Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 4. 10 februari 2022

Datum: Donderdag 10 februari 2022
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Kantine TV Cromwijck

Aanwezig: Gerrit van Assem (TV Cromwijck), Liesbeth van Beusekom (MBvO Bredius, Weddesteijn), Hanny Stam (MBvO De Lange Wiek en De Plint), Adriaan de Zeeuw (BV Unicum), Tineke van Dam (VTC Woerden), Willy Molenaar (OKV Harmelen), Maarten Stiggelbout (Beweegteam Woerden).

Afwezig met afzegging: Willem van Essel (TTV Woerden), Bert Maijenburg (VV Kamerik), Gert van Oudenallen (Sportlust).

Stand van zaken verenigingen en organisaties

MBvO gym groep in Harmelen heeft doorstart meegemaakt via OKV Harmelen in Gymzaal Noord. Willy Molenaar geeft de lessen op woensdag 14.15-15.15 uur. Er zijn 8 deelnemers

MBvO gym groep Bredius is in februari van start gegaan na 2 jaar stilstand. Destijds was de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden betrokken en nu heeft Liesbeth van Beusekom de groep overgenomen. Er zijn op dit moment ca 10 deelnemers.

Sportoverdag dat sinds 1986 actief was is in 2021 opgehouden te bestaan. Haar werk is overgenomen door de sportverenigingen VTC Woerden en BV Unicum. Bij het volleyballen zijn 14 deelnemers en bij badminton 10 deelnemers. Bij Unicum heeft men al haar senioren oud-leden aangeschreven en hoopt op deze wijze extra leden te werven.

Bij TTV Woerden is een senioren groep met ca 10 actieve leden. Door het artikel in de Woerdense Courant in november zijn 5 nieuwe kandidaten langs geweest en daarvan zijn 3 personen daadwerkelijk lid geworden.

In december is de Derde Helft gestart bij TV Cromwijck. De opstart was redelijk met 10 deelnemers. Helaas moest men door corona al na 2 weken de kantine sluiten. Men is in februari weer opgestart en hierbij zijn 7 deelnemers. Er wordt de komende maanden gewerkt om het aantal deelnemers te verhogen.

Sportproeverij 2021 – 2022

De Sportproeverij is succesvol begonnen. Overal was de opkomst redelijk. Echter, door corona is het na 2 weken al afgebroken. Er was al afgesproken dat we het hele kalenderjaar 2022 hiermee verder zouden gaan. Dat betekent dat nieuwe deelnemers bij alle organisaties 2 x gratis mogen meedoen voor men lid wordt.

Bij VTC Woerden betaalt men per keer € 4 en Tineke van Dam geeft dat geld door aan het bestuur van VTC Woerden. De betaling van de accommodatie loopt dan via VTC Woerden

Bij BV Unicum wordt aangepaste contributie gevraagd aan de leden. Men gaat individueel in gesprek met nieuwe leden en overlegt wat mogelijk is.

Bij OKV Harmelen wordt aangepaste contributie van € 80 per half jaar gevraagd aan leden.

De Derde Helft kan men voorlopig de eerste paar maanden gratis meedoen en lunchen. Na verloop van tijd overlegt men welke bijdrage redelijk en acceptabel is.

Old Stars Athletic Skills Model cursus

Opstartcursus OldStars Sport – OldStars

De meeste verenigingen geven aan dat er interesse is in deelname aan de cursus ASM Old Stars, de aangepaste opleiding voor senioren trainers. Maarten stuurt de informatie rond naar alle verenigingen in Woerden en zal de cursus dag voorbereiden. We gaan met het Ouderenfonds een optie nemen op 1-2 dagen. Dan overleggen we dat met de verenigingen. Naast de bij de werkgroep betrokken verenigingen, gaan we ook de andere verenigingen benaderen hiervoor.

Cursus Valpreventie via Veiligheid NL

We gaan ditzelfde doen voor de cursus valpreventie en met Veiligheid NL, bijlage 2

Sport en Spel ochtend Harmelen dd 24 maart 2022 Dorpshuis

We gaan deze ochtend organiseren via het Beweegteam Woerden, Buurtwerk en de Werkgroep Ouderen van het Lokaal Sport Akkoord.

Welke acties doen we verder in 2022:

We gaan de werkgroep verder uitbreiden. We benaderen:
-SCH ’44 (Old Stars  Walking Football)
-Triaq Harmelen (Old Stars Tennis)
-Bowlsvereniging Kamerik
-Clytoneus met hun wandelgroep en wellicht Fitstap
-Bridgeclub Victoria  (Derde helft)
-Kanovereniging Wyrda  idem
-Siveo Zegveld (Old Stars Walking Football)

Er wordt een artikel gepubliceerd over de Sportproeverij in maart 2022.

Vervolgens gaan we tijdens Nationale Sportweek (NSW – 19 – 25 september) en tijdens de Week tegen de eenzaamheid (29 september – 6 oktober) van 19 september – 6 oktober weer extra aandacht besteden aan de Sportproeverij. Er komt ook weer een pagina groot artikel in Kontakt met het schema erbij.

We hebben al diverse keren interview gegeven bij RPLFM in het programma Sweet Sixty van Jans Baan. Dit wordt iedere zondag uitgezonden om 11.00 uur. Maarten gaat in overleg met Jans om een serie te krijgen waarbij we iedere week andere sport de revue laten passeren.

We willen in juni 2022 een Walking Football toernooi organiseren voor 6 clubs. Kandidaat clubs: Sportlust, VV Kamerik, SCH’44, Siveo, FC Utrecht, SC Woerden. Tijdsduur 10.00-13.00 uur (incl lunch).

Er komt in maand 19/9 – 6/10 een extra (ansicht)kaarten actie. Er wordt bij iedere deelnemende sport/beweegvereniging/organisatie foto gemaakt en deze wordt op een kaart gezet. Op de kaart zetten we de informatie over de sport/beweegactiviteit en een uitnodiging een aantal keren gratis mee te komen doen. Het doel is de kaarten mee te geven met de huidige deelnemers die het kunnen uitdelen aan de partner, kennis, vriend, buurman etc. Motto: ‘Neem hem/haar mee – plezier voor 2’

Volgende vergadering:
eind april 2022

Voor de bijlagen, klik hier.