Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – bijeenkomst 3. 19 april 2021

Aanwezig:

Jan Louwers – Clytoneus Triathlon (aanvoerder)
Adriaan de Zeeuw – Badmintonvereniging Unicum
Brecht van der Laan – Frisbee Woerden
Gerrit van Assem – tennisvereniging Cromwijck – aanvoerder deelakkoord 4
Macy Hartman – buurtsportcoach aangepast sporten Team Sportservice Provincie Utrecht
Mathijs Mekes – Tafeltennisvereniging TTV Woerden
Gerard Breukelman – Mixed Hockey Club Woerden
Linda van Amerongen – Beweegteam Woerden (notulen)

Opening  

Korte kennismaking + terugblik op proces tot nu toe

We zijn nu een paar maanden bezig met het lokale sportakkoord (in deze werkgroep vaak in wisselende samenstelling). We zijn nu in de fase dat we concrete plannen gaan maken.

Notulen van vorige vergadering

We hebben het in de vorige vergadering met name gehad over de beweegwijzer. De Beweegwijzer is een centraal punt met informatie over alle verschillende sport- en beweegactiviteiten in gemeente Woerden. Gemiddeld wordt de site maandelijks ongeveer door 340 mensen bezocht. Men vermoedt dat deze vooral gebruikt wordt door doorverwijzers en via gemeentelijke kanalen. De werkgroep-leden geven aan de site, als inwoner van Woerden, eigenlijk niet te kennen. We willen met elkaar kijken hoe we de Beweegwijzer beter onder de aandacht kunnen brengen.

Ingekomen stukken

– Concept brief na beëindiging lidmaatschap
Het is fijn dat er een standaard brief beschikbaar is voor de verenigingen. Verenigingen kunnen elementen uit beide brieven pakken en dat zelf personaliseren. Het is goed om mensen (na beëindiging van hun lidmaatschap) naar ander sportaanbod door te kunnen verwijzen en hen zo te stimuleren actief te blijven. Volgende bijeenkomst komen we op dit concept terug.

– Netwerk Doorverwijzers
Macy en Linda hebben gekeken welke organisaties mogelijk belang hebben om naar de Beweegwijzer te kunnen doorverwijzen. Het overzicht kan nog verder worden aangevuld met professionals uit de Zorgkaart. Linda vult dit document verder aan.

– Functionaliteit Beweegwijzer
We bespreken het document en iedereen kan uiterlijk 28 april input leveren om de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, uitstraling en communicatie te verbeteren. Linda neemt contact op met overige deelakkoorden om te vragen of zij ideeën hebben. Daarna contact met de website – bouwer om een offerte op te laten stellen.

– Promotie Beweegwijzer
Voor de promotie van de Beweegwijzer kan de kick off worden gepland in Nationale Sportweek 17 t/m 26 september 2021. Het zou mooi zijn om hier zoveel mogelijk organisaties / partijen aan te laten haken. Wij zien de promotie van het totale sportaanbod niet als concurrentie, maar als algemeen belang. Het is iets waar uiteindelijk iedereen van kan profiteren in Woerden.

Er is een document opgesteld en doorgestuurd met de verschillende ideeën voor de promotie. Jan en Linda gaan hier een prioritering in aanbrengen en sturen dit naar alle leden toe (volgt op 28 april), zodat iedereen uiterlijk 11 mei kan aangeven waar hij/zij een bijdrage in kan leveren.

Macy vertelt over het idee ‘Woerden gaat de wereld rond’. De uitdaging is om met alle Woerdenaren zoveel kilometers te maken (met de fiets, lopend, hardlopend etc…) dat we de wereld rond kunnen. In juni wordt dit project elders in de regio al uitgevoerd. Hoe kan dit project onze promotie versterken? Macy vraagt na bij Anouk wat de horeca hierin zou kunnen doen.

Aanhakend bij het idee van een Woerdense Sportdag, vertelt Gerrit van Assem dat in september de Derde Helft gaat starten bij tennisvereniging Cromwijck. De Derde Helft is een project voor senioren 55+ die altijd actief zijn geweest bij een sportvereniging en nu het contact missen, of juist uitkijken naar nieuwe ontmoetingen. Tijdens de Derde Helft organiseert de sportvereniging in samenwerking met ouderen activiteiten op hun accommodatie, zoals sportaanbod, maar bijvoorbeeld ook sjoelen en schaken (andere landelijke voorbeelden zijn computerles, yoga, een dansavond, stand up comedy- en literatuuravonden). Tennisvereniging Cromwijck wil ook andere verenigingen benaderen om de Derde Helft te gaan rouleren op Sportpark Cromwijck. Het doel is om mensen ook kennis te laten maken bij andere verenigingen.

Bepalen actiepunten: waar gaan we mee beginnen en wie doet wat?

Iedereen leest de conceptbrief voor beëindiging lidmaatschap door en kan hier feedback op geven voorafgaand aan de volgende vergadering.
Linda vult document voor het netwerk van doorverwijzers verder aan.
Iedereen kan tot 28-4 input leveren om de functionaliteit vd Beweegwijzer te verbeteren.
Linda neemt contact op met de andere deelakkoorden om te vragen om input voor aanpassingen Beweegwijzer. Vervolgens contact met de websitebouwer.
Jan, Macy en Linda: contact over mogelijkheden voor een extra doelgroep op inwoerden.nl voor volwassenen, 55+ en 75+.
Jan en Linda: afstemmen actielijst voor promotie en campagne en rondsturen naar de werkgroepleden (deze volgt woensdag 28 april). Werkgroepleden geven uiterlijk 11 mei aan welke taken zij willen oppakken.
Macy: bij Stichtse Vecht navragen hoe zij hun koelkast-pagina in de krant hebben aangepast ter promotie van het sportaanbod.
Macy vraagt na of horeca betrokken kan worden bij Woerden de wereld rond.

Rondvraag

Plannen nieuwe vergadering
Teams-meeting op woensdag 19 mei, van 20 uur tot 21.30 uur. Vooraf aanmelden is gewenst.

Afsluiting
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid