Notulen werkgroep Deelakkoord 2 – bijeenkomst 2. 2 februari 2021

Aanwezig:
Daan van Koert – Beweegteam Woerden
Gerard Riemen – Basketbalvereniging Blue Drakes
Tom van Wijk – Sportoverleg
Ella Launspach – Gemeente Woerden
Ton Friederichs – Woerden Sport (zwembaden)
Joost Roede – Volleybalvereniging VTC Woerden
Macy Hartman – Team Sportservice Provincie Utrecht
Rolf de Jong – Buurtwerk Woerden

Vergaderingen worden gesplitst per project. We kiezen voor 2 rondes op dezelfde dag men kan aanhaken bij het desbetreffende project.

Updates project 1:

Via Ella en Rolf is er een overzicht van de verschillende overdekte locaties in de gemeente die gebruikt kunnen worden om te sporten. Daan heeft deze bestanden op de drive van het Beweegteam staan.

Pepe heeft een overzicht gestuurd van een behoeftepeiling onder 25 jongeren hoe en waarop een buitenruimte naar hun inzien moet worden ingericht

Ella heeft overleg gehad met de gemeente. Gemeente gaf de tip het niet te groot op te tuigen, gemeente wil de sporthallen niet zomaar weg zetten. Ella en gemeente stellen voor via Hart van Woerden.

Site van de gemeente aanvullen is ook een optie.

Tom; we moeten goed nagaan welke doelgroep we nu willen bereiken en voor wie, is het voor sportverenigingen, sportzalen huren, beiden?

Tom; wil ook afkijken bij andere gemeenten hoe zij het doen en wat wij er van kunnen leren. Tom gaat dit doen. Daan gaat achter contactpersoon fontys aan om ook meer inzicht te krijgen in andere.

Tom; OKW gaat in maart het LSA bespreken en waar ze eventueel kunnen ondersteunen.

Rolf: Voor onlinetool eerst (1) kijken wat het probleem is, (2) wat daarbij dan ons doel is en (3) wat de criteria voor een goede oplossing zijn. Dan pas zoeken naar oplossingen.

Agendapunten project 2:

Pepe heeft een overzicht gestuurd van een behoeftepeiling onder 25 jongeren hoe en waarop een buitenruimte naar hun inzien moet worden ingericht

Gerard had verschillende agenda punten, hieronder staat wat er per punt besproken is.

  • Beachvolleybal veld bij plas:

Behoefte aan ongeveer 4 velden in het zand. Moet afgesloten terrein zijn ivm veiligheid + horeca kleedkamers erbij zou fijn zijn. Joost geeft aan van ons vooral de juiste contacten/partners om mee te schakelen. Ze zien het als losse vereniging. Het zou als combinatie overdag publiek toegankelijk mogen zijn en eind van de middag gereserveerd voor de volleybal. Daarnaast heeft de gemeente zelf aangegeven het jaarlijkse beachvolleybal toernooi graag op een andere locatie te zien dan waar het nu is.

Ton vraagt Rol van VTC zodra de velden er liggen? Plan is nog niet zo concreet. Ze kunnen het volleybal stuk invullen met clinics (voor scholen). Promotie en beheer kunnen ze ook een rol in spelen.

Tom stelt ook voor om naar andere locaties te kijken indien mogelijk. De plas is geen vereiste. Zand storten en weghalen kost 2 weken en kost veel geld. Vandaar dat een vaste locatie wordt gezocht. Er wordt ook gekeken naar een deel van het veld van Reflex. Voordeel van de plas is dat het eenvoudig publiek toegankelijk is.

Gerard vat samen wat wij hem kunnen bieden:

Er is bedrukt dat het geld uit het LSA niet gebruikt mag worden in de aanleg.

Joost wordt uitgedaagd te kijken waar hij vanuit het LSA mee geholpen kan worden.

Joost zal de volgende vergadering met een concreter plan komen.

Ella: Zorg dat er ook voldoende draagvlak is bij de bewoners rondom de plas.

  • Inwoners de kans geven zelf ideeën door te geven om te kijken wat we in andere wijken kunnen realiseren.

Aanvulling macy: Welke speeltuinen etc zijn inclusief toegankelijk. Eerst inventariseren voordat we iets kenbaar maken.

Ella: Kunnen we wijken vragen mee te gaan met de schouwen vanuit de gemeente? Zo hebben inwoners de kans om te kijken wat er anders kan. Daarnaast zijn er wijkplatforms waar ook schouwen plaats vinden.
Rolf: gebruik maken van mensen die al betrokken zijn via de platformen ipv zelf zoeken. Daarnaast is er een jeugdraad in Harmelen en Molenvliet waar we gebruik van zouden kunnen maken om imput vanuit de wijk te krijgen.
Ton: Geeft ook aan om het vooral via de wijkplatforms te laten lopen.

Tom: Gaan we groot of klein beginnen?
Tom/Ella: We kunnen ook klein in de wijk beginnen met zelf een schouw te houden om een best practice te creëren

Daan: Pilot in Den Bosch met jeugd gedaan, kunnen wij dat ook doen?

Gerard vat samen: beginnen vanuit wijkplatforms. Die geven wij onze hulpvraag dat we vanuit het LSA willen weten wat de wijk wil en of ze willen helpen? Ton zal een brief opstellen hiervoor. Email via Ella, Daan stuurt studie den bosch op.

Wie gaat wat doen:
Daan; kijken of we info vanuit de jeugd kunnen halen (zoals in den bosch)

  • Een deel van ons budget gebruiken om bestaande websites (zoals buiteninwoerden.nl) te promoten in plaats van zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Tom: eerst goed nakijken wat er nu allemaal precies is en wat we in de communicatie beter kunnen doen. Combineren wat we hebben.
Macy: Wel ook graag eerst inventariseren. Daarnaast teksten inclusief communiceren, wij snappen de teksten maar snappen de mensen onze informatie ook?

  • Is het mogelijk om met deze werkgroep een advies te kunnen geven aan de gemeente over hoe er met een buitenruimte moet worden omgegaan?

Niet aan toegekomen

Overig:

Wie zitten er bij project 1 en project 2?

Project  1
Tom van Wijk, Sportoverleg
Ella Launspach, Gemeente Woerden
Daan van Koert, Beweegteam
Geen vereniging
Project 2
Gerard Riemen, Basketbalvereniging Blue Drakes (aanvoerder)
Rolf de Jong, Buurtwerk Woerden
Ella Launspach, Gemeente Woerden
Macy Hartman, Team Sportservice Provincie Utrecht
Ton Friederichs, Woerden Sport
Joost Roede, Volleybalvereniging VTC Woerden
Daan van Koert, Beweegteam Woerden

 

Volgende overleg: 23 maart 2021. Project 1 start om 19:30 uur, project 2 start om 20:30 uur