Notulen werkgroep Deelakkoord 2 – bijeenkomst 5. 16 november 2021

 

Notulen LSA deelakkoord 2 overleg 16-11-21

Aanwezig:
Daan van Koert, Beweegteam Woerden
Ton Friederichs, Woerden Sport
Rolf de jong, Buurtwerk Woerden
Jesse Kaihatu, Buurtwerk Woerden
Agatha van Baalen, bridgevereniging Victoria

Er is besproken hoe de budgetten die over zijn verdeeld gaan worden. Ton en Daan geven aan dat er nog veel geld beschikbaar is en Ton gaf aan dat het nog veel moeite gaat worden om alles op tijd uit te geven. Binnen ons deelakkoord kan geld worden uitgegeven aan het platform, of bijv. het park van Pepe (kinesthetics).

Deelakkoord 1, de app;
Daan vat mail van Tom samen en stelt voor om i.v.m. de nieuwe maatregelen af te wachten hoe ze het in Soest doen en te wachten tot het daar loopt. Agatha gaat akkoord.
Rolf stelt voor een statische verzamelpagina te maken van aanbieders die er wel oor naar hebben, daar contactgegevens van hoe en wat. Zo is er in ieder geval een eerste stap. Dan kan die bijv. op de site van Hart van Woerden.
Ton geeft de aanvulling om ook de link naar het sportcafé te maken. Men is akkoord met dit voorstel.

Deelakkoord 2, beachvolleybalveld;
Joost heeft hem volgens Ton ingediend bij het Kernteam. We moeten er even achteraan gaan of dit verzoek ook is gehonoreerd. Aangepaste aanvraag is wel ingediend bij de kerngroep Ton gaat dit oppakken bij Maurits.
Agatha vraagt waar de notulen van het kernteam staan, Daan gaat het oppakken bij het Beweegteam.

Kinesthetics Pepe;
Er zijn suggesties gedaan hoe hij zijn aanvraag kon verbeteren, maar daar hebben we niets meer van gehoord.

Ton Woerden Specials;
De aanvraag ligt bij Maurits en het kernteam maar daar hebben we niets van gehoord. Ton vraagt om wat advies/tips. Agatha biedt aan om er ook met de Bridge naar toe te komen. Daan biedt aan er vanuit het Beweegteam te komen.

Wijk platforms;
Het is nu weer lastig i.v.m. de maatregelen, Rolf stelt voor dit later nieuw leven in te blazen. Na de maatregelen dit weer oppakken.

Overig:
1: Dit deelakkoord zoekt een nieuwe aanvoerder.
2: In het verleden waren er leden die bij de gemeente zaten. Wij zoeken een nieuw lid die dit heeft.
3: Het volgende overleg vindt plaatst na de herstart op initiatief van de gemeente. Mochten er in de tussentijd ontwikkelingen zijn zal de werkgroep eerder bij elkaar komen.