Notulen werkgroep Deelakkoord 3 – project 1 bijeenkomst 1. 29 maart 2021

Deelakkoord 3: Vaardig bewegen voor (jonge) kinderen. Project 1 van deelakkoord 3 richt zich op samenwerking tussen sport en kinderopvang/BSO

Aanwezig:

Danielle Douqué – Mobilee Woerden
Adriaan de Zeeuw – Badmintonvereniging Unicum)
Tineke Hof – Jeugd Atletiek Vereniging Athloi Harrmelen
Jeroen Merk en Katinka Meiborg – Beweegteam Woerden
Loes Wieman – KMN Kind en Co.

Doel project (waarom) Vergroten contact tussen kinderopvang/BSO en de sportverenigingen/-aanbieders.
Doelgroep(en) Kinderen van 3 tot en met 12 jaar
Te besteden budget: € 5000,- voor de uitvoering van projecten vanaf september 2021

Agenda:
1. Welkom en mededelingen

Katinka heet iedereen welkom en voorstelrondje

2. Bespreken Activiteiten
Wat gaan en willen we concreet oppakken vanaf september 2021?
En wat is het budget voor deze activiteiten?
Het budget voor dit deel akkoord is 5000 euro, deze is volledig te besteden.

De geplande activiteiten waren:

Sportkennismaking bij kinderopvang/BSO

Acties: inventarisatie wensen kinderopvang/BSO en
mogelijkheden kinderopvang/BSO en sport- en beweegaanbieders, 
organisatie aanbod, evaluatie.
Beweegteam vraagt uit of er sportaanbieders zijn die een eenmalige clinic kunnen en willen uitvoeren bij BSO’s. Aansluitend aan “Vereniging in de school”. Katinka neemt dit mee in communicatie Beweegteam naar verenigingen.

Vergroten kennis van trainers sport- en beweegaanbieders

Acties: invoering Athletic Skills Model (ASM).
Beweegteam volgt cursus train-de-trainer en organiseert vervolgens
lokaal trainingsaanbod.

Jeroen legt uit wat het ASM model inhoudt:

Training gericht om in de sport een veelzijdiger beweger te worden als aanvulling op de sport en gebruik te maken van de grondprofielen van een sport. Pilot is gestart vanuit Sc Woerden en inmiddels zijn er vijf voetbalverenigingen die een start met dit model willen maken. Mobilee en JAV Athloi hebben de animo voor om een basistraining voor te volgen en ook voor BV Unicum zou dit een mogelijkheid kunnen zijn om potentieel nieuwe trainer te enthousiasmeren.  Deze training zou aangevraagd kunnen worden
via de sportlijn. Vraag is welke verenigingen kunnen aansluiten en waar mogelijk ook de buitenschoolse  opvang erbij betrokken kan worden. Het budget van dit deel project zou gebruikt kunnen worden om tassen
met materiaal aan te schaffen voor de verenigingen.

Jeroen zoekt dit uit.

Uitwisseling trainers tussen sportverenigingen

Acties: inventarisatie haalbaarheid, organisatie uitwisseling (bijv. uitwisseling contactgegevens)

JAV Athloi zou graag de mogelijkheden willen onderzoeken van de inzet van een Clubkadercoach.
Katinka legt uit wat een clubkadercoach inhoudt. Beweegteam is opgeleid en voornemens dit traject te starten voor met name beginnende trainers. Informatie wordt binnenkort beschikbaar en Beweegteam inventariseert welke verenigingen nog meer interesse hebben voor dit traject.

3. Vervolg en afgevaardigde voor kerngroep sportakkoord?

We zijn daarbij nog wel op zoek naar een tweede aanvoerder naast Loes. Dit is Floris van Veldhoven
geworden van Basisschool de Notenbalk in Harmelen.

4. W.v.n.t.t.k.


Nieuwe datum volgende vergadering is 7 juni om 20:00

 

5. Sluiting

Actiepunt Wie
1 Uitzoeken welke verenigingen willen aansluiten bij een asm training en  navragen of medewerkers sport BSO’s kunnen deelnemen Jeroen
2 ASM training aanvragen via de sportlijn Katinka
3 Materialen TAS vormgeven en uitzoeken voor volgende bijeenkomst Jeroen
4 Uitvragen verenigingen voor clinics bij BSO’s Katinka / Jeroen
5 Informatie delen en interesse peilen andere verenigingen voor clubkadercoach Katinka / Jeroen