Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 5. 10 mei 2022

Datum: Donderdag 10 mei 2022
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Kantine TV Cromwijck

Aanwezig: Gerrit van Assem (TV Cromwijck), Liesbeth van Beusekom (MBvO Bredius, Weddesteijn en Physical Fitness), Hanny Stam (MBvO De Lange Wiek en De Plint), Adriaan de Zeeuw (BV Unicum), Tineke van Dam (VTC Woerden), Willy Molenaar (OKV Harmelen), Maarten Stiggelbout (Beweegteam Woerden), Willem van Essel (TTV Woerden), Bert Maijenburg (VV Kamerik), Riet van Heul (Welzijn Zegveld), Ger Banis (Bowlsgroep Woerden), Liesbeth de Jonge (Sol Sport), Henk van Leeuwen (ASV Bredius)

Afwezig: Gert van Oudenallen (Sportlust).

Stand van zaken verenigingen en organisaties

Alle oorspronkelijke organisaties zijn betrokken gebleven en er zijn ook divers organisaties bijgekomen: Sol Sport, Physical Fitness, Welzijn Zegveld, Bowlsgroep Woerden. Zie voor alle betrokkenen de deelnemers lijst. Gelet op de opkomst bij deze vergadering blijkt er veel enthousiasme.

Samenwerkingsovereenkomst + facturen:
Maarten gaat bij de betrokken organisaties de Samenwerkingsovereenkomst en de facturen a € 500 regelen. Bij de helft van de organisaties is dit inmiddels geregeld, de anderen willen we voor eind juni rond hebben.

Keuze doelgroep
Er is de aarzeling of we ons in de toekomst ook moeten richten op de jonge senioren (bv 50+). In het kader van preventie kan dat goed zijn. Immers deze groep wordt later wellicht de kwetsbare groep en voorkomen is beter dan blussen. Hier zijn we nog niet uit. Deze vraag zal in de komende vergaderingen terugkomen. Het zal per sport cq beweegvorm ook verschillend zijn.

Acties 2022

Er zijn momenteel 14 sportverenigingen en beweegorganisaties aangesloten bij de Werkgroep. We gaan de werkgroep verder uitbreiden. We benaderen de komende tijd:
-SCH ’44 (Old Stars  Walking Football)
-Triaq Harmelen (Old Stars Tennis)
-Clytoneus met hun wandelgroep en wellicht Fitstap
-Siveo Zegveld (Old Stars Walking Football)

Er wordt een artikel gepubliceerd over de Sportproeverij in Kontakt / Woerdense Courant op donderdag 8 september 2022. We combineren dit met de start van de Ansichtkaarten actie.

Vervolgens gaan we tijdens Nationale Sportweek (NSW – 19 – 25 september) en tijdens de Week tegen de eenzaamheid (29 september – 6 oktober) van 19 september – 6 oktober weer extra aandacht besteden aan de Sportproeverij via diverse media kanalen en de huisartsen praktijken, welzijnsconsulenten enz.

Media mix

Willem van Essel stelt voor vaker in de media aandacht te zoeken voor onze initiatieven. Het voorstel is om dan actieve deelnemers als ambassadeurs in te zetten. Laat hen vertellen wat het bewegen hen oplevert. Dus niet de boodschap dat bewegen perse gezond is, maar meer nadruk op het sociale karakter.

De artikelen die we eens in de 3-4 maanden plaatsen leveren relatief veel contacten. De meeste organisaties krijgen hierdoor diverse nieuwe leden binnen. Eerst kennismaking en dan soms lidmaatschap.
Naast de geschreven media is er ook RPLFM die voor onze doelgroep heel nuttig is. Op zondag is er een radio programma bij RPL Sweet Sixty, dat veel beluisterd wordt door ouderen en op donderdag is er Regio Sport tussen 19.00-20.00 uur. Omar Putzu is de radio maker.
In gesprek met Tom van Wijk van RPL Regiosport Woerden (soundcloud.com)

Maarten heeft prima contacten met beide redacties. Het lijkt interessant om te inventariseren of we in de periode september-december 2022 wekelijks een item in één of beide programma’s kunnen realiseren. Iedere week komt een andere organisatie aan bod, dan neemt een vertegenwoordiger van de clubs een enthousiaste deelnemer mee. dat levert veel aandacht en veel ‘Storytelling’ op.

We gaan een media werkgroepje opzetten die verdere ideeën uitwerkt. Willem neemt zitting hierin samen met Gerrit van Assem en Maarten. We betrekken ook de communicatie medewerker van het Beweegteam, Linda van Amerongen, hierbij.

We hebben al diverse keren interview gegeven bij RPLFM in het programma Sweet Sixty van Jans Baan. Dit wordt iedere zondag uitgezonden om 11.00 uur. Maarten gaat in overleg met Jans om een serie te krijgen waarbij we iedere week andere sport de revue laten passeren.

We organiseren op woensdag 7 september het 3e Woerdense Walking Football toernooi. Op dit moment zijn FC Utrecht, VV Kamerik en Sportlust aangemeld. We streven naar 6 verenigingen. Tijdsduur 10.00 uur-13.00 uur, incl gezamenlijke lunch. Locatie: VV Kamerik.

Er komt in periode 16/9 – 6/10 een (ansicht)kaarten actie. Iedere organisatie levert zelf foto aan. De meeste organisaties hebben 1 hoofdactiviteit, ASV Bredius (3), Welzijn Zegveld (3) en Bowlsgroep Woerden (2) hebben meerdere activiteiten. Van diverse sporten is er al foto (tafeltennis, volleybal, badminton, MBvO-KVO). We verzoeken de andere organisaties zelf foto’s aan te leveren (Landscape). Er komt op-maat gemaakte kaart voor iedere activiteit. Op de kaart zetten we de informatie over de sport/beweegactiviteit en een uitnodiging een aantal keren gratis mee te komen doen.

Het doel is de kaarten mee te geven met de huidige deelnemers die het kunnen uitdelen aan de partner, kennis, vriend, buurman etc. Motto: ‘Neem hem/haar mee – plezier voor 2’ We gaan in mei-juni de concept kaarten maken vanuit het Beweegteam.

De definitieve kaarten worden 30 augustus uitgedeeld bij onze volgende vergadering.

Cursussen

Cursus OldStars Athletic Skills Model van het Nationaal Ouderenfonds. We streven ernaar deze naar Woerden te halen in de eerste helft van september. Of dat lukt hangt mede af van het aantal aanmeldingen. TTV Woerden wil met tafeltennis aanhaken bij OldStars.
We horen van geïnteresseerden uiterlijk op 1 juni of er interesse is en hoeveel deelnemers.

VeiligheidNL organiseert een basiscursus Valpreventie. Deze gaan we in november organiseren in Woerden. We willen graag van alle organisaties weten of er interesse is om deel te nemen. Tevens welke dagen men deel kan nemen. We zullen dan kijken naar de dag die voor de meeste personen uitkomt en dat vragen we voor de zomer aan. Er is geen voorwaarde voor deelname. We verwachten dat diverse fysiotherapeuten, maar ook trainers, docenten van sportorganisaties mee willen doen.

Volgende vergadering:
dinsdag 30 augustus 2022,
locatie: Sporthal Snellerpoort (Optie)