Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 3. Old Stars / Derde Helft, 15 juni 2021

Het Beweegteam Woerden heeft een enquête uitgevoerd m.b.t. verenigingsondersteuning bij alle sportverenigingen in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Daarbij is ook gevraagd welke organisaties behoefte hebben in meer informatie over Old Stars en de Derde Helft, twee initiatieven van het Nationaal Ouderenfonds (meer informatie hierover op pagina’s 5-7).

Om informatie te geven hebben we dinsdag 15 juni een eerste bijeenkomst georganiseerd via Teams.
Aanwezig waren: Anne Bulsink (Ouderenfonds), Gerrit van Assem (TV Cromwijck en werkgroep 4 van het Lokaal Sportakkoord), Simone van der Sluijs (THOR Harmelen), Edwin Wouters ( SC Woerden), Joost Roede en Ton Cobussen (VTC Woerden), Nanette Mostert (RCW), Robert Bozuwa (Kanovereniging De Greft), Maarten Stiggelbout en Katinka Meiborg (Beweegteam Woerden).

We starten met een korte kennismakingsronde.

Anne Bulsink heeft daarna een toelichting gegeven op zowel Old Stars en de Derde Helft.
De filmpjes die Anne liet zien tijdens de webinar zijn hier te vinden:
OldStars tennis:  https://www.youtube.com/watch?v=q_KDUDDDlVA&t
De Derde Helft: https://www.youtube.com/watch?v=rWG5y23VtsU&t
De presentatie die tijdens de webinar is gegeven is hier te bekijken: OldStars en De Derde Helft presentatie

 

Belangrijke zaken mbt de beide initiatieven:

Voor beide initiatieven zijn halffabricaat draaiboeken beschikbaar via het Ouderenfonds. Tevens zijn er voorbeelden beschikbaar van al lopende initiatieven. Zowel het Ouderenfonds als het Beweegteam kunnen verder helpen met het opzetten van het plan en het invullen van het draaiboek.

Het Beweegteam kan verder ook ondersteunen bij de PR (bijvoorbeeld met het maken van Folders). We organiseren ook Bewegen op Recept in alle kernen van Woerden waar vrijwel alle huisartsen praktijken aangesloten zijn. Vanuit deze praktijken kunnen ook patiënten worden gestimuleerd om te gaan sporten bij de verenigingen, of voor de sociale cohesie deel te nemen aan de Derde Helft. Verder hebben we directe lijntjes met diverse zorg- en welzijnsorganisaties in Woerden en kunnen hen erbij betrekken – zodat zij ook ondersteunen bij het leden/deelnemers werven.

Bij beide initiatieven zal een ouderen/senioren werkgroep opgezet worden. Die kan op diverse wijzen opgezet worden.

We zouden kunnen overwegen om vanuit alle deelnemende sportverenigingen 1 persoon te laten aansluiten bij de Werkgroep Senioren (werkgroep 4) van het Lokaal Sportakkoord en hiermee een lokale werkgroep realiseren die alle verenigingen ondersteunt; daarnaast kunnen er 2 personen per vereniging toe worden gevoegd voor het initiatief. Hiermee ontstaan mooie verbindingen en goede samenwerkingen. De Werkgroep Senioren per vereniging is nodig voor draagvlak. Door deze constructie ondersteunen de verenigingen elkaar en hoeft minder ontwikkel werk per vereniging plaats te vinden. Het Beweegteam Woerden kan hierbij ook een rol spelen.

 

De Derde Helft:

Verenigingen kunnen de Derde helft zelfstandig uitvoeren, maar men kan ook kiezen om het samen met andere verenigingen te doen. Het is de bedoeling dat er wekelijks – op een vast moment in de week – een Derde Helft programma wordt georganiseerd. Wanneer je het samen doet met meer verenigingen kun je er voor kiezen de locatie te rouleren. De TV Cromwijck is momenteel bezig met plannen te maken voor de Derde helft op het Sportpark Cromwijck. Daarvoor proberen ze samenwerking te realiseren met meerdere verenigingen. Diverse andere verenigingen zullen worden benaderd door Tom van Wijk en Gerrit van Assem.

Vanuit het Ouderenfonds is er ook enig opstart budget voor een aantal verenigingen beschikbaar. Dat is bijvoorbeeld voor de organisatie van de Kick-off, of aanschaf van diverse materialen, e.d. Alle deelnemende verenigingen ontvangen een deel van de ondersteuning, naar rato van hun werkzaamheden. Het exacte bedrag moet nog worden vastgesteld.

Old Stars:

Op de website van Old Stars staan alle sportvormen waarvoor een specifieke Old Stars variant bestaat. Zie ook de presentatie.

Voor Old Stars bestaat een trainerscursus van het Athletic Skills Model die het Ouderenfonds organiseert. In het kader van het Lokaal Sportakkoord heeft het Beweegteam een aanvraag ingediend om deze cursus in Woerden te kunnen organiseren. Deze aanvraag is goedgekeurd en in het najaar wordt de cursus georganiseerd. Meer informatie volgt nog. Als een vereniging aan wenst te haken van een sporttak waarvoor geen Old Stars variant bestaat, kan deze wel meedoen aan de ASM cursus, maar dan zou het aanbod aangepast met andere naam kunnen worden aangeboden.

Ook bij Old Stars kunnen verenigingen samenwerken of het programma zelfstandig aanbieden. Voorbeelden: Sportlust en VV Kamerik doen al ruim 3 jaar mee met Old Stars Walking Football. Beiden hebben een afdeling met ca. 10 deelnemers die de ene week woensdagmiddag voetballen in Kamerik en de andere week in Woerden bij Sportlust. SCH uit Harmelen gaat ook deelnemen aan Old Stars, maar zij gaan dit zelfstandig doen. Andere vetbalverenigingen kunnen kiezen om het zelfstandig te doen of eventueel aan te haken bij Kamerik en Sportlust.

Verenigingen kunnen ook beide initiatieven combineren door bv een vast uur Old Stars te doen en daarna cq daar omheen de derde Helft organiseren.

Algemeen resumerend:

We zullen de komende 2 weken contact opnemen met alle sportverenigingen om te bekijken hoe we met hen verder gaan. Ook bekijken we dan of de betreffende vereniging daadwerkelijk gaat starten met een van – / of beide initiatieven.

We zullen op dinsdag 13 juli om 19.30 uur een live vervolgbijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerde verenigingen bij tennisvereniging TV Cromwijck. Mogelijk dat het Ouderenfonds daar ook weer bij aanwezig is. Dan zullen we de uitkomsten van bovenstaande bel/bezoek ronde bespreken en de planning van de ASM cursus bespreken.