Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 8. 21 maart 2023

Datum: Dinsdag 21 maart 2023

Aanwezig: Gerrit van Assem (TV Cromwijck), Liesbeth van Beusekom (MBvO Bredius, Weddesteijn en Physical Fitness), Tineke van Dam (volleybal VTC), Adriaan de Zeeuw (BV Unicum), Maarten Stiggelbout (Beweegteam Woerden), Ger Banis (Bowlsgroep Woerden), Bert Maijenburg (Walking football Kamerik), Riet Verheul (Welzijn Zegveld), Betty Polderman (B-Fit), Agatha van Baalen (Bridgeclub Victoria)

Afwezig: Gert van Oudenallen (Sportlust), Willy Molenaar (OKV Harmelen), Hanny Stam (MBVO), Ria Vermeij (ASV Bredius), Liesbeth de Jonge (Sol Sport), Willem van Essel (TTV Woerden), Ton Friederichs (Woerden Sport), Milan de rode (Physical Fitness), Yvonne Roeland (NVWO), Edwin Wouters (SC Woerden), Jan vd Helder (senioren biljart).

Agendapunten

Media mix

-Willem van Essel stelt voor vaker in de media aandacht te zoeken voor onze initiatieven. De opzet van de werkgroep heeft veel vertraging opgelopen. We zetten z.s.m. de werkgroep Media op met als leden: Willem van Essel TTV Woerden, Linda van Amerongen (Beweegteam Woerden, Maarten Stiggelbout, idem, Gerrit van Assem, TV Cromwijck.

-De artikelen die we eens in de 4 maanden plaatsen in Kontakt Woerdense Courant levert relatief veel nieuwe contacten. De meeste organisaties krijgen hierdoor diverse nieuwe leden binnen. Eerst kennismaking en dan lidmaatschap. We streven naar 2x per jaar plaatsen van schema van het beweegaanbod. Vanwege het grote aantal nieuwe activiteiten (30 ipv 21) gaan we hele pagina inzetten. Dan zullen we 4 mei en begin september advertentie plaatsen. Bij voorkeur in combinatie met artikelen over de activiteiten.

-Naast de geschreven media is er ook RPLFM die voor onze doelgroep heel nuttig is. We gaan de serie interviews in 2023 herhalen vanaf september t/m december. Beweegteam Woerden zal schema maken en rondsturen, zodat de werkgroep leden hun voorkeur data kunnen doorgeven. Vanuit de Werkgroep wil men graag kijken of we naast radio interviews ook TV opnamen maken. Beweegteam zal dit oppakken met RPLFM.De interviews komen ook bij het Beweegteam als linkje op de website en zijn altijd terug te horen, klik hier. 

-De werkgroep leden zijn unaniem positief over de ondersteuning vanuit het Beweegteam Woerden. Men waardeert de inbreng mbt de PR en communicatie en de opzet van diverse ondersteuningsmiddelen, zoals de website Sportproeverij, DoeMeeInWoerden, de ansichtkaartenactie en de interview serie. Er is wel scepsis mbt de vele namen en websites, denk aan Sportproeverij versus DoeMeeInWoerden.

(Ansicht)kaarten actie ‘Neem ze mee, Plezier voor 2!’
Het doel is de kaarten mee te geven met de huidige deelnemers die het kunnen delen aan de partner, kennis, vriend, buurman etc. De werkgroepleden zijn positief over de actie en we gaan het in 2023 herhalen. We zullen dit doen rondom de nationale Sportweek 2023 van (16-25 september) en de Week tegen Eenzaamheid. Ook zou men dan meer kaarten per activiteit wensen. We kijken of we 20 kaarten per groep kunnen regelen. Ook zullen we naar alle waarschijnlijkheid 30 i.p.v. 21 activiteiten betrekken. Daarmee komt het aantal kaarten op ca 600 stuks.

Er is een optie dat Stefan Bookholt, een vrijwillige hobbyfotograaf bij de sportverenigingen en beweegorganisaties langsgaat om nieuwe foto’s te aken. Dat is op basis van vrijwilligheid. Men moet de wens doorgeven aan Linda van Amerongen (Linda@beweegteamwoerden.nl ). Zij zorgt dat Stefan contact opneemt.

OldStars en De Derde Helft

Op dit moment doen VV Kamerik en Sportlust ’46 samen aan Walking Football. De ene week speelt men bij Kamerik en de andere week bij Sportlust. Momenteel wordt onderzocht of we twee voetbal verenigingen kunnen toevoegen. SC Woerden heeft interesse en mogelijk dat ook FC Oudewater mee gaat doen. In april 2023 zal daar meer over duidelijk worden. Maarten Stiggelbout zal vanuit het Beweegteam hierbij ondersteunen.

Bij TV Cromwijck is de Derde helft in 2022 gestart. Men start met gezamenlijk koffie drinken, daarna gaat men of paddelen of tennissen en tenslotte geniet men van een gezamenlijke lunch. Men gaat ook af en toe een uitje maken.

In april – juni 2023 gaan we overleggen met diverse verenigingen of men ook gaat starten met De Derde Helft. Bij TTV Woerden doet men al aan tafeltennissen en de groep is het afgelopen jaar van 9 naar 18 leden uitgebreid. Dat vindt plaats op donderdagmiddag. Er wordt nagedacht om een extra dagdeel toe te voegen. Senioren Biljart Woerden zit in hetzelfde complex als TTV Woerden en men wil ook aanhaken bij de Sportproeverij. We gaan met hen bespreken of ze mee willen doen aan een pilot OldStars Biljart (met steun van het Ouderenfonds). Dan gaan we tevens bekijken of TTV Woerden en Senioren Biljart samen een Derde Helft opstarten. Dat kan dan idealiter in combinatie met OldStars. De bridge vereniging Victoria heeft ook interesse om hierbij aan te haken Deze drie verenigingen hebben alle drie hun accommodatie in het Schilderskwartier.

Daarnaast is er al eerder interesse getoond vanuit Harmelen bij SCH’44 in Walking Football en bij Triaq in OldStars Tennis.

De komende maanden moet meer duidelijkheid komen over deze initiatieven.

 

Evenementen

We zullen met zoveel mogelijk beweegactiviteiten meedoen aan de Nationale Beweegweek van 8-12 mei 2023. Om dit te stimuleren zal de advertentie met de Sportproeverij op donderdag 4 mei paginagroot in de Woerdense Courant komen.

We zullen op vrijdag 12 mei bij Weddesteyn voor de derde keer de Balkon Beweegbingo organiseren. We streven ernaar om dit te doen samen met FC Utrecht, Beweegteam Woerden, Careyn Weddesteyn, gro-up Buurtwerk, Thuishuis Woerden en Liesbeth van Beusekom. Wellicht sluit het Ouderenfonds ook aan.

DoeMeeInWoerden

Wij doen ons best om het senioren-activiteitenaanbod zo compleet mogelijk te houden. Alle aanwezigen zijn positief over het boekje, de inhoud en uitstraling. Punt van aandacht betreft het kopje met leeftijdscategorie. Mochten we in de toekomst het boekje weer uitbrengen, dan kan die categorie eruit gelaten worden. Immers het boekje is al voor senioren in Woerden bedoeld.

Nieuwe leden werkgroep

Netwerk Vrouwen Woerden en Omgeving is recent aangesloten bij de werkgroep.

We verwachten dit jaar mogelijk nog enige nieuwe verenigingen, o.a. Senioren Biljart Woerden, SC Woerden, SCH’44, Triaq, Clytoneus, Mobilee, VEP Gym.

Cursussen

In Balans

Op maandag 6 maart 2023 is de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden, met ondersteuning van het Beweegteam Woerden gestart met een nieuwe In Balans groep. We streven ernaar een deel van deze deelnemers te laten doorstromen in de beweeggroepen van de Sportproeverij.

18 september 2023 start de volgende In Balans groep. In Balans zal in de toekomst uitgebreid worden.

De volgende vergadering:

De volgende vergadering:

Dinsdag 29 augustus 2023 19.30-21.00 uur.
Locatie: Bestuurskamer TV Cromwijck
Dinsdag 21 november 2023 19.30-21.00 uur

Voor meer informatie mail naar maarten@beweegteamwoerden.nl.