Notulen werkgroep 2 Sociaal Veilige Sport – bijeenkomst 30 oktober 2023

Bij deze werkgroep zijn de volgende leden betrokken:
Lisette Gastel – Volleybalvereniging VTC Woerden
Arthur Bolderdijk – Schaatshardrijvereniging SHV Woerden
Karin Schmidt – Voetbalvereniging VEP Woerden
Carola van Zuijlen – Korfbalvereniging SDO Kamerik
Veronique Donia Nota – Runnersclub Woerden/Aikido Groene Hart
Sirid Jacobsen – Basketbalvereniging Blue Drakes uit Woerden
Monique van den Berg – Zwem en Polo Club ZPC Woerden
Wim Jongejan – ASV Bredius

De acties voor het Lokale Sportakkoord zijn besproken in een reguliere bijeenkomst van de werkgroep. Onderstaand leest u het bijbehorende stuk uit de notulen.

Lokaal Sportakkoord

Het is belangrijk om de bekendheid van een Veilig Sportklimaat te vergroten. Bij de uitvraag verenigingsondersteuning (N=19 respondenten/18 sportaanbieders, waaronder VTC, VV Vep, ZPC, RunnersClub) die het Beweegteam in het voorjaar van 2023 heeft uitgevoerd is gebleken dat geen enkele vereniging of commerciële sportaanbieder voldoet aan alle 4 basiseisen Sociale Veiligheid:

  • 6 sportaanbieders gebruiken of hebben gebruik gemaakt van regeling gratis VOG;
  • 9 sportaanbieders hebben gedragsregels opgesteld;
  • 7 sportaanbieders hebben een VCP aangesteld;
  • Geen sportaanbieder volgt de e-learnings. Lisette geeft aan dat deze ook niet allemaal af zijn.
  • 5 sportaanbieders werken nog niet aan een Veilig Sportklimaat en vinden dat ook niet nodig.
  • 0 sportaanbieders hebben aangegeven wel aan een Veilig Sportklimaat te willen gaan werken, maar Linda weet dat er bij enkele verenigingen wel ontwikkelingen zijn.

Het contact met verenigingen over ondersteuningsmogelijkheden verloopt moeizaam. Lisette heeft VCP’s gemaild en Linda heeft de ondersteuningsmogelijkheid vermeld in de nieuwsbrief van Beweegteam. Beiden zonder reactie.

In de planning van het LSA 2.0 voor Woerden staan 4 actiepunten:
1. Samen werken aan een sociaal veilige sportomgeving
In het volgende overleg in april 2024 maken we een planning van acties gedurende de rest het jaar, hoe we sportaanbieders kunnen ondersteunen.
2. Informatiemagazine
Nog geen acties/planning voor.
3. Inspiratiesessie sociaal veilig sportklimaat
Februari 2024 komt er een halve pagina in de krant over een best practise bij VTC en hun aanpak van een veilig sportklimaat.
Op maandag 18 maart 2024 wordt de theatervoorstelling Kom op nou jongens! georganiseerd in Het Klooster in Woerden. Hiervoor zijn 180 kaarten beschikbaar voor Woerdense sportaanbieders.
Naderhand kunnen de aanwezige verenigingen met elkaar doorpraten hoe zij een sociaal veilig sportklimaat (nog meer) kunnen agenderen op de vereniging. Ook is er de mogelijkheid om een begeleidingstraject aan te vragen waarbij een expert van NOC*NSF de vereniging 15 uur komt begeleiden.
Na de voorstelling kunnen mensen flyers meenemen als reminder.
4. Inwoners van Woerden met een beperking of migratieachterstand informeren over sociaal veilig sporten
Linda legt opnieuw contact met NOC*NSF voor voorbeeldtemplates.

Datum: Dinsdag 29 augustus 2023

Aanwezig: Liesbeth van Beusekom, Tineke van Dam, Bert Maijenburg, Hanny Stam, Riet Verheul, Betty Polderman, Agatha van Balen, Henk van Leeuwen, Gerrit van Assem, Daan van Koert

Actiepunten:

De werkgroep wil (uiterlijk eind september) een bijdrage uit het sportakkoord vragen voor:

– De sportproeverij
– De boekjes
– De ansichtkaarten

Gerrit gaf aan hier samen met Maarten verder naar de gaan kijken.

Vragen:

1) Kan een sportaanbieder meer dan 20 ansichtkaarten krijgen?

2) Is het mogelijk om in het boekje meerdere leeftijden te benoemen, bijv vanaf leeftijd x, van leeftijd x tot y, van y tot z?

 

Overig:

1) Agatha heeft zich aangeboden als vertegenwoordiger van de werkgroep voor het LSA. De werkgroep is hiermee akkoord.

2) Er is gekeken of deze werkgroep iets met valpreventie kan doen. Men is het er over eens dat dit voor iedereen met een medische indicatie door professionals gedaan moet worden, maar wat voor de mensen zonder medische indicatie?

3) Er is zeker interesse in een reanimatie cursus voor ouderen bij alle aanwezigen. Daarnaast kwam ook ter tafel dat sommige ADE’s na bepaalde tijdstippen niet meer toegankelijk zijn. Wie gaat daar over en wat kunnen we er aan doen?

4) Agatha gaat op 7 okt naar RPL.

5) De werkgroep ziet een kans om meer kwetsbare ouderen actief te krijgen als zij een maatje/buddy mee nemen naar de activiteit. Veel activiteiten zijn toegankelijk met buddy. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld dementerende ouderen ook meedoen aan een activiteit, zonder dat de overige deelnemers veel verantwoordelijkheid over die persoon krijgen.

6) ASV bredius gaf aan dat mensen met beperkingen in veel gevallen bij een van hun sporten terecht kunnen.

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daan van Koert, via daan@beweegteamwoerden.nl.