Notulen werkgroep Deelakkoord 2 – bijeenkomst 2. 23 maart 2021

Notulen project 1:

Aanwezig:
Joost Roede – Volleybalvereniging VTC Woerden
Tom van Wijk – Sportoverleg
Ella Launspach – Gemeente Woerden
Rolf de Jong – Buurtwerk Woerden
Daan van Koert – Beweegteam Woerden

Behoeftepeiling naar een online tool om sportaccommodaties te verhuren 
Geen reacties van verenigingen op ontvangen, voor nu even in de ijskast. Wel doorgaan met onderzoeken wat er mogelijk is.

Joost stelt voor een lijstje te maken van verenigingen die interesse kunnen hebben.

Waar kunnen verenigingen heen die mee willen doen? Ella stelt Hart voor Woerden voor, die zouden dat eventueel kunnen opzetten/verzamelen. Zij hebben al een netwerk om in ieder geval vraag en aanbod te kunnen matchen.

Joost gaf aan dat waarschijnlijk veel culturele clubjes alsnog behoefte kunnen hebben (denk aan leesclubs etc).

Wat kunnen we nog onderzoeken voor nu:

1: Direct de vraag bij verenigingen neerleggen.
2: Wie zou er behoefte hebben?
3: Tom gaat kijken hoe het in Soest gaat en wat wij daar van kunnen leren.

Rolf haakt aan. Na bijgepraat te zijn kan hij zich vinden in het Hart voor Woerden idee.

Rolf stelt ook Sjors voor, daar zitten de verenigingen natuurlijk al in. Daan zal nagaan of dit eventueel mogelijk is.

Versnippering is ook besproken, want waar gaan we deze app laten en hoe gaan we mensen laten weten dat ze naar die app toe moeten? Er zijn opties zoals wijkplatforms genoemd om dit te kunnen doen.

Vorm van app; wellicht zo simpel als vereniging in Woerden. Aanbieder, contactpersoon, wat is mogelijk. Eventueel kunnen filters worden toegevoegd.

Rolf stelt voor om te beginnen op de site van Hart voor Woerden met de lijst. Rolf gaat dat voorstellen bij hen via Ellen. Hij vraagt ook na wat de kosten eventueel zouden zijn.

Volgende afspraak:
We komen op korte termijn niet meer bij elkaar. We houden wel via de mail contact over de ontwikkelingen.

Notulen project 2:

Aanwezig:
Gerard Riemen – Basketbalvereniging Blue Drakes (aanvoerder)
Joost Roede – Volleybalvereniging VTC Woerden
Ella Launspach – Gemeente Woerden
Rolf de Jong – Buurtwerk Woerden
Daan van Koert – Beweegteam Woerden

Ontwikkelingen beachvolleybalveld

Joost heeft een PWP gemaakt, de samenvatting:

Het nieuwe idee is een veld toepasbaar voor meer Beach sporten, vrij toegankelijk, hufterproof en met voldoende kwaliteit. Er zijn 6 voorbeelden van Beach sporten genoemd, onder andere tennis, badminton, volleybal en voetbal.

Het veld heeft de volgende voorzieningen: een toegankelijk veld met palen en een lijn. Daarnaast een container met verschillende spelmaterialen die af te sluiten is.

Ruimte is er in ieder geval, hoe nu verder?

Hoe kunnen we hier vanuit het LSA in ondersteunen?
Niet de aanleg van het veld, maar wel contact leggen met andere verenigingen/gemeente? Eventueel financiële ondersteuning voor het maken van een begroting.

Joost geeft aan gaandeweg te willen groeien, klein beginnen eventueel groot eindigen.

Wat betreft financiering heeft Gerard tips gegeven welke fondsen er zijn, die kan hij doorsturen naar Joost.

Rolf biedt een contactpersoon (Herman) bij het wijkplatform Snel en Polanen aan, en geeft daarnaast de tip buurtwerk/jongerenwerk mee te nemen in het ‘hufterproof’ maken.

Ella geeft aan dat de wijkplatforms wat financiële ruimte hebben voor buurtinitiatieven die van 50-50 gefinancierd kunnen worden. Ook gaf Ella aan dat Joost contact moet opnemen met Gerdine, dat is de wijkambtenaar van Snel en Polanen.

Daan brengt Joost in contact met badminton, tennis en voetbal.

Contact wijkplatforms voor inwonersinitiatieven:

Vanuit Schilderskwartier hebben we een reactie ontvangen, vanuit andere wijken nog niet. Gerard is het gesprek aangegaan bij het Schilderskwartier. De afspraak is gemaakt dat zij melding maken van onze brief op hun website en daar reactie op vragen. Ze waren enthousiast en raden ook contact aan met buurtwerk. Het idee is om met (een delegatie van bewoners) te kijken wat de initiatieven in de buurt zijn.

Rolf gaat contactgegevens van wijkplatform Snel en Polanen geven en van Inger van Dijk voor Schilderskwartier, zij kan helpen de activiteiten die Gerard noemde op te starten. Ella gaat achter Molenvliet aan.

Een deel van ons budget gebruiken om bestaande websites (zoals www.buiteninwoerden.nl) te promoten in plaats van zelf het wiel opnieuw uit te vinden?

Joost gaat beginnen met een overzicht te maken wat er allemaal is. De rest vult deze lijst aan. Zodra we deze lijst hebben kan er beslist worden welke websites meer aandacht nodig hebben.

Is het mogelijk om met deze werkgroep een advies te kunnen geven aan de gemeente over hoe er met een buitenruimte moet worden omgegaan?

Blijft staan.

Volgend overleg:
11 mei om 20:00 uur tot 21.30 uur via Teams.