Notulen werkgroep 2 Sociaal Veilige Sport – bijeenkomst 8 april 2024

Bij deze werkgroep zijn de volgende leden betrokken:
Lisette Gastel – Volleybalvereniging VTC Woerden
Arthur Bolderdijk – Schaatshardrijvereniging SHV Woerden
Karin Schmidt – Voetbalvereniging VEP Woerden
Carola van Zuijlen – Korfbalvereniging SDO Kamerik
Veronique Donia Nota – Runnersclub Woerden/Aikido Groene Hart
Sirid Jacobsen – Basketbalvereniging Blue Drakes uit Woerden
Monique van den Berg – Zwem en Polo Club ZPC Woerden
Wim Jongejan – ASV Bredius
Anita IJdo – Roeivereniging De Krom

De acties voor het Lokale Sportakkoord zijn besproken in een reguliere bijeenkomst van de werkgroep. Onderstaand leest u het bijbehorende stuk uit de notulen.

Lokaal Sportakkoord
Wat hebben we al gerealiseerd:
-Krantenartikel februari 2024 over Veilig Sportklimaat, klik hier.
-Theatervoorstelling ‘Kom op nou, jongens’ op maandag 18 maart. De voorstelling was uitverkocht (178 kaartjes, uiteindelijk +- 150/160 bezoekers). Bezocht door 20 verenigingen, 4 basisscholen, 1 VO school.
-Na de voorstelling heeft een voetbalvereniging zich aangemeld voor een begeleidingstraject door Lisette.
-Flyer ontwikkeld en na de voorstelling uitgedeeld met mogelijke vervolgstappen voor de verenigingen om concreet op de club verder te kunnen werken aan een veiliger klimaat.

We bespreken welke acties we de komende tijd willen oppakken.
Acties die al in het Lokale Sportakkoord staan: planning maken van acties gedurende het jaar, informatiemagazine, inwoners van Woerden met een beperking of migratieachterstand informeren over sociaal veilig sporten. Linda vraagt waar de leden van de werkgroep zelf behoefte aan hebben.

 • Er is een sportaanbieder die graag een sporthal ‘s avonds kunnen huren voor commercieel gebruik.
  > De gemeente Woerden beheert en verhuurt de sporthallen. Katinka (collega van Linda) zal telefonisch contact opnemen om mee te denken.
 • Vereniging heeft gemerkt dat hun gymzaal geen genderneutrale toiletten heeft. De gemeente zegt dat het niet aangepast kan worden.
  > Goed om dit signaal te horen. Het Beweegteam neemt dit signaal mee in hun gesprekken met de gemeente.
 • Het vermoeden is dat er inwoners in Woerden zijn met een lage sociaal economische status die niet de financiële middelen hebben om na een proefles te blijven sporten en dat zij de drempel naar hulp als te hoog ervaren. Wat kunnen wij doen om de regelingen meer naar deze doelgroep te brengen?

  Er zijn verschillende gemeentelijke regelingen. Mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen hier gebruik van maken voor bijv. sport, cultuur of onderwijs activiteiten. Deze informatie is te vinden op de website van het Beweegteam en gedeeld via social media en de nieuwsbrief naar alle sportaanbieders. Verenigingen kunnen de info zelf ook delen zodat leden ervan op de hoogte zijn en printen + verspreiden als je de doelgroep tegenkomt.
  Deze informatie is ook opgenomen in de huidige editie van het Sjors-boekje dat alle gezinnen met kinderen in de basisschool-leeftijd hebben ontvangen en verspreid via de Sjors-nieuwsbrief (2000 adressen). De informatie is ook te vinden op https://www.doemeeinwoerden.nl/geldzorgen-er-is-hulp-en-ondersteuning-in-de-gemeente-woerden en daar te vertalen in 14 verschillende talen.

  Kunnen we het document met de verschillende regelingen laten vertalen?
  > Hier kunnen we subsidie voor aanvragen. Dan moeten we eerst weten in welke talen dit gewenst is.

  Als mensen meer verdienen, vallen ze buiten de regelingen. Helaas kunnen we voor hen niet veel doen. Het Beweegteam heeft een voucher-regeling voor kinderen uit deze gezinnen (waarbij geen inkomenscheck wordt uitgevoerd), zodat de kinderen van 4-12 jaar wel aan betaalde Sjors-activiteiten kunnen meedoen. Als een vereniging deze doelgroep (die net boven de inkomensgrens zit) ziet, kunnen zij zelf besluiten om coulant te zijn in hun contributie, zodat kinderen bijvoorbeeld niet hoeven te kiezen tussen zwemles en een andere sport.

 • De welzijnsconsulenten van WoerdenWijzer nemen contact op met het Beweegteam als zij een sportvraag krijgen van een inwoner. Als het gaat om aangepast aanbod, wordt ook contact gelegd met Team Sportservice Provincie Utrecht.

  Kan er extra begeleiding worden geboden als er een kind via WoerdenWijzer bij het sportaanbod komt kennismaken?
  > Dit vragen we na bij de volgende bijeenkomst als er een welzijnsconsulent aansluit.

  Is er een contactpersoon bij Woerden Wijzer die sportverenigingen kunnen benaderen om te vragen of de consulent contact met de mensen kan opnemen ipv andersom?
  > Linda vraagt dit na.
  > Linda nodigt een welzijnsconsulent van WoerdenWijzer uit om de volgende keer bij onze bijeenkomst aan te sluiten om te horen wat de verenigingen signaleren en hoe zij daarmee om kunnen gaan.

 • Kan iemand van de gemeente aansluiten bij de Sportochtend van de WvW om meer zichtbaarheid te creëren van de regelingen voor de doelgroep?
  > Het Beweegteam neemt dit intern mee.
 • De vraag ontstaat of mensen met een beperking wel de weg naar de sport weten te vinden. Hiervoor werkt het Beweegteam samen met Team Sportservice Provincie Utrecht, zij werken regionaal en zijn het aanspreekpunt voor aangepast sporten / uniek sporten.
  Daarnaast kunnen inwoners zelf op zoek gaan naar passend sportaanbod via de website www.BeweegwijzerWoerden.nl door de filters te gebruiken, zoals ‘autismespectrum stoornis’ of ‘gehoorbeperking’ en kosten voor lidmaatschap, afgestemd op de hoogte van de declaratieregeling. Werkgroepleden geven aan dat zij denken dat bestuursleden niet zelf kunnen inschatten voor welke toegankelijkheid zij kunnen zorgen.
  > Het Beweegteam vraagt de verenigingen zelf hun vinkjes voor de filters door te geven. Als de club dit niet kan inschatten of denkt dat ze geen begeleiding voor specifieke doelgroepen kunnen bieden, dan is het niet gewenst om deze vinkjes aan te laten zetten. Als ze hier vragen over hebben kunnen zij contact opnemen met Team Sportservice Provincie Utrecht of het Beweegteam.

Datum: Dinsdag 29 augustus 2023

Aanwezig: Liesbeth van Beusekom, Tineke van Dam, Bert Maijenburg, Hanny Stam, Riet Verheul, Betty Polderman, Agatha van Balen, Henk van Leeuwen, Gerrit van Assem, Daan van Koert

Actiepunten:

De werkgroep wil (uiterlijk eind september) een bijdrage uit het sportakkoord vragen voor:

– De sportproeverij
– De boekjes
– De ansichtkaarten

Gerrit gaf aan hier samen met Maarten verder naar de gaan kijken.

Vragen:

1) Kan een sportaanbieder meer dan 20 ansichtkaarten krijgen?

2) Is het mogelijk om in het boekje meerdere leeftijden te benoemen, bijv vanaf leeftijd x, van leeftijd x tot y, van y tot z?

 

Overig:

1) Agatha heeft zich aangeboden als vertegenwoordiger van de werkgroep voor het LSA. De werkgroep is hiermee akkoord.

2) Er is gekeken of deze werkgroep iets met valpreventie kan doen. Men is het er over eens dat dit voor iedereen met een medische indicatie door professionals gedaan moet worden, maar wat voor de mensen zonder medische indicatie?

3) Er is zeker interesse in een reanimatie cursus voor ouderen bij alle aanwezigen. Daarnaast kwam ook ter tafel dat sommige ADE’s na bepaalde tijdstippen niet meer toegankelijk zijn. Wie gaat daar over en wat kunnen we er aan doen?

4) Agatha gaat op 7 okt naar RPL.

5) De werkgroep ziet een kans om meer kwetsbare ouderen actief te krijgen als zij een maatje/buddy mee nemen naar de activiteit. Veel activiteiten zijn toegankelijk met buddy. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld dementerende ouderen ook meedoen aan een activiteit, zonder dat de overige deelnemers veel verantwoordelijkheid over die persoon krijgen.

6) ASV bredius gaf aan dat mensen met beperkingen in veel gevallen bij een van hun sporten terecht kunnen.

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daan van Koert, via daan@beweegteamwoerden.nl.