Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – bijeenkomst 2. 22 maart 2021

Aanwezig:

Jan Louwers – Clytoneus Triathlon (aanvoerder)
Adriaan de Zeeuw – secretaris badmintonvereniging Unicum
Macy Hartman – buurtsportcoach aangepast sporten Team Sportservice Provincie Utrecht (werkt ook veel samen met het Beweegteam)
Robert van Oostwaard – Voetbalvereniging VEP
Linda van Amerongen – Beweegteam Woerden (notulen)

Opening

Korte kennismaking 

Terugblik op de vorige vergadering: notulen en discussiestuk

We waren de vorige vergadering met een andere groepssamenstelling. Desalniettemin willen we wel door met de ontwikkelingen waar we de vorige keer gebleven waren.

Bespreken discussiestuk – Gezamenlijke promotie sport- en beweegaanbod

De Beweegwijzer is een centraal punt met informatie over de verschillende sport- en beweegactiviteiten. Hier kunnen we veel van onze activiteiten aan koppelen.
We hebben erover gesproken hoe we de website kunnen verbeteren qua zoekfuncties en toegankelijkheid, maar ook hoe we hem bekender kunnen maken bij (nieuwe en bestaande) Woerdenaren (met of zonder beperking) en hoe we de site kunnen inzetten bij het doorverwijzen naar sportaanbod (voor ‘nieuwe’ sporters en voor ‘stoppers’).

Doelgroepen:
De site wordt gebruikt door eindgebruikers, maar ook door doorverwijzers (bijv. zorgverleners). Onze acties moeten gericht zijn op beide groepen.

Mogelijke acties:
-We willen de functionaliteit en bekendheid van de Beweegwijzer verbeteren.
-Netwerken in kaart brengen om de Beweegwijzer verder onder de aandacht te kunnen brengen.
-Hoe bepalen we hoe we de doelgroep(en) bereiken? Wat hebben verschillende doelgroepen nodig om de informatie over het aanbod aangereikt te krijgen? Bijv. Vlogs voor de jeugd, kranten voor senioren. Door persona’s op te stellen kun je kijken hoe je de doelgroep(en) kunt bereiken.
-Een digitaal spreekuur of chat houden, zodat mensen laagdrempelig vragen kunnen stellen.
-‘Clubverlatersbrief’ opstellen, die meegegeven / nagestuurd kan worden bij ‘stoppers’ op een vereniging, met informatie over de Beweegwijzer. Het Beweegteam kan dit doen.
-Aantrekkelijker maken van de flyer (nieuwe versie naast de huidige, informatieve variant?)
-Flyer moet ook in de sporthallen hangen, LO docenten op de scholen moeten deze ook hebben.
-Ingrid van Schaik van de gemeente Woerden (projectgroep Iedereen doet mee) vragen mee te denken met de teksten, zodat deze voor iedereen begrijpbaar zijn (Macy kan dit navragen).

Het doel is dat àlle Woerdenaren mee kunnen doen met het sportaanbod.

Speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen:
– Mensen bij de woonvoorzieningen sporten niet wekelijks. 80% van de mensen met psychische klachten die begeleid worden door Altrecht moeten volgens hun behandelplan iets gaan doen met bewegen. In de praktijk komen ze er vaak niet aan toe.
– Macy geeft aan dat sommige mensen niet de kans hebben om naar een vereniging toe te gaan. Multisport zou dan een optie zijn, zodat mensen kunnen kennismaken met divers aanbod. Clinics op school (gegeven door verenigingen of ism het Beweegteam en sportdocenten) zijn ook opties.
-Mensen met hartkwalen fitnessen veelal onder begeleiding. Er is een samenwerking tussen Fysiotherapeuten Maatschap Woerden en de Hoogstraat (revalidatie). Mogelijkheden worden bekeken voor een multisportvariant voor de doelgroep met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
– Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen gebruik maken van de declaratieregeling. Alle verenigingen kunnen een tekst hierover op hun website vermelden. Het Beweegteam heeft hier voorbeeldteksten voor.

Wat is een andere manier om het aanbod als vereniging of van de verenigingen bekender te maken?

-Zet je aanbod in Sjors, ontdek je talent! (4-12jr)/Try Out (jongeren 12-18 jr) zie www.inwoerden.nl
-Maandelijkse column in de Woerdense Courant over beweging/gezonde leefstijl (door Beweegteam?)

Bepalen actiepunten: waar gaan we mee beginnen en wie doet wat?

Macy en Linda kunnen een overzicht maken van de doorverwijzers.
Jan en Linda gaan kijken naar de functionaliteit van de beweegwijzer.
Iedereen Suggesties aangeven voor verbetering van de Beweegwijzerwoerden 
Iedereen Hoe zet je hem zelf in, in je eigen vereniging?
Linda Informatie over de declaratieregeling weer vermelden in nieuwsbrief Beweegteam

Plannen nieuwe vergadering  

De volgende vergadering wordt weer via Teams gehouden op maandagavond 19 april van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan bij linda@beweegteamwoerden.nl, uiterlijk 18 april.

Afsluiting