Notulen werkgroep Deelakkoord 2 – bijeenkomst 1. 22 december 2020

Werkgroep deelakkoord 2 – binnen- en buitenruimte optimaliseren

22 december 2020

Project 1 – Online reserveringssysteem

  • We hebben nog geen aanvoerder voor dit project.
  • Daarnaast is aangegeven dat er eigenlijk meer sportaanbieders bij dit project moeten aansluiten.

Plan van aanpak:

  • Stap 1: Inventarisatie Welke voorzieningen/ gebouwen zijn er (verenigingen, bedrijven, BSO, gymzalen van scholen etc.)? We kijken dus (nog) niet naar de buitenruimtes bij project 1.
  • Stap 2: Inventarisatie van behoeftes belanghebbende. Wat willen (ver)huurders in de app hebben, welke zoekcriteria komen er, onder welke voorwaarde kan een ruimte gehuurd worden. Dit soort vragen gaan we in deze stap beantwoorden. De wensen van de aanbieder/verhuurder moeten hier zeker in worden meegenomen.
  • Stap 3: Ontwikkelen van de tool. We zoeken nog naar iemand die het kan ontwikkelen en in beheer gaat nemen.
  • Stap 4: Promotie van de tool.

Project 2 – buitenruimte optimaliseren

  • We hebben een aanvoerder.
  • Onderstaande goede voorbeelden en ideeën zijn besproken
Bestaande goede voorbeelden Wilde ideeën voor Woerden
 Beweegtoestellen wijkpark!  Eerst kijken wat we hebben en hoe we dat kunnen optimaliseren?

Bestaande ruimtes creatiever gebruiken.

Wat is er gedaan met
de eerdere inventarisatie
en welke behoeftes kwamen daar uit?
1) Verbeteren/uitnodigender maken bestaande buitenruimtes

2) Uberhaupt meer benadrukking op bewegen/gezonde leefstijl.

Er wordt regelmatig gekeken of de speeltoestellen nog in orde zijn.
Kwaliteit van veldjes etc is niet duidelijk.
Beginnen met de initiatieven rondom de plas
Eventueel nieuwe projecten met de omwonenden overleggen  Starten met projecten die op korte termijn iets opleveren, bijvoorbeeld een al goed lopend project wijk voor wijk uitbereiden. Focus op laaghangend fruit

 

  • We hebben besloten te beginnen met het idee om te focussen op laaghangend fruit en kijken of en hoe we dit soort ideeën kunnen uitbreiden. Van daar uit gaan we verder.
  • De volgende werkgroep is op 26 januari om 20:00u hebben we afgesproken om verder te gaan met dit deelakkoord. Je kunt je aanmelden bij deze werkgroep bij daan@beweegteamwoerden.nl