Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 7. 22 november 2022

Datum: Dinsdag 22 november 2022
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Kantine TV Cromwijck

Aanwezig: Gerrit van Assem (TV Cromwijck), Adriaan de Zeeuw (BV Unicum), Maarten Stiggelbout (Beweegteam Woerden), Riet Verheul (Welzijn Zegveld), Bert Maijenburg (vv Kamerik), Tineke van Dam ( VTC Woerden), Hanny Stam (MBvO),
nieuw: Ton Friederichs (Woerden Sport), Betty Polderman (B-Fit).
Toehoorder: Arjan Noorthoek (wethouder Woerden).

Afwezig: Gert van Oudenallen (Sportlust), Willy Molenaar (OKV Harmelen), Liesbeth de Jonge (Sol Sport), Willem van Essel (TTV Woerden), Liesbeth van Beusekom (MBvO Bredius, Weddesteijn en Physical Fitness), Ger Banis (Bowlsgroep Woerden), Agatha van Baalen (Victoria Bridge).

Afgelopen / lopende activiteiten

We organiseerden op woensdag 7 september de 3e Woerdense Walking Football toernooi. Deelnemers: FC Utrecht met 2 teams, Sportlust, vv Kamerik, OldStars Maarssen en SV Huizen. We gaan in 2023 trachten opnieuw een Walking Football toernooi te organiseren, bij voorkeur met alle Woerdense voetbal verenigingen. Vervolgens streven we naar een wekelijks mini toernooi wisselend over de 4 kernen van de gemeente Woerden. FC Utrecht heeft al aangegeven bereid te zijn mee te werken aan het toernooi, mits we het op tijd kenbaar maken. Dat willen we uiterlijk januari 2023 regelen.

We zijn in de periode 16/9 – 6/10 gestart met de (ansicht)kaarten actie ‘Neem ze mee, Plezier voor 2!’ Het doel is de kaarten mee te geven met de huidige deelnemers die het kunnen uitdelen aan de partner, kennis, vriend, buurman etc. De definitieve kaarten zijn rond 30 augustus uitgedeeld aan de organisaties.

Vrijwel iedereen is positief over de kwaliteit van de kaarten en het hele concept.

Er is behoefte aan een herhaling van de actie. We zullen dit weer doen rondom de nationale Sportweek 2023 16-25 september)  en de Week tegen Eenzaamheid (28 september-4 oktober). Ook zou men dan meer kaarten per activiteit wensen. We kijken of we 25 kaarten per groep kunnen regelen. Ook zullen we naar alle waarschijnlijkheid 30 i.p.v. 21 activiteiten betrekken. Daarmee komt het aantal kaarten op ca 600 stuks.

Komende acties werkgroep

Media mix

– Willem van Essel stelt (via de mail) voor vaker in de media aandacht te zoeken voor onze initiatieven. We zetten z.s.m. de werkgroep Media op met als leden: Willem van Essel TTV Woerden, Linda van Amerongen (Beweegteam Woerden, Maarten Stiggelbout, idem, Gerrit van Assem, TV Cromwijck.

– De artikelen die we eens in de 3-4 maanden plaatsen in Kontakt Woerdense Courant levert relatief veel contacten. De meeste organisaties krijgen hierdoor diverse nieuwe leden binnen. Eerst kennismaking en dan lidmaatschap. We streven naar wederom plaatsen van schema van het beweegaanbod. Vanwege het grote aantal nieuwe activiteiten (30 ipv 21) kijken we of het pagina groot kan worden. Dan zullen we eind maart en begin september advertentie plaatsen. Bij voorkeur in combinatie met artikelen over de activiteiten.

– Naast de geschreven media is er ook RPLFM die voor onze doelgroep heel nuttig is.
We gaan de afspraak met RPLFM om serie interviews bij RPLFM Actueel op dinsdag 7.00-8.00 uur en 18.00-19.00 uur en waarschijnlijk zondag in het programma Sweet Sixty van Jans Baan en op donderdag van 19.00-20.00 uur in het Sportprogramma in 2023 te herhalen.

De interviews komen ook bij het Beweegteam als linkje op de website en zijn altijd terug te horen, klik hier. 

De werkgroep leden zijn unaniem positief over de ondersteuning vanuit het Beweegteam Woerden. Men waardeert de inbreng mbt de PR en communicatie en de opzet van diverse ondersteuningsmiddelen, zoals de website Sportproeverij, DoemeeinWoerden, de ansichtkaartenactie en de interview serie.

Er is wel scepsis mbt de vele namen en websites, denk aan Sportproeverij versus Doemeeinwoerden.

 

 

-We wilden in de 4 kernen, Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik een Sport/beweeg en gezondheidsmarkt organiseren in 2023. Na overleg met de werkgroep leden is besloten om af te zien van dit initiatief. We hebben het gevoel dat de enorme inspanning avn alle partners niet opweegt tegen het te verwachten aantal nieuwe deelnemers.

Doe mee in Woerden

Wij doen ons best om het senioren-activiteitenaanbod zo compleet mogelijk te krijgen. We geven namelijk volgend jaar januari/februari een boekje uit met activiteiten voor Woerdense senioren. Alle activiteiten voor 55+ en 75+ die op Doe mee in woerden.nl staan nemen we over in het boekje. Het zou mooi zijn als al het beweegaanbod van de werkgroep is opgenomen. De deadline voor het invoeren van de activiteiten ligt op 12 december.

Nieuwe leden werkgroep

Bij de vergadering van 22 november deden Woerden Sport (Ton Friederichs) en B-Fit (Betty Polderman) al mee en zij gaan aansluiten bij de Werkgroep 4.

We verwachten dit jaar mogelijk nog enige nieuwe verenigingen, o.a. SCH’44. Triaq Harmelen, Bridge vereniging, Physical Fitness, Mobilee, Clytoneus, Netwerk Vrouwen van Woerden en Omstreken (NVWO). Daarmee heeft de Sportproeverij  20+ deelnemende sportverenigingen en beweegorganisaties.

Cursussen

In Balans
Op maandag 12 september is de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden, met ondersteuning van het Beweegteam Woerden gestart met een nieuwe In Balans groep. Vanwege grote belangstelling is men zelfs met een dubbele groep (N=20) gestart. We streven ernaar een deel van deze deelnemers te laten doorstromen in de beweeggroepen van de Sportproeverij.

6 Maart 2023 start de volgende In Balans groep.

Online cursus Voorkom vallen
De online-training “Voorkom vallen” (2 uur) is voor leden van het Sociaal Domein van de betreffende gemeente zoals WMO-consulenten, ouderenadviseurs, vrijwilligers, buurtsportcoaches en andere leden van het Sociaal Domein die met of bij de doelgroep ouderen werken.

We zijn in overleg met veiligheid NL en streven ernaar de cursus eind januari 2023 aan te bieden in Woerden.

De volgende vergadering:

Dinsdag 21 maart 2023, 19.30-21.00 uur
locatie: optie Kantine Sporthal Snellerpoort.

Daarna volgen vergaderingen:
Dinsdag 22 augustus 2023 19.30-21.00 uur en
Dinsdag 21 november 2023  19.30-121.00 uur

Voor meer informatie mail naar maarten@beweegteamwoerden.nl.