardienst. Samenwerkingsmogelijkheden met Hart voor Woerden / Buurtwerk.
  • Via de nieuwsbrief uitvraag doen naar behoefte voor trainingen / workshops. Zie ook brochure.

Budget
Er is als onderdeel van het Sportakkoord reeds een budget opgesteld waarbij het beschikbare bedrag over verschillende deelakkoorden is verdeeld. Jan stelt voor om dit budget nog niet te verdelen en centraal op een later moment de afweging te maken waar het budget aan besteed kan gaan worden. Dit is niet iets waar we als groep een gezamenlijk standpunt over hadden.

Actiepunten
Jan maakt een overzicht van datgene wat besproken is en waar we mee verder kunnen met de hele groep, zodat hopelijk nog meer sportverenigingen en -aanbieders enthousiast raken en aanhaken.

Nieuwe vergadering 
Maandagavond 22 maart, 20 uur tot 21.30 uur. Online meeting via Teams. Aanmelden kan bij linda@beweegteamwoerden.nl, uiterlijk 21 maart.