Speelpleinmethode Sportsterren

Sportsterren is een interventie die zich richt op kinderen uit groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs. Sportsterren heeft als doel om kinderen meer en gevarieerder te laten bewegen tijdens de schoolpauzes, Tussen schoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO).

Op een ongedwongen en vrije manier komen kinderen in veel verschillende sport- en spelsituaties. Sportsterren deelt het speelplein op in vijf speelzones. Elke zone heeft een eigen speelthema en een eigen kleur. Naast het indelen van het speelplein krijgt de school de beschikking over een grote kist vol sport- en spelmaterialen. Voor elke speelzone zitten er meerdere materialen in de kist. Er zijn vijf verschillende kisten, met allemaal dezelfde structuur maar ander sport- en spelmateriaal. Na elke schoolvakantie rouleren de kisten tussen de deelnemende scholen, waardoor de variatie in materialen zeer groot is.

De interventie Sportsterren is door Loket Gezond Leven erkend als ‘Goed Beschreven’ interventie. Met deze landelijke erkenning is Sportsterren positief beoordeeld op de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de interventie. Sportsterren is tevens een goede interventie om te voldoen aan het criterium dat gesteld wordt aan de fysieke en sociale omgeving bij het vignet Sport en Bewegen voor een Gezonde School.

Daarnaast draagt de speelpleinmethode Sportsterren via de speciaal ontwikkelde ‘BSO Beweegbox‘ bij aan het werken aan een Gezonde Kinderopvang. Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start. De partners van Gezonde Kinderopvang ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak. Daarmee werken organisaties structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Kijk op www.gezondekinderopvang.nl voor meer informatie over Gezonde Kinderopvang.

Sportsterren is ontwikkeld vanuit de praktijk en is een initiatief van Stichting Beweegteam Woerden. Meer informatie over Sportsterren via: Stephan Hoes

Sportsterren