Bijscholing vrijwilligers, thema-avonden en Sportcafés

Vrijwilligers binnen de sport kunnen zich op verschillende manieren (bij)scholen om hun werk bij de vereniging zo goed mogelijk uit te voeren, geïnspireerd te raken door nieuwe werkwijzes of aan de hand van ervaringen van andere vrijwilligers. Veel opleidingen worden daarbij verzorgd door (landelijke) bonden, waarbij je jezelf, via aanmelding van de vereniging, kunt laten bijscholen. Neem contact op met jouw vereniging als je op zoek bent naar een sportspecifieke opleiding.

Daarnaast zijn er ook nog landelijke en Woerdense initiatieven waarbij je inspiratie, scholing of informatie kunt uitwisselen met vrijwilligers van de eigen vereniging of juist met vrijwilligers van andere verenigingen die eenzelde functie vervullen (trainers van bepaalde doelgroepen, bestuurders, sponsorcommisies etc) over bepaalde onderwerpen en thema’s. Waar het Beweegteam en het Sportoverleg veel overlap in vraagstelling van de verenigingen tegenkomen, halen we deze cursussen of themabijeenkomsten naar Woerden. Zo kun je dichter bij huis, behalve kennis en inspiratie ophalen, ook kennismaken met vrijwilligers van andere verenigingen over onderwerpen die verenigingsoverstijgend spelen.

Bijscholing bestuursleden, trainers en kader (landelijk)

Op de website www.sportopleidingen.nl staan opleidingen van een zevental sportbonden (Badminton Nederland, KNBB, Nederlandse Handbal Bond, Handboogsport Nederland, KNKV, KNLTB, KNGU, KNRB) en NOC*NSF Academie voor Sportkader. Ook opleidingen van organisaties als Start2Move en Xoet zijn te vinden op het platform. De website heeft ook een zoek- en boekfunctie, waardoor het voor trainers, bestuurders, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers binnen de sport nóg gemakkelijker is om een (sportgenerieke) opleiding, cursus of scholing te vinden die aansluit bij hun interesses en behoeften. Kijk voor de kalender en het hele scholingsaanbod op de website via de link https://sportopleidingen.nl/

Thema avonden en sportcafe’s (binnen de gemeente Woerden)
Drie keer per jaar organiseert het Beweegteam een thema-avond. Deze thema-avonden zijn toegankelijk voor bestuursleden, kaderleden, trainers, coaches en vrijwilligers van (sport)verenigingen, maar daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Zo hebben we al eens een thema-avond georganiseerd over Sport-EHBO, maar ook over vrijwilligersbeleid en themagerichte onderwerpen als een veilig sportklimaat. Voor de onderwerpen en de locaties maken we gebruiken van de actuele vragen, onze ervaringen bij de Woerdense verenigingen en landelijke trends en ontwikkelingen.

De sportcafés zijn een gezamenlijk initiatief van het Woerdense Sportoverleg en het Beweegteam. De sportcafés worden twee keer per jaar georganiseerd. Deze informatieve avonden zijn vooral interessant voor de bestuursleden van Woerdense sportverenigingen en gaan vaak over beleidszaken, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, energiebesparing op de sportaccommodatie of subsidiemogelijkheden. Voor de sportcafés wordt vaak ook samengewerkt met de gemeente Woerden en met andere externe partijen die als gastspreker kunnen optreden en hun kennis en/of ervaringen kunnen delen om daarmee de Woerdense verenigingen te kunnen inspireren. Uitnodigingen en informatie van lokaal (verenigingsoverstijgend) bijscholingsaanbod, thema-avonden en sportcafe’s wordt gedeeld via de nieuwsbrief voor verenigingen.

Sportcafe3